Kezdőlap A lelkiatya válaszol Fallóskút!?

Fallóskút!?

Nem tudom, mit akarnak azzal a Hasznossal, vagy Fallóskúttal? Kik járnak oda még éjszaka is? Azt megértem, hogy Lourdes-ba mennek, mert Bernadettet szentté avatták és számtalan csoda történt. De Klára asszonyról, sem csodáról itt nem tudni semmi biztosat!

Örülök, hogy megírta levelét, így alkalom kínálkozik, hogy Fallóskúttal kapcsolatban világosan lássunk. A mostani helyzet az, hogy tudomásom szerint néhány éve új, nagyon kedves kápolna épült a régi helyett a Mátrának ezen a csodaszép vidékén. A Szent Család szobrai fogadják az embert: Jézus, Szűz Mária és Szent József. Mintegy százan férnek el. Télen fűt az „öreg remete”, meleggel várja a zarándokokat.

Nem egy titkos vagy tiltott „szent” hely ez, hiszen a mátraszentimrei plébános atya minden vasárnap misézik itt. Az Oltáriszentséget is őrzik egy különleges üvegfalú szentségházban. Engem ilyen szempontból egyáltalán nem érdekel Klára asszony, aki kezdeményezte itt a Szűzanya különleges tiszteletét, nem okoznak gondot látomásai, a „csodák” sem, amiről hallottam. Azokat az Egyház illetékesei a megyésfőpásztor rendeletére majd hivatalosan kivizsgálják, amikor ez jónak és szükségesnek látszik. Engem csak egy érdekel: úgy látom, tapasztalom és érzem, hogy ez a hely kegyelmek forrása. Nem tudom, miért, de hatása alá kerül az ember. Olyan áhítattal jönnek oda a hívek, úgy imádkoznak és oly boldogan távoznak, hogy csak csodálni lehet. És visszahívja őket valami titokzatos erő. Ez az, ami lelki csoda.

Én is 44 hívemmel voltam ott október 12-ről 13-ra virradó éjszaka. Este 8 órától reggel 6-ig imádkoztunk. Biztos, hogy kedves az Úr Jézus és a Szűzanya számára.

10 óra! Mit csinálunk ennyi idő alatt? Természetesen szentmisével kezdtük. Kisfalusi János görög katolikus atyával együtt miséztünk, aki gyakran vendége Fallóskútnak. Az Evangélium után arról beszéltem, hogy itt minden adva van ahhoz, hogy sok kegyelmet kapjunk. Mise után szentségi körmenetet tartottunk. Ez is csodálatos volt éjjel, a Mátra közepén. A hívek – nemcsak mi voltunk, hanem jöttek több helyről, még Szlovákiából is – ezután elimádkozták a rózsafüzért. Éjfél felé János atya beszélt gyönyörűen a könnyező Mária-képekről. 2 óra felé a keresztutat végeztük. Azután élveztük a palóc népi ájtatosságok legszebb virágait, énekeit, imáit.

Közben kimentünk kis időre a kápolna elé, bemutatták nekünk a látnivalókat, többek között egy hatalmas keresztet a domboldalon. Azután felnéztem az égre és ott is maradt a figyelmem, mert ilyen szépnek még sohasem láttam a csillagokat, szinte élesen szikrázott mindegyik. Fél 5 körül szépen, nyugodtan, igazán élvezettel, hiszen benne voltam az imádságban, miséztem búcsúzóul.

Mielőtt lementünk volna az autóbuszhoz, elköszöntünk az „öreg remetétől”, aki oly szeretettel, harangszóval és szép szavakkal fogadja az idezarándoklókat, és gondját viseli ennek a különleges helynek.

Hazafelé a Jóisten még külön ajándékot adott nekünk: a Mátra szépségét a felkelő Napnál. Teli lélekkel érkeztünk haza, de már menet közben azt tárgyalták a zarándoklat résztvevői, hogy mikor virrasztunk újból?

Nem akarok propagandát csinálni Fallóskútnak, hiszen annyian járnak oda, hogy nem is férnek, csak azt írtam le, ami az igazság.

*

Mária, Anyja a szeretetnek, a fájdalomnak és az irgalmasságnak, könyörögj érettünk. Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk!