Kezdőlap A lelkiatya válaszol Eltiltottak az oltártól

Eltiltottak az oltártól

Fiatal fejjel, meggondolatlanul elmentem megesküdni vőlegényemmel a református templomba. Drága jó édesanyám, aki vallásos asszony volt, figyelmeztetett, hogy vigyázzak, mert többé nem gyónhatok és áldozhatok. Mit törődtem én ezzel, annyira szerelmes voltam a fiúba, csak rá és szüleire hallgattam. De most, 40 évesen majd’ megőrülök, amikor mások mennek az oltárhoz, én pedig el vagyok tiltva! Várnom kell, míg haldokolni fogok, és akkor hívhatják hozzám a papot?

Örömmel olvastam levelét! Ez nagyszerű jel, amikor valaki ennyire vágyakozik a szentáldozás után. Az a szomorú lelkiállapot, amikor egy emberben nem támad fel semmi érzés, hogy de jó lenne áldozni. Az ilyen valóban elveszett. Az ilyennek talán nem volt egy jó édesanyja, aki vallásosan nevelte volna, vagy teljesen belefásult az evilági, gyónás és áldozás nélküli életbe. Ön nagyon boldog lélek, hiszen majd’ meghal Jézus után! Talán azt gondolja, hogy köszöni ezt a boldogságot, amikor tilos áldozni.

Ebben nincs igaza, mert maga a vágyakozás az Oltáriszentség vétele után, az úgynevezett lelkiáldozás is nagyon sok kegyelmet ad. Ezt a kívánságot minél gyakrabban élessze csak fel magában. Érdemes!

Többet is tudok írni. Leveléből úgy látszik, csak annyi történt, hogy református templomban esküdött, gyermekei is másvallásúak, de már nagyok. Ha nincs más akadály, például nem elvált ember a kedves férje, akkor egyházilag lehet rendezni, érvényesíteni a házasságot, és rövidesen azok közé tartozik, akikhez szól a miséző pap: Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya!

Elmegy szépen a plébánoshoz, minden szégyenkezés nélkül, és megbeszélik az ügyet. Ő tudja csak eldönteni, amikor feltár előtte minden körülményt. Majdnem biztos, hogy nem talál semmit, ami miatt nem lehetne meggyógyítani fájó szívsebét.

A megoldás mikéntje attól függ, hogy milyen a férje. Ha hajlandó arra, hogy a plébános és két tanú előtt megújítsa a házassági beleegyezést, akkor nincs semmi nehézség. Biztos van annyi szeretet benne, hogy látva az ön lelki kínlódását, ennyi kis áldozatot meghoz a kedvéért. Ha a gyerekek kicsik volnának, akkor nevelésükkel kapcsolatban bizonyos kötelességei lennének, de mivel már felnőttek, ez sem jelent gondot a házasság rendezésével kapcsolatban.

Ha férje ódzkodik attól, hogy ebben az egész akcióban részt vegyen, és hallani sem akar róla, akkor se keseredjen el, van megoldás! Ezt úgy hívják, hogy házasságukat gyökerében lehet orvosolni. Ez esetben a plébános a püspök atyának ír kérvényt, amelyben a házasságuk érvényesítéséért folyamodik hozzá. Ez az érvényesítés beáll a kegy megadásával, a visszamenő hatás a házasság megkötésének pillanatáig értendő.

Erre a gyökeres orvoslásra csak akkor kerülhet sor, ha megvan egymás között a házassági beleegyezés, a felek a házaséletben ki akarnak tartani, és nincs jogi akadály, mely miatt nem jöhet létre a házasság.

Milyen boldog lesz, ha újra szentgyónáshoz, szentáldozáshoz járul, de ezen felül házasságukban is történik egy csodálatos változás. Eddig minden bizonnyal érzett férje és ön között válaszfalat, belülről mindig taszította valami, hiszen egyházilag nem volt rendben a kapcsolatuk. Most majd felébred férje iránt a legtisztább és legigazibb vonzalom.

*

Amint a szarvas kívánkozik a forrás vizéhez, úgy kívánkozik lelkem tehozzád, Istenem! Szomjazza lelkem az erős, élő Istent, mikor jutok oda, hogy Isten színe előtt megjelenjek?

(41. zsoltár)