Kezdőlap Egyéb Az igazán nagy dolog: Istennel jobbá válni – András Attila SJ

Az igazán nagy dolog: Istennel jobbá válni – András Attila SJ

András Attila SJ
(Fotó: Pásztor Péter)

András Attila SJ, a jezsuita rendtartomány új provinciálisa 1977. szeptember 18-án született Székelyudvarhelyen. Általános iskolába szülővárosában járt, majd tizennégy éves korában Gyulafehérvárra került, középiskolai tanulmányait a teológiai líceumban végezte 1992–1996 között. Ebben az időszakban ismerkedett meg két jezsuitával, Nemes Ödönnel és Szőcs Lászlóval. „Nemes Ödön beszámolói a japán misszióról egészen lenyűgöztek. Sokat beszélgettem vele, tele voltam kérdésekkel. Egy alkalommal meghívtuk osztályfőnöki órára, hogy meséljen Japánról. Nagy hatással volt ránk, amikor behozta a földgömböt, és azon mutatta az ujjával, mennyit kell repülni, hogy átérjünk a Föld másik oldalára. Talán itt indult érdeklődésem a távoli missziók iránt. Ezek után könyveket kértem a jezsuitákról, hogy még jobban megismerhessem Ignác életét… De az Ödönnel és Szőcs Lacival való ismeretség által váltak élővé számomra a jezsuiták. Rajtuk keresztül kezdett el az érdeklődés mocorogni bennem. Éreztem némi bizonytalanságot, de Ödön azt mondta, nem kell túlbonyolítani, a kétéves noviciátus alatt eldőlhet, hogy ez lesz-e az én utam. Ez megnyugtatott” – magyarázta korábban a rendtartomány M.I.N.D. című lapjában.

Érettségi után, 1996-ban lépett be a Jézus Társaságába. Képzése első két évét, a noviciátust Szegeden végezte. Fogadalomtétel után Budapestre került félévre a juniorátusba, ahol német nyelvet, irodalmat és krisztológiát tanult, így készülve a filozófiai tanulmányokra, amelyeket 1999 és 2001 között Münchenben, a rendi főiskolán végzett. Ennek befejezésekor felmerült, hogy Sankt Blasienben maradjon magisztériumban, a jezsuiták ottani kollégiumában, de Ádám János atya, az akkori tartományfőnök azt mondta neki: „Iskolánk és kollégiumunk van nekünk is, gyere haza.” Így került Attila atya 2001- ben a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégiumba, ahol két gyakorlati évét nevelőtanárként és prefektusként töltötte. Ennek letelte után egyik jezsuita társával együtt jelentkezett a kínai tartomány tajvani missziójába. Két évig a Fu Jen Katolikus Egyetemen tanult, ismerkedett a kínai nyelvvel és kultúrával, majd útja onnan Londonba, a Heythrop College-be vezette, a teológiát itt végezte. 2009-ben szentelték diakónussá. „Megtisztelő volt a diakónussá szentelő londoni püspök atya kérése, hogy nem volna-e kedvem az egyházmegyéjében működő kínai templom lelkésze lenni, és esetleg hosszú távra is ott maradni. Újra fellobbant bennem a kínai tűz, de miután egyeztettem a tartományfőnökkel, egyértelmű volt, hogy visszajövök Magyarországra” – olvashatjuk pályaútja történetének folytatását.

Diakónusi szolgálatát a budapesti Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban végezte, és közben 2009–2011-ben Budapesten hittanári és gyermekvédelmi diplomát (MA) szerzett a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán.

2010. szeptember 18-án Miskolcon, az Isteni Ige jezsuita plébániatemplomban szentelte őt pappá Ternyák Csaba egri érsek. Ettől az évtől kollégiumigazgatóként, hittan- és etikatanárként, valamint a miskolci jezsuita közösség elöljárójaként teljesített szolgálatot. 2012- ben a Konfuciusz Intézet együttműködésével bevezette a jezsuita gimnáziumban a kínai nyelv és kultúra oktatását, ami azóta is sikeresen működik: a diákoknak lehetőségük van megismerkedni a kínai kultúrával és évről évre magasabb szintű nyelvtudást szerezni a Pekingből érkező tanárnők vezetésével.

Attila atya rövid ideig a rendtartomány formációban lévő tagjaiért is felelt, 2014 és 2017 között besegített az Isteni Ige-templomban is mint plébános, és átmeneti időre iskolalelkészi szolgálatot is ellátott a jezsuita gimnáziumban.

Jezsuita képzését Dublinban fejezte be az úgynevezett harmadik probációval, 2013–2014-ben. Ünnepélyes fogadalmát 2015. április 7-én tette le Budapesten, rendtársával és provinciáliselődjével, Vízi Elemérrel együtt.

2017 végén átvette a rendtartomány gazdasági ügyeinek irányítását, amit 2019 szeptemberétől a dobogókői rendház tagjaként folytatott: „Nem kis kihívás volt ezt Miskolcról ellátni, ezért örültem, amikor 2019-ben közelebb költözhettem Budapesthez. Nagy könnyebbség a dobogókői közelség, hiszen innen akár 45 perc alatt a jezsuita központban lehetek. Jelentős váltás volt ez, amire a lelkem mélyén már nagyon vágytam. 24 jezsuita év után először adatott meg, hogy egy kis, csendes településen lakhatok, közel a természethez. Jó az a csend, amelyet a madarak csicsergése, az erdő zúgása és az imádkozó emberek nyitott szíve tölt be. Szívesen vagyok a vasárnapi szentmisére járók közösségével is, akik közül sokan 40-50 kilométerről jönnek ide. Nagyszerű a lelkigyakorlatos ház újraindításán dolgozó kis csapat, akik könnyedén befogadtak. Hálás vagyok nekik. Annak is örülök, hogy a jezsuita közösségben társaimtól sokat tanulhatok. Az intenzív iskolai élet után itt nem sok minden történik látványosan, de ezen a helyen az emberek visszatalálnak Istenhez, új reménnyel térnek vissza az élethez, talán picit jobbá is válnak. És ezek nagy dolgok.”

Amint arról korábban már beszámoltunk, Arturo Sosa SJ, a Jézus Társasága általános elöljárója a közelmúltban Attila atyát nevezte ki a magyarországi jezsuita rendtartomány új vezetőjének. Hivatalát 2023. február 25-én, a budapesti Jézus Szíve Jezsuita Templomban bemutatandó szentmise keretében veszi át. Kinevezéséhez szeretettel gratulálunk és szolgálatához a Jóisten áldását kívánjuk!

Szerk.: Varga Gabriella