Kezdőlap Egyéb Fatima lelkisége vezetett útján – Gere Dávid Márk

Fatima lelkisége vezetett útján – Gere Dávid Márk

Aki járt már Nemesvámoson, a Veszprémi Főegyházmegye aprócska településén, az megtapasztalhatta, hogy mekkora erőt jelent az a máriás lelkiség, amely magával ragadta, hitében felrázta a település lakóit, fiatalokat és idősebbeket is, s amely kisugárzik a környezetére, a plébániához tartozó további 12 kicsi egyházközségre is. Jövőt ígérő erő ez, a Fatimai Szűzanya szeretete, tisztasága élteti, s a Szentlélek közvetítésével árad a közösségre” – ekképp’ vezettem be a 2000-es évek elején lapunk hasábjain egyik riportomat, melyben az akkor nemrég pappá szentelt és a plébánián lelkipásztori szolgálatukat megkezdett fiatal atyák, Gere Dávid Márk és paptestvére, Pintér Tamás Pius lelkes munkájáról számolhattam be.

Akkoriban kapták meg a hivatalos engedélyt Márfi Gyula érsek atyától, hogy Mária Keresztes Közössége (Societas Mariae a Cruce – SMC) néven, mint monasztikus lelkipásztorkodó közösség, egyházjogi megnevezéssel krisztushívők hivatalos társulása, folytassák szolgálatukat. A közösség vezetőjét, Márk atyát most szerzetesi jellegű hivatásáról és az ehhez vezető útról kérdeztem.

– Csepelen születtem, kezdetben a józsefvárosi Tömő utcai templom közösségéhez tartoztunk, de később a budai Szent Imre-templomba jártunk szüleimmel és testvéreimmel. Ott kiváló ifjúsági közösségbe kerültem. Nagycsaládunkban (nyolcan vagyunk testvérek) teljesen természetes volt a hit, születésünktől kezdve vallásos környezetben növekedtünk.

Márk atya szülei tanárok voltak, a tanítás, a közösségvezetés vágyát és képességét valószínűleg tőlük kapta örökségül, vallja. Édesapja Gere György, a budai Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola alapításában kezdeményező szerepet töltött be, s 2009-ig igazgatója is volt az iskolának. Édesanyja is ott tanított az iskolában. Középiskolába a budapesti piaristákhoz járt 1991-től, Wettstein József volt az osztályfőnöke, aki nagy hatással volt lelki fejlődésére.

Mikor visszatértek a ciszterciek a Szent Imre Plébániára, Brückner Ákos Előd atya volt a plébános, idézi, s    Szentgyörgyi Kristóf    lett a lelki vezetője. Innen, a ciszterciektől indult a hivatása, vallja: vágyott rá, hogy ő is tegyen valamit Jézusért s az evangéliumért. Ezért először közösségükben kereste hivatását. El is kezdte a noviciátust Zircen. Itt ismerkedett meg későbbi barátjával, Pius atyával. Néhány hónap elteltével azonban egymástól kicsit függetlenül, de mégis majdnem egy időben elhagyták a zirci monostort.

Tizenöt éves volt, amikor megismerkedett a Ceauşescu-érában meghurcolt, szülőföldjéről kiutasított és már Svájcban élő és szolgáló teológiai tanár Adolf Fugel atyával. Az atya svájci jövedelméből nagyon sok támogatást nyújtott a magyarországi és erdélyi szegényeknek, számtalan egyházi kezdeményezést segített. Fugel atya felajánlotta, hogy nemesvámosi házát átadja a fiataloknak, valósítsák meg terveiket. Márk atya többször járt Fatimában, s mély lelki kapcsolatba került Máriával. Először 1999-ben, Adolf atya erdélyi paptestvéreivel jártak ott Pius atyával az akkor még teológiai tanulmányaikat folytató testvérek.

Közösségszervező tevékenységüket 1998-ban kezdték meg Nemesvámoson. Márk atya előzőleg Szegeden tanult a hittudományi főiskolán, ott hitoktatói, majd hittanári végzettséget szerzett, s aztán a központi szemináriumban fejezte be tanulmányait. Márfi Gyula érsek 2004-ben szentelte pappá őt Pius testvérével egyetemben. Nevezetes esemény volt ez, idézi, mert a szentelés már a település épülő új templomának alapjain történt. 2011-ben kialakították a templom mellé épült, akkor már működő Fatima-házban a Magyar Szentek tiszteletére emelt kápolnát, ahová elhelyezték azt a Fatimai Szűzanya-szobrot, amit a plébánia fiatal cserkészeivel zarándoklatban hoztak a kegyhelyről. E kápolna ma is lelkiségük egyik központja, motorja.

Aztán újabb zarándoklatra került sor 2012-ben a plébánia fiataljaival. Ekkor – mintegy ereklyeként – fatimai földet kaptak a szentély igazgatójától, amit az épülő templom alapjain helyeztek el. Ez alkalommal egy sziklatölgycsemetét is kaptak ajándékba a nemesvámosiak, mely a híres jelenések közvetlen helyszínéről származik, s melyet a templomkertben ültettek el.

Azóta szerkezetkész állapotba került az új templom, kész ugyan még nincsen, de már használják, ez a 13 települést magába foglaló lelkipásztori terület legnagyobb temploma és egyúttal lelkiségi központja is.

– Közösségünk nem olyan, mint a bencés vagy a ciszterci, de azért mégis a Szent Benedek-i Regula szellemében szervezzük életünket, az Imádkozzál és dolgozzál jegyében – fűzi hozzá Márk atya. Ma ugyan ketten vagyunk fogadalommal elkötelezett hivatalos tagjai a közösségünknek, de ennek a lelkiségnek a jegyében munkálkodnak itt világi munkatársaink is, akiket lelki értelemben közösségünk tagjainak tekintünk. Lelkipásztori területükhöz 13 egyházközség tartozik: Nemesvámos mellett Veszprémfajsz, Tótvázsony, Hidegkút, Nagyvázsony, Pula, Vöröstó, Barnag, Mencshely, Vászoly és Pécsely, Balatonakali és Dörgicse. Imaéletük, lelkiségük középpontjában az engesztelés (Isten kiengesztelése a világ bűneiért, a bűnösök megtéréséért) áll, s a Fatimai Szűzanya tisztelete, melynek jegyében összehívják a híveket minden év május 13-án és október 13-án.

Márk atya a Közép-dunántúli Cserkészkerület elnöke, munkatársai segítségével létrehozott egy vezetőképzőt is az évek során, ahol eddig közel száz fiatal végzett. Emellett a veszprémi Padányi Katolikus Iskola Tótvázsonyi Tagiskolájának lelki igazgatója is.

Toldi Éva

A cikk a Keresztény Élet hetilap október 30-i lapszámában jelent meg.

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág pap papok Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene élet életbölcsességek életút