Kezdőlap Hírek A piarista múlt jelene

A piarista múlt jelene

2019. április végén a Piarista Rend Magyar Tarto­mányának központi gyűjteményei könyv­bemutatóval, könyvtár- és múzeum­szente­léssel, kiállítás­megnyitóval egybe­kötött rendezvényt tartottak a budapesti Piarista Központban. A közel százfős eseményen beszédet és ismertetőt tartott Szilvásy László piarista tartományfőnök, Dr. Farbaky Péter főmuzeológus (Budapesti Történeti Múzeum), Koltai András levéltárvezető (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára), Baranya Péter könyvtárvezető (Piarista Központi Könyvtár) és Borbás Péter múzeumvezető (Piarista Múzeum).

2017-ben a Piarista Rend Magyar Tartománya jubileumi rendezvénysorozattal emlékezett meg a 400 éve történt rendalapításról, Kalazanci Szent József szentté avatásának 250. évfordulójáról és a budapesti Piarista Gimnáziumelmúlt 300 évéről. Az év kiemelkedő eseménye volt a Budapesti Történeti Múzeumban 2017/2018-ban megrendezett Hitre, tudásra: A piaristák és a magyar művelődés című időszaki kiállítás, amelyhez kétkötetes katalógust terveztek a kurátorok.

„A 2017-es évfordulók kiváló alkalmat adtak arra, hogy addig sosem látott teljességében mutathassuk be a közönség számára a piarista rend szerepét a magyar művelődésben a fönnmaradt tárgyakon, könyveken, tervrajzokon, műalkotásokon keresztül. Kiállításunk azon nagyszabású tematikus művelődéstörténeti kiállítások sorozatába illeszkedett, amelynek nagy hagyománya van az európai muzeológiában. Az elmúlt években a Budapesti Történeti Múzeum is több hasonlónak adott otthont, többek között a kiscelli kegyhelyről vagy a budai Mátyás-templomról. Ezekhez a kiállításokhoz hasonlóan mi sem akartunk lemondani arról, hogy a kiállítás előkészítése során szerzett ismereteket, valamint a megvalósítása során fölkutatott, azonosított, összegyűjtött és restaurált tárgyakat katalógus formájában is közzétegyük. Az első, több mint 500 oldalas kötet már a kiállítás megnyitójára, 2017 novemberére készen állt, míg a második, 732 oldalas zárókötet 2019 márciusára nyerte el végső formáját.” – mondta el Koltai András levéltárvezető, a jubileumi kiállítás kurátora, a katalógus főszerkesztője.

A katalógus szorosan követi a kiállítás tematikáját. A tizenhét tematikus fejezet mindegyikét egy, vagy több (összesen 32) tanulmány vezeti be, amely a piaristák tevékenységét, annak csúcspontjait mutatja be a művészet és a tudomány egy-egy területén, a fizikától kezdve a humorig bezárólag. Ezt követik az egyes tárgyak (összesen 424 tárgy) leírásai és fényképei, amelyeket szakértők egész sora készített.

Az egyes témakörökhöz különböző módon kapcsolódnak a tárgyak. Az irodalmat például a piaristák kéziratos és nyomtatott művei és portréi képviselik, a művészeti részben pedig olyan történelmi kincsek szerepelnek, amelyek a piaristák gyűjtőmunkáját és ízlését dicsérik. A cserkészetet jelvények és emléktárgyak egész sora képviseli. Az utolsó fejezetek a rend épületeire, illetve a piarista házak építéstörténetére vonatkozó anyagot tartalmaznak: tervrajzokat, feliratos köveket, maketteket.

A katalógust Farbaky Péter főmuzeológus, korábbi főigazgató (Budapesti Történeti Múzeum) és Koltai András levéltárvezető (Piarista Rend Magyar Tartománya) mutatták be.

(Hitre, tudásra: A piaristák és a magyar művelődés: Kiállítási katalógus, I-II. kötet, szerk. Koltai András; társszerkesztők Borbás Péter, Szekér Barnabás, Rákossy Anna, Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest, 2017–2019. ; 544, 732 pp.)

