Kezdőlap A lelkiatya válaszol A Rózsafüzér Társulat

A Rózsafüzér Társulat

Új plébánosunk megkérdezte, van-e nálunk Rózsafüzér Társulat? Nincs, válaszoltam. „Akkor meg kell alakítani” – mondta, s engem bízott meg a szervezéssel. Húsz név hamar összejött egy csoporthoz. Ma már hatvanan vagyunk, s igen aktívan működik kis társulatunk. Időseknek, gyermekeknek csomagot készítünk, s a titokváltáskor összegyűlt adományból bőven jut templomunknak is.

Tudom, sok helyen haldokolva működik a Rózsafüzér Társulat. Ezért boldogan vettem levelüket, és buzdításul közlöm néhány gondolattal kibővítve. Az 1800-as évektől működnek pápai áldással az Élő Rózsafüzér Társulatok. Nézzük, hogyan is működik, hogyan él ez a rózsacsokor? Indulásához kell 20 buzgó lélek, aki komolyan megígéri és meg is valósítja, hogy naponta egyetlenegy tizedet elimádkozik. Legfontosabb, hogy minden 20 imádkozó között legyen egy anya, aki szívén viseli, hogy mindenkinek legyen saját titka, amit abban a hónapban imádkozik. Az Élő Rózsafüzér Társulatnak sok lelki haszna van. A legnagyobb talán az, hogy az a 20 tag, akinek mindegyike naponta egy picinyke tizedet elimádkozik, amelyik abban a hónapban neki jutott a sorsolásnál, mindegyikük részesül az egész 20 tized elimádkozásának kegyelmeiben. A buzgó 20 lélek imája összeáll egy egységgé, egy családdá. Összenőnek lelki csokorrá, eggyé válik imájuk. Minden egyes tag elnyeri a teljes rózsafüzér elimádkozásával járó teljes búcsút. Ugyanis bűneink után a szentgyónás végeztével is megmarad bizonyos ideig tartó büntetés. Ezt rendes körülmények között levezekeljük földi szenvedéseinkkel. Ha nem sikerül itt mindennek eleget tenni, akkor marad odaát a tisztítóhelyi büntetés. De Isten nagy jósága az, hogy megszabadulhatunk ettől bizonyos imák végzésével. Ilyen a rózsafüzér is, de még hatékonyabb, ha társulati tagok vagyunk.

Ezen kívül élő és meghalt tagokért havonta szentmisét mutat be az Egyház. Ez lelkeinknek nagyon sokat jelent. Temetéskor is külön imát mondunk és éneket éneklünk a 20-ból „kivált” tagért. Törődni kell azzal, hogy a kihullott rózsa helyébe egy új kerüljön.

Mi kell tehát ahhoz, hogy létrejöjjön egy élő rózsafüzér-család? Húsz férfi, nő, fiatal, öreg, mindegy, hogy kik, a lényeg, hogy lelkileg buzgó ember legyen. Névsorukat fel kell írni, megszámozni, s így vezetni, hogy kinél hányas számú titok van. Be kell szerezni egy imakönyvet, ahol megtalálhatók azok az imák és énekek, melyeket a havi titokváltásnál (legtöbbször első vasárnapra esik) mondunk. Meg kell még venni 2 x 20 titoksorozatot, ezt cseréljük minden hónapban.

Sok egyházközségben ők tartják életben a hitéletet. Ha idegen helyre mentem, mindig megkérdeztem, hogy Rózsafüzér Társulat működik-e, milyen megbízhatók és buzgók a tagok? Ez alapján le lehet mérni az egyházközség „lelki állapotát”.

Az biztos, hogy a Szűzanya nagyon megáldja azokat, akik egy-egy csoportnak buzgó tagjai. Szinte észre sem veszik, hogy megváltozik egyéni és családi életük. A falu, a város hitélete újra serken. Örvendezve írom le e sorokat, mert lelki szemeimmel látom, ahogyan egy új Rózsafüzér Társulat beindításával idővel rá sem lehet ismerni az egyének és a közösség megújult életére.