Kezdőlap A lelkiatya válaszol Csoda történt velem

Csoda történt velem

Lapjukban már többször olvashattunk kisebb-nagyobb csodákról. Három évvel ezelőtt velem is történt valami. Nem is tudom, hogy ezt minek nevezzem. Nagy vihar tombolt, az eső zuhogott, mintha dézsából öntötték volna. Idős nagymamám kezembe nyomott egy könyvet: Olvasd csak el ezt az imát, Szent Donát püspök és mártírhoz az elemi károk enyhítésére. Úgy képzelje el, félig ha elolvastam, elállt az eső és kisütött a Nap, mire a végére értem. Úgy gondoltam: Ó, Szent Donát, de nagy vagy te a Jóistennél, ha ilyen kis senkiházinak, mint én vagyok, meghallgatod a kérését. Másnap ugyanez megismétlődött. Atyám, magának ez csoda-e?! Vagy mi?!

Hála Isten, talán mindenkinek az életében előfordul olyan megrendítő esemény, amikor csak egy magyarázat jut eszébe: ez valóságos csoda. Az ön esetében is nem azon van a hangsúly, hogy miért állt el az eső, és miért sütött ki a Nap. Itt az a lényeg, ami a lelkében lejátszódott: megérezte a Gondviselést, az ima erejét, a szentek különös szerepét életünkben. Gondolom, ezeknek az élményeknek köszönhető, hogy olyan erősen tudunk hinni Istenben, és nem hagyjuk abba az imát évezredek óta.

Eszembe jut, amikor Miskolcon pontosan az orrom előtt esett le egy éles vas egy megbomlott tetőszerkezetből. Ha nem jön szembe egy asszony, nem sikítja el magát, és én nem torpanok meg egy pillanatra, szörnyethalok.

A Jóisten szeretettel intézi az ember életét, csak észre kell venni! A szentek közbenjárásának pedig egészen különleges hatása van. Nemcsak Szent Donátról, hanem Szent Antalról, Kis Szent Terézről és számos más szentről is könyveket lehetne írni, milyen rendkívüli módon segítik a hozzájuk fordulókat. Az Egyház nem is avat senkit sem szentté, hogyha közbenjárására nem történik két csoda, amit a legszigorúbb vizsgálat annak bizonyít!

Mindezt átgondolva vigyázni kell arra, hogy e vonatkozásban ne legyünk materialisták. A fentieknél sokkal fontosabbak a lelki csodák! Amikor valaki abbahagyja az ivást! Nem megy el mégsem az abortuszra! A kínálkozó alkalom ellenére nem csalja meg hitvestársát! Évtizedek múltával végre elmegy gyónni! Halálosan gyűlölt ellenségével kibékül! Lemond az öngyilkosságról! Mosolyogva tűri betegségeit évtizedeken át! Nagy megnyugvással, szinte derűsen várja halálát!

Ezek sokkal nagyobb csodák, mint a testi gyógyulás, vagy egy vihar megszűnte. Maga az Úr Jézus is azért művelt látványos tetteket – kenyeret szaporított, vizet borrá változtatott, vakokat gyógyított, halottakat támasztott –, hogy ezekre a lelki csodákra utaljon.

Bizonyos értelemben minden csoda, amelyben az ember Isten kezét, különös szeretetét látja. Amikor elgondolkozik azon a három évvel ezelőtt történt eseményen, okuljon belőle, és figyeljen. Vegye csak észre a Gondviselés különleges útjait, mind testi, mind lelki életében. Amikor megszűnik az a feszítő nyugtalanság, a stressz, az aggódás, helyébe lép egy csodálatos nyugalom. Ez a lelki béke lesz életében az Isten legnagyobb csodája.

*

Alexis Carrel, a hitetlen orvos 1896-ban egy betegeket szállító vonattal ment Lourdes-ba. A vonaton feltűnt neki Marie Bailly 22 éves leány súlyos állapota. Carrel kimondta: ha Marie meggyógyulna, azt csodának tekintené. A leányt nem is merték a forrásba bemeríteni, csak lemosták a hasát s vitték a barlang elé. Marie saját lábán utazott haza, 35 évig még a legjobb egészségnek örvendett. Carrelből kitört az ima: Hiszek benned. Fogadd el ezt a nyugtalan bűnöst!