Kezdőlap Az év minden napjára A kudarc filozófiája

A kudarc filozófiája

Seth Godin, tanácsadó, vállalkozó és üzleti blogger feltett egy kérdést az olvasóinak, amit már mindannyian feltettünk életünk során magunknak: „Mi van, ha nem sikerül?” Majd következett egy még fontosabb kérdés: „Ha nem sikerül, hogyan tovább?”

Sík Sándor – Kérdések felelet nélkül-2

Az eredeti cikket a KEVE Társaság honlapján olvashatják el.

Az élet egyik nagy bizonyossága, hogy hibák mindig adódnak. Nem minden mag hoz egészséges gyümölcsöt. Nem minden döntés helyes. Nem vezet minden próbálkozás sikerhez, legyen az üzleti vállalkozás, tanulás, vagy egy új termék megvásárlása. Azonban a kudarc a siker eléréséhez szükséges folyamat része.
Ahogy Godin megfigyelte: „ha jól választasz egy kudarc után, akkor egy lépéssel közelebb kerülsz a sikerhez; erősebb leszel és bölcsebb, és szinte biztos, hogy tisztelni fognak azok, akik meg se merik próbálni.” Ha más nem is jön ki belőle, legalább tudunk egy utat, ami nem ahhoz az eredményhez vezet, amit várunk.
Sok történetet ismerünk arról, ahogy Thomas Alva Edison többszáz sikertelen kísérletet hajtott végre, mielőtt feltalálta az izzólámpát. Ha megvizsgáljuk a nagyon sikeres vezetők és vállalkozók életét és szakmai előmenetelét, akkor nagy valószínűséggel találkozunk kudarcokkal, sikertelenséggel, néha még csőddel is. Mégis elmondhatjuk, hogy sikerüknek az egyik titka az, hogy sose hagytak fel a próbálgatással. Visszautasították, hogy a kudarcok határozzák meg őket.
Számos példát találunk a Szentírásban azokról az emberekről, akik sikertelenek voltak. Az egyik ószövetségi példa maga József volt, aki testvéreit azzal idegesítette, hogy folyamatosan emlékeztette őket arra, hogy ő az apjuk kedvence. Ezután eladták rabszolgának, jogtalanul bebörtönözték, mégis elérte, hogy a második ember legyen Egyiptomban. Megfogalmazott egy tervet, amivel elkerülhették az éhínséget nemcsak az egyiptomiak, hanem a családja, sőt Izrael egész népe is.
Az Újszövetségben Péter, Jézus egyik legközelebbi tanítványa, háromszor megtagadta őt. Később azonban a korai egyház egyik vezetőjévé vált. Pál apostol a keresztyének fékevesztett üldöztetőjéből átalakult az első századi egyház központi alakjává, és számos bibliai levél szerzője lett. A Szentírás azt tanítja, hogy a kudarcnak nem kell feltétlenül zsákutcának lennie. Íme, néhány elv a hibák elhárításához:

Fogj össze másokkal. A kudarcot könnyebb elviselni, ha nem egyedül kell cipelni annak terhét. „Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. (…) Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent.” (A prédikátor könyve 4, 9–12)
Tanulj meg Isten erejére támaszkodni. A kudarc gyakran megtanít bennünket arra, hogy mennyire fontos az Isten erejében és bölcsességében való bizalom. „Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézsaiás próféta könyve 40, 29–31)
Tarts ki a kihívások idején. A kudarcból való kilábalás gyakran megakadályozhat minket abban, hogy az elért sikereknek örüljünk, ha csak a kilábalásra figyelünk. „A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.” (Pál levele a galatákhoz 6, 9)

Fotó: Pixabay