Az Egyházat éltető Szentlélek

A keresztény Egyház harmadik legnagyobb ünnepe pünkösdvasárnap, a Szentlélek kiáradásának és az Egyház születésének napja. Az Úr Jézus Krisztus a mennybemenetele előtt kérte a Szűzanyát és az apostolokat, hogy maradjanak együtt, buzgó imádság közepette várják a Vigasztalót, az Erősség Lelkét, a Szentlelket. A húsvét utáni 50. napon, az utolsó vacsora termében a 11 apostolra és … Bővebben: Az Egyházat éltető Szentlélek