Kezdőlap A lelkiatya válaszol Beléptem egy pártba

Beléptem egy pártba

Kedves Lelkiatya! Római katolikus hitét gyakorló hatvanöt éves ember vagyok. Soha semmilyen pártnak nem voltam a tagja, az „izmusok” távol állnak a lelki világomtól. Ám nemrégiben lakóhelyemen megalakult a KDNP helyi csoportja, amelynek én is tagjai sorába léptem, és mint friss tagot megválasztottak gazdasági vezetőnek. Továbbra is Istent szeretném szolgálni, de félek, hogy ezzel nem az ő meghívásának teszek eleget. Sokat gondolkodom azon, hogy jót tesz-e mindez a lelki fejlődésemnek. Kérem, adjon tanácsot: helyesen döntöttem, amikor a párt tagja lettem?

Kedves Levélíró! Boldog VI. Pál pápa mondta, hogy a politikában, a közéletben való részvétel az emberszolgálat egyik legnemesebb formája. A politikai tevékenység és az állam célja a közjó előmozdítása. A közjó azokat a fizikai (közlekedés, egészségügy stb.), szellemi (oktatás, kultúra stb.) és lelki (erkölcs, vallás) értékeket, feltételeket jelenti, amelyek a közösség tagjainak emberhez méltó életét segítik.

Ha ebben bármi módon közre tud működni, az egy nagyon fontos tevékenység, áldás a közösség számára. A világi keresztény sajátos hivatása, hogy a világba, ahol él és dolgozik, vigye el Krisztus fényét. Vigye el a tudomány világába, a kultúra és a művészetek világába, a gazdasági életbe és a törvényhozásba. Ha mi, keresztények nem tesszük ezt, helyettünk mások fogják tenni a maguk elképzelései és érdekei szerint. Ha mi, keresztény gondolkodású emberek kivonulunk a közéletből, akkor ne csodálkozzunk, és ne panaszkodjunk, hogy a közügyeket nem megfelelően intézik.
Természetesen a politikában való részvétel nem jelentheti azt, hogy megfontolás nélkül akármilyen kompromisszumba belemenjen valaki. Semmi olyat nem szabad tennie, ami Isten törvényével ellentétes.

Fontos azt is világosan látnia, hogy a politika egy eszköz, nem is a legfontosabb, abban, hogy a népét szolgálja. Ha úgy érzi, hogy ezzel az eszközzel nem sokra megy, másképpen pedig többet tudna tenni a közösségért, akkor lehet, hogy visszább kellene lépnie a közéleti tevékenységtől.