Megújult a Piarista Központi Könyvtár

Piarista Központi Könyvtár közel százötvenezer kötetével a legjelentősebb magyarországi egyházi könyvtárak közé tartozik. Anyagában körülbelül harmincezer kötetet tesz ki a muzeális (1851 előtt nyomtatott) művek aránya, melyen belül csaknem ezer darab a különösen védett, 1601 előtt nyomtatott dokumentum. A 2011. évi felújításkor beépített légkezelő rendszer működése nem volt megfelelő a védett anyagot őrző első emeleti helyiségekben: mind a hőmérséklet, mind a páratartalom rendszeresen magasabb volt az előírt határértékeknél (18–20 °C, 45–50% RH). Ezért 2018 októbere és 2019 januárja között a könyvtár első emeleti raktárában egy külön légkondicionáló rendszert építettek ki, az irodák és az olvasóterem pedig fan-coil rendszerű fűtő-hűtő rendszert kaptak. A felújított környezet megjelenésében a korábbihoz hasonló maradt, de a megelőzőnél lényegesen jobb klimatikus feltételeket biztosít.

A megújult könyvtártermet Szilvásy László tartományfőnök szentelte meg, melyet a könyvtár gyűjteményének bemutatása követett Baranya Péter könyvtárvezető kalauzolásával.

A Piarista Múzeum új, időszaki kiállítása

Egész világ miénk, a mi játszóterünk.” Az első piarista cserkészcsapat, a 2. sz. BKG emlékezete címmel nyílt meg a Piarista Múzeum új időszaki kiállítása, amely az ország egyik legelső cserkészcsapatának hőskorát, első húsz évét (1913-1933) mutatja be.

Sík Sándor piarista tanár, költő vezetésével a 2. sz. BKG csapata szervezte az első magyarországi cserkésztábort; a legendás vági tutajtúrát, az első sítábort, de oroszlánrészt vállalt a vízicserkész-, és vitorlásversenyek, a különböző nemzeti (1926-os megyeri) és nemzetközi (1933-as gödöllői) nagytáborok megszervezésében is. Emellett a csapat vezetői és tagjai a ’20-as és ’30-as évek cserkész világtalálkozóin, dzsemborijain is kiemelkedően képviselték Magyarországot. A nagyszabású túrák, a találkozók szervezése, a Morse-jelek, a térképolvasás és a cserkészcsomók tanulása mellett azonban mindig is nagy hangsúlyt fektettek a napi jótettek jelentőségére és különböző karitatív tevékenységekre is.

„A piarista gyűjtemények Magyarország egyik legjelentősebb cserkész-gyűjteményével rendelkeznek. Mégsem lenne teljes a kép, ha a cserkészet hőskorának különleges tárgyi emlékei csak vitrinekbe zárva, a korszak szellemisége pedig csak roll-upokon jelenne meg. Rendezvényünk címe: A piarista múlt jelene. Nagyon izgalmas rácsodálkozni azokra a vonatkozási pontokra, amelyek összekötik a múltat a jelennel. Nagy öröm látni, hogy a 2. sz. Sík Sándor cserkészcsapatrévén a gimnáziumban ma is él a cserkészet, a piarista iskolákban virágzanak a bicikli-, gyalog- és vízitúrák, illetve a sítáborok, nyaranta pedig egyre több diák vesz részt a balatoni vitorlástáborokban. De ugyanígy fénykorukat élik a dzsemborik szellemiségét idéző Piarista Ifjúsági Találkozók, a szociális érzékenységet pedig a Tevékeny Szeretet Iskolájában tanulhatják a diákok. Reméljük, hogy a tárlaton megjelenő cserkészrelikviák, izgalmas fényképek és érdekes történetek a múltidézés mellett a közösség fontosságára, a túrázás szeretetére és vidámságra inspirálhatják a látogatókat.” – összegez Borbás Péter, a Piarista Múzeum vezetője, a kiállítás kurátora.

Piarista Múzeum raktára az elmúlt év végén új terembe költözött a piarista székház 5. emeletén. A múzeum új helyiségét Szilvásy László tartományfőnök áldotta meg, a kiállítást Borbás Péter múzeumvezető nyitotta meg. A rendezvényen közreműködött a 2. sz. Sík Sándor cserkészcsapat.

A kiállítás 2019. június 30-ig tekinthető meg a budapesti Piarista Gimnázium 5. emeletén. A látogatás előzetes bejelentkezéshez kötött, amelyet a borbas.peter@piarista.hu email címen tehetnek meg az érdeklődők.

PIARISTA REND MAGYAR TARTOMÁNYA

KÉP: Szathmáry Melinda