Kezdőlap Az év minden napjára A harag orvosságai

A harag orvosságai

A harag orvosságai
Vannak egészségügyi eszközök, amelyek elejét veszik a haragnak, vagy mérséklik azt: ilyenek a könnyű ételekkel való táplálkozás, meleg fürdők, zuhanyok, tartózkodás az izgató italoktól, főleg a szesztől. Mivel  a test és a lélek között mélységes benső kapcsolat van, már a testet is mérsékelni kell. De mert ebben a pontban mindig figyelembe kell venni az ember vérmérsékletét, egészségi állapotát, jó kikérni az orvos tanácsát.

De jobbak az erkölcsi eszközök.

Hogy elejét vegyük a haragnak, szokjunk hozzá ahhoz, hogy cselekvés előtt egy kis megfontolást tartunk, hogy ne ragadjon magával a szenvedély első fuvalma. Hosszú, fáradságos munka ez, de igen eredményes.
Ha mindennek dacára mégis elöntött a harag, jobb, ha kereken elutasítjuk, mintha alkudozunk vele, mert hacsak egy kis időt engedünk neki, ura lesz a helyzetnek, és úgy tesz, mint a kígyó, amely könnyen bevonszolja az egész testét oda, ahová sikerült bedugni a fejét… Az első felinduláskor össze kell szednünk minden erőnket, nem hirtelenül, nem erőszakosan, hanem simán és mégis komolyan. Mert ha az ember dühösen akarná visszaverni a haragot, még jobban felkorbácsolja.
Hogy az ember jobban elnyomja a haragot, vonja el tőle magát, azaz gondoljon akármi másra. Ki kell tehát űzni magunkból az elszenvedett sértések emlékét, el kell távolítani a lelkünkből a gyanakvásokat stb.

Hívjuk Istent segítségül, amikor úgy látjuk, hogy harag háborít, utánozva a széltől hánytatott, vihartól és hullámtól vert apostolok példáját – mert Ő parancsolni fog szenvedélyeinknek, s ezek elülnek és nagy csendesség lesz.
Ha a harag a gyűlöletnek, a neheztelésnek, a bosszúvágynak érzéseit kelti fel bennünk, ezeket csak az Isten szeretetére épített felebaráti szeretet tudja meggyógyítani gyökeresen. Ilyenkor arra kell gondolni, hogy mindnyájan ugyanannak az Atyának gyermekei vagyunk, Jézus Krisztus által, ugyanazon boldogságra vagyunk hivatva, és hogy ezek a nagy igazságok nem egyeztethetők össze a gyűlölet érzelmével. Jussanak eszünkbe a Miatyánk szavai: „bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”. Jusson eszünkbe Jézus Krisztus példája is: Ő barátjának nevezte Júdást abban a pillanatban is, amikor jött őt elárulni, s imádkozott a kereszten hóhéraiért. Meg kell kísérelnünk elfelejteni a sértéseket és mindent, ami erre a tárgyra vonatkozik. S végül imádkozzunk azok azokért, akik megbántottak minket.

A „szent harag”

Fotó: Unsplash