Kezdőlap A lelkiatya válaszol Áttérnék a katolikus vallásra

Áttérnék a katolikus vallásra

Tisztelt Lelkiatya! Református vagyok, konfirmáltam is. Mivel jár az, hogy áttérjek a katolikus vallásra?

Kedves Levélíró! Nagyon örülök annak, hogy szeretné felvételét kérni a katolikus egyház teljes közösségébe. A katolikus egyházat nem ember alapította, hanem maga Krisztus. 2000 éve változatlanul hirdeti és őrzi Krisztus örömhírét, az Ő ajándékainak teljességét, mindenekelőtt az Eukharisztia ajándékát, amely az Ő teste és vére, ahogyan ígérte: „az én testem valóban étel, a vérem valóban ital… aki engem eszik, általam él” (Jn 6,55-57).

Az áttérés szertartásának hivatalos neve: befogadás a katolikus egyház teljes közösségébe. Ebben a rövid szertartásban nem kell semmit megtagadni a korábbi keresztény hitéből, hanem csak a hit teljességét kell megvallania. Ez konkrétan azt jelenti, hogy elmondja (elolvassa) a hiszekegyet, és hozzáteszi azt a mondatot, hogy hiszi mindazt, amit a katolikus egyház, mint Istentől kinyilatkoztatott tanítást hirdet és vall. Ez a hitünknek arra a néhány igazságára vonatkozik (főként a szentségek /Eukharisztia, bűnbánat szentsége, házasság szentsége stb/ azután az elhunytakért való imádság lehetősége, a szentek, mint keresztény testvéreink közbenjárásáról, értünk való imádságáról szóló tanítás stb.), melyek más egyházak hitéből részben vagy egészen kimaradtak. Ezután a paptól kap egy áldást, és ezzel befogadást nyert a katolikus egyházba.

A befogadáshoz el kell hoznia a (református) keresztlevelét. Az atya meg fogja kérdezni a jövetele okát, és esetlegesen egy kis hittani képzést is fog ajánlani, ha ez szükségesnek tűnik.

A befogadástól kezdve gyónhat és áldozhat is.

Isten hozta!