Kezdőlap Hírek A katolikus egyház a statisztikák tükrében

A katolikus egyház a statisztikák tükrében

A 2016-os év adatai.

Október 20-án vasárnap tartották a Missziós Világnapot, a misszióknak szentelt októberi hónap derekán. Ebből az alkalomból a Fides missziós hírügynökség újból közreadta az Egyház Statisztikai Évkönyvének utolsó számát, melyet korábban már 2017. december 31-én tettek közzé és amelynek adatai a 2016-os esztendőre vonatkoznak. A hírügynökség ügyesen megjelölte a korábbi évek adataihoz képest a változást, így a számok nemcsak önmagukban értékesek, hanem egyúttal mutatják a világ és benne az egyház számbeli változásait.
A világ népességének alakulása   

2017. december 31-én a világon élő emberek száma: 7.408.374.000, nagyjából hét és fél milliárd ember. Az előző évhez képest tovább gyarapodott a föld lakossága 56.085.000 lélekkel. Ez a 0,76 százalékos növekedés mintegy fele az előző évi lakossági létszámnövekedésnek. Tehát valamelyest csökken a Föld népesedési tendenciája. Európa lakossága immár harmadik esztendeje növekszik, sokesztendős megelőző csökkenés után. Az egyes kontinensek lakosságának növekedése: Afrika 33,5 millió, Ázsia 12 millió, Amerika 8,7 millió, Európa 1 millió 59 ezer és Óceánia növekedése 741 ezer.

A katolikusok száma és részaránya  

2017-es év végi adat szerint a Földön 1.313.278 ezer katolikus keresztény élt, a világ összlakosságának 17,73 százaléka, az előző év növekedésével nagyjából egyenlő mértékben, pontosan 14 millió 219 ezer lélekkel. A gyarapodás mértéke földrészenként: Afrika 5 millió 605 ezer, Ázsia 2 millió 80 ezer, Amerika 6 millió 83 ezer és Óceánia 191 ezer többlettel. A katolikusok részaránya világviszonylatban 0,06 százalékkal növekedett, szemben a tavalyi öt század százalékos csökkenéssel. Század százalékban mérve a változást a növekedés egész Amerikában öt, Ázsiában három század százalékos növekedés, míg Afrikában hét, Európában kettő, Óceániában pedig egy század százalékos a csökkenés a tavalyi évhez képest.

Hány lakos illetve katolikus keresztény jut egy papra?

Növekedett az egy papra jutó lakosok száma, ami a papok hiányára utal. 2017 végén átlagban egy papra 14.468 lakos jutott. A kedvezőtlen tendencia egyedül Ázsiában változott pozitív irányban, vagyis ott 887 lakossal kevesebb jut egy papra.
Ennél beszédesebb az egy papra eső katolikusok száma. Ha minél kevesebb, akkor egyre személyesebb és közösségibb lehet a papok munkája. Sajnos ez mutató is növekedett 39 hívővel, éppúgy, mint tavaly. Egy papra átlagosan 3.168 megkeresztelt lélek jut, az arány Amerikában, Európában és Óceánián kicsit növekedett, tehát romlott, míg Ázsiában és Afrikában valamelyest csökkent, tehát javult.

Egyházkerületek, egyházmegyék

A világban összesen 3.017 egyházmegye van, és ezek élén – ha csak nincs széküresedés – egy-egy megyéspüspök áll. Az utolsó vizsgált évben eggyel növekedett a számuk, kettő újat hoztak létre Ázsiában, egy pedig megszűnt Amerikában, vagyis területét más egyházmegyékhez kapcsolták.

Missziós állomások

A missziós állomások száma 2659, ezek száma 519-cel nőtt, tehát jelentős a pozitív változás. Afrika és Európa térségében csökkent a missziós állomások száma, miközben főként Amerikában és Ázsiában gyarapodott. Tevékenységükről ezt írja az egyházi törvénykönyv 787. kánonja: „A sajátos értelemben vett missziós tevékenységet, melynek során az egyházat olyan népek vagy csoportok körében is meghonosítják, ahol eddig még nem vert gyökeret, az egyház különösen úgy végzi, hogy hithirdetőket küld mindaddig, amíg az új egyházak teljesen fel nem épülnek, vagyis nem rendelkeznek saját erővel és olyan elégséges eszközökkel, melyekkel az evangelizáció munkáját már maguk is képesek elvégezni”.

Püspökök

2016-ban 36-tal nőtt a püspökök száma, összesen 5.389. Az egyházmegyés püspökök száma 4.116, míg a szerzetes-püspököké 1.273.

Papok

A katolikus papok száma 414.582, ám az utolsó vizsgált évben is csökkent a számuk, 387 pappal kevesebben szolgálnak, mint korábban. A változás területi eloszlása azonban meglepő tendenciáról tanúskodik. Európában 2.946 pappal kevesebb szolgál, mint egy évvel korábban, míg Afrikában a növekedés mértéke 1.192, Ázsiában 1.414, Amerikában pedig 40 új pap. Az egyházmegyés papok száma 21-el, tehát alig csökkent, számuk 281.810, de Európában számuk egy év alatt 2.048 pappal kevesebb, ugyanakkor Afrika, Amerika és Ázsia egyházai 2063-mal több papra számíthatnak. A szám becsületes olvasata, hogy Európában egyre komolyabb a paphiány. A szerzetespapok száma is enyhén csökkent, 366 rendi pappal. Európa itt is veszteséget mutat, 898-cal kevesebb a számuk, míg Afrikában 233, Ázsiában pedig 724 a gyarapodás mértéke.

Állandó diakónusok   

Összesen 46.894 a számuk és 582 diakónussal több szolgál, mint korábban. Amerika, Európa, Ázsia és Óceánia is növekedést mutat tekintetükben. Az állandó diakónusok döntő többsége egyházmegyés diakónus és csak 702 a szerzetes diakónus.

Szerzetesek

A nem pap szerzetesek, régi nevükön szerzetes testvérek száma 1.090 fővel csökkent, számuk 51.535. Afrika kivételével mindenütt csökkenés tapasztalható, de Európában a legnagyobb a fogyás, 525 testvérrel.

Szerzetesnővérek

A szerzetes nővérek száma még mindig örvendetesen nagy, összesen 648.910. Ez a szám majdnem másfélszerese az összes szolgáló férfi klerikusnak, ha együtt tekintjük a püspököket, papokat, szerzeteseket és diakónusokat. Ám a változás itt is negatív, mert egy év alatt 10.535 nővérrel kevesebb szolgál. Amíg Afrika és Ázsia 1.489 és 1.118 új nővérre számíthat, addig Európában a szerzetesnővérek fogyása drámai: 7.960 fővel kevesebb, de Amerikában is jelentős a változás, ahol 4.893 nővér esett ki az utóbbi vizsgált évben. Európa és Amerika nem adja a lányait az Anyaszentegyház szolgálatára.

Világi intézmények    

A katolikus egyház világi intézményei (institutum saeculare) a megszentelt élet sajátos közösségei. Tagjaik olyan világban élő keresztények, akik az evangéliumi tanácsok szerinti életre kötelezik el magukat, de a szerzetesrendek tagjaival szemben nem hagyják el világi hivatásukat, és nem élnek közösségi életet. Férfi tagok száma 585, ez 33 fővel kevesebb az előző évnél. A női tagok száma 22.057, ami 343 fővel kevesebb.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió