Kezdőlap A lelkiatya válaszol A Jelenések könyvéről

A Jelenések könyvéről

Tisztelt Lelkiatya! Mi a véleménye a Jelenések könyvéről? Apokrif olvasmánynak tartja, vagy a Szentírás részének? Olyan sokan oly sokféleképpen értelmezik.

Kedves Levélíró! A Jelenések könyve, amelyet a Szent János apostol tanítványi köréhez tartozó személy (vagy személyek) írtak valószínűleg Domitianus császár uralkodása alatt (Kr. u. 81-96) a Katolikus Egyház és a többi keresztény felekezetek szerint is a Biblia része, a Szentlélektől sugalmazott írás.

Krisztus azt ígérte, hogy a tanítványait, az Egyházát a Szentlélek fogja vezetni. Megtanít majd titeket mindenre, elvezet a teljes igazságra (Jn 14,26; 16,13). A Szentlélek segítségével ismerte fel az Egyház a Szentlélektől sugalmazott írásokat. Így született meg a Biblia.

A Jelenések könyvének kánonisága körül merültek fel kételyek az ókori egyházban, főként a miatt, hogy egyesek (pl. a montanisták) millenarista nézeteiket vélték igazolva látni benne, amely nézetek szerint a történelem végén Krisztus 1000 éves földi uralma következik, és majd csak ez után a történelem vége. Az Egyház ezt a konkrét, földi ezer éves uralomra vonatkozó tant elutasította, a Jelenések könyvének sugalmazottságát, Bibliához való tartozását pedig megvédte.