Kezdőlap Az év minden napjára A kísértés nem bűn, hanem szenvedés

A kísértés nem bűn, hanem szenvedés

A kísértés nem bűn, hanem szenvedés
Mikor válik a bűn gondolata bűnös beleegyezéssé? Hogyan tehet a kísértés Krisztus tanújává? A Christianae írását közöljük.

A kísértés általános emberi tapasztalat. Mivel közvetlenül kapcsolódik a bűnhöz, sokan azonosítják vele. Pedig a kísértés nem azonos a bűnnel. Ha az volna, hogyan mondhatná a Szentírás, hogy Jézus „mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban ment maradt”? (Zsid 4,15)  Kísértés és bűn tehát két külön fogalom.
Sokan azért érzik bűnnek a kísértést, mert van benne valami kívánatos. Másként persze nem is volna kísértés, hiszen ami kizárólag rossz, az nem csábít senkit. A bűn édeskés gondolata azonban önmagában még nem bűn.

Hogy a bűn gondolata mikor válik bűnös beleegyezéssé, abban világos iránymutatást ad Bíró László püspök kedves, természetes hasonlata: ha letisztel egy madár, arról nem tehetsz; de ha engeded, hogy fészket rakjon a fejeden, arról már igen!
A nap mint nap hordozott megkísértettség valójában egyfajta szenvedés, amelyet hétköznapi vértanúságnak is mondhatnánk. Téved, aki szégyelli vagy utálatosnak tartja magát Isten előtt, amiért kísértést szenved. Kísértés idején még nagyobb szükségünk van rá, hogy hozzá meneküljünk és tőle kérjünk erőt. Küzdelmünkkel Istent dicsőítjük és kegyelmének erejéről teszünk tanúságot.

Szent Ambrus így ír a megkísértettség vértanúságáról a 118. zsoltárhoz írt magyarázatában:
  • „Hűséges és bátor tanú légy! Amint sokféle az üldözés, ugyanúgy sokfajta a tanúságtétel is. Naponta Krisztus tanúja vagy.
  • Ha megkísértett a paráznaság szelleme, de te szent félelemmel gondolsz Krisztus eljövendő ítéletére, és ezért nem akarod bemocskolni tested és lelked tisztaságát, Krisztus vértanúja vagy.
  • Ha megkísértett a kapzsiság szelleme, hogy erőszakkal elvedd a nálad gyengébbnek vagyonát, és megsértsd a védtelen özvegy jogait, de te megfontolod az isteni parancsokat, és úgy ítéled, hogy inkább segítened kell rajtuk, nem pedig jogtalanságot elkövetned ellenük: Krisztus tanúja vagy.
  • Ha megkísértett a gőgös kevélység szelleme, de amikor megláttad a szegényt és a gyámoltalant, jóságos szívvel együtt éreztél vele, és jobban szeretted az alázatosságot, mint a kevélységet: Krisztus tanúja vagy. Sőt mi több, nemcsak szóban, hanem tetteiddel is tanúságot tettél.
  • Hány ilyen titkos vértanúja van Krisztusnak napról napra, és hányan vallják meg az Úr Jézust! …. Légy tehát hűséges és bátor a belső üldözésben, hogy a külső üldözés idején is helyt tudj állni … Legyen számodra példa az Úr kísértése, amelyet elviselt.”
    (Sermo 20, 47-50; Imaórák liturgiája 1344. old.)

Itt láthatsz egy kedves videót a kísértésről

Fotó: Unsplash