Kezdőlap A lelkiatya válaszol Aki megigazul, üdvözül is egyben?

Aki megigazul, üdvözül is egyben?

Kedves Lelkiatya! Mi a különbség az igazzá válás, a megigazulás és az üdvözülés között? Ha valaki megigazul, üdvözül is egyben?

Kedves Levélíró! Örülök, hogy érdekli a hit mélyebb megértése. A megigazulás Pál apostol kifejezése. Azt jelenti, hogy valaki igazzá (elfogadottá, kegyelemben élő emberré) válik Isten előtt. Ezt az ajándékot Jézus Krisztus keresztáldozata által kapjuk, ha azt hittel elfogadjuk, ha részesülünk a szentségekben (keresztség, bűnbánat szentsége), ha megvan bennünk a megtérés őszinte szándéka.

Az üdvösség (szorosabb értelemben) a halálunk utáni beteljesülést, hazaérkezést jelenti az Isten világába. A földi megigazulásunk tehát előkészíti, megkezdi azt a folyamatot, azt az isteni életet bennünk, amely majd kiteljesedik a halálunk után.

Bővebben erről pl. a következő helyeken lehet olvasni:

Székely J., Az Újszövetség teológiája (Szent Jeromos Társaság), 199-209.

Th. Schneider (szerk.), A dogmatika kézikönyve (Vigilia), 40-43.

G. L. Müller, Dogmatika (Kairosz), 769-780.