Kezdőlap A lelkiatya válaszol Beleszerettem a munkatársnőmbe

Beleszerettem a munkatársnőmbe

Szép családom van. Feleségem, három gyermekem, szépen berendezett lakásom. Sajnos megszerettem egy szép leányt a hivatalomban. Azóta nincs nyugtom. Már italhoz is nyúltam, hogy felejtsem. Minden hiába!

Tudom: szerfölött nehéz az élete. Az embert három irányba is húzza, vonzza valami erős, sokszor megmagyarázhatatlan mágikus erő: hit, ész és szív. Ezek majdnem szétszakítják a szegény embert.

Önnél is ez a helyzet. Nézzük csak, mit mond először a hite, azaz mi a Jóisten szent akarata? Egyértelműen ez: a házasság egy férfinak és egy nőnek egész életre szóló életközössége. Szerelmükből gyönyörű élet fakad, gyermekeknek adnak életet. Az egész családot boldoggá teszi ez a biztos, felbonthatatlan, minden más szerelmet kizáró családi fészek.

Nézzük, mit mond az esze, a józan értelme? Nagy érték a családom, az otthonommal együtt. Nagy szeretet, áldozat, szenvedés hozta létre. Biztos, hogy őrültség lenne feldúlni. Magamat is, feleségemet is, gyermekeimet is szerencsétlenné tenném. Tudom, ezért is keresem az italban a kábulatot, mert még a gondolattól is menekülök. Azt is tudom, hogy a feleségem egykoron végtelenül csinos leány volt, és igazi nagy szerelem volt akkor közöttünk. A sok munka, gyermekeinek szülése, a sok főzés, mosogatás, cipekedés viselte meg, nem a szégyenletes csavargások. Eszemmel tudom jól, hogy irodámban az a kifestett dáma csak csalóka színjáték, égiekkel játszó szappanbuborék. Belevisz vermébe, hogy azután elpusztítson, és gúnyosan nevessen rajtam.

Mit mond a szíve? Mindennek az ellenkezőjét. Azt szajkózza, hogy ezt az agyonunt négy embert, ezt a házat tovább már nem lehet kibírni. Ebből a taposómalomból mindenáron menekülni kell. Azt dobogja megállás nélkül a szíve, hogy a szeretőjével csodálatosan boldog lesz, olyan, amiben az életben még nem volt része. Ezt nem szabad elszalasztani. Ez a vágy zavarja éjjel-nappal. Alig várja, hogy a családjától távol legyen, csak azt kívánja, hogy annak a másiknak kismacska-dorombolását élvezze. Ugye, így van?

De gondolnia kell arra, hogy az ember életében vannak halálosan meghatározó, döntő lépések, amit azután már nem lehet meg nem történtté tenni. Ha egyszer megtette, nincs visszaút.

Csak egy helyes, jó út van: Hallgasson hitére és józan eszére. Szívének megtévesztő szirénhangjait teljes erőbevetéssel le kell győznie. Így lesz ön is, családja is boldog. Amikor elmúlik ez a vészes lelki vihar és beáll a szélcsend, a nyugalom, akkor hálát ad majd a Jóistennek, hogy nem az ösztöneire, hanem a másik két meghatározó hangra, intésre hallgatott.

Amikor ilyen nehéz helyzetbe kerül az ember, ajánlatos másoktól tanácsot kérni, erőt meríteni. Milyen jó lenne a szentgyónásban lelkiatyjának feltárni mindent. Az ő buzdítása sokat segítene.

Nem szabad feladni! Meglátja, a süllyedésnek induló hajó szépen, ünnepélyesen továbbúszik, és Istennek Te Deumot, hálát zeng mind az öt tagja azért, hogy megmenekült.