Kezdőlap A lelkiatya válaszol Az élet teljessége

Az élet teljessége

Tisztelt Lelkiatya! Mit jelent az, hogy „életük legyen és bőségben legyen”? Mi az élet itt, és miféle bőségről van szó? Egyáltalán, mi az élet teljessége?

Kedves Levélíró! Az élet, amiről az evangélium beszél, mindenekelőtt Isten élete. Az ő szeretete. Az isteni Élet, amely árad az Atyától a Fiú felé, a Fiútól az Atya felé, és amely maga a Szentlélek. Jézus ezt az isteni életet hozta el közénk. „Benne Élet volt, és az élet volt az emberek világossága” (Jn 1,4). „Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy aki engem eszik, énáltalam él.” (Jn 6,53.57)

Ennek az isteni életnek a bőségét, túlcsorduló mértékét hozta el Krisztus. „Mi mindannyian az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva” (Jn 1,16).

Vagyis az igazi élet, amit Krisztus ad, nem élvezeteket, nem sikert, nem birtoklást jelent (az ember általában ezt gondolja, hogy akkor „él” valaki, ha ilyesmiből bőségesen van neki), hanem szeretetet, odaadást, önfeláldozást. Az isteni élet a szeretet áradása. Jézus legfőbb hatalma arra való, hogy odaadja az életét (Jn 10,18). A mi életünk nagy lehetősége is ez, hogy odaajándékozzuk magunkat. Eleinte darabokban, a ránk bízottaknak, a családban, a munkában, a hétköznapjaink minden mozdulatában, aztán pedig, majd az életünk végén egész önmagunkat adjuk vissza a Teremtő kezébe a hit és a szeretet utolsó nagy mozdulatával. Aki ezt meg tudja tenni, az elmondhatja, hogy „élt”. Aki nem tudott szeretni, nem tudta odaadni önmagát, az csak vegetált az életében.

A teljes élet ajándék, Isten teljessége, amit csak befogadni, elfogadni tudunk. Ha a magunk kis lépéseit megtesszük a hit és a szeretet útján, akkor belénk árad Isten örök, elpusztíthatatlan, teljes élete, az élet teljessége.