Kezdőlap Hírek Felhívás vetélkedőre

Felhívás vetélkedőre

A Lakiteleki Hungarikum Liget, a Lakiteleki Eötvös Iskola és a Keresztény Élet szerkesztősége Az első magyar szent család – Szent István, Szent Imre, Boldog Gizella élete és kora címmel csapatversenyt hirdet anyaországi és határainkon túl élő (erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki) általános iskolás (10–15 éves) és középiskolás korú (14–19 éves) fiatalok részére. A vetélkedő témája: az Árpádok kora, különös tekintettel a család és a 10–13. századi magyar történelem szentté és boldoggá avatott alakjaira. Fővédnökeink: Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke és Czoborczy Bence, a Keresztény Élet főszerkesztője.
A háromfős csapatok a vetélkedő feladatait kéthetente, a Keresztény Élet 2024. február 11. és március 10. közötti számaiban olvashatják. Az egyes fordulók postára adási határideje a megjelenés dátumát követő 9. nap.
A három írásbeli forduló alapján a legjobb eredményt elérő csapatokat hívjuk meg a 2024. április 11–13-án megrendezésre kerülő középdöntőre és döntőre, a Lakiteleki Hungarikum Ligetbe.
A vetélkedő legeredményesebb csapatai értékes tárgyjutalmakban részesülnek.
Jelentkezni az első forduló megoldásának beküldésével lehet. Nevezési díj nincs. Szeretettel várjuk egyházi és világi iskolák, egyházközségek, hittancsoportok, ba­ráti társaságok csapatait! Egy-egy iskolából, intézményből, közösségből tetszőleges számú csapat indulhat a versenyen. A fordulók feladatlapjai letölthetők a www.keresztenyelet.hu, a www.eotvosiskola.hu és a www.nepfolakitelek.hu oldalakról is.
A felkészüléshez a következő köteteket ajánljuk:
Árpád-kori legendák és intelmek. Ozirisz Kiadó, Budapest, 2004;
István király emlékezete (szerk.:­ Király László), Európa Könyvkiadó, Budapest, 1988;
Magyar Zoltán: Az Árpád-kori szentek legendái. Kairosz Kiadó, Budapest, 2010;
Puskely Mária: „Virágos kert va­la híres Pannónia…” – Példaképek a magyar múltból. X–XVII. század. Ameko Kiadó, Budapest, 1994.
Kérjük, hogy a csapatok válasszanak nevet maguknak, s a meg­fejtésekkel együtt küld­jék el ezt is a Lakiteleki Eötvös Iskola címére: 6065 Lakitelek, Kiss János u. 1. Tüntessék fel az iskola (egyházközség) nevét, a csapattagok és a felnőtt segítő nevét is a válaszlapon, valamint csapatuk vagy felkészítőjük telefonos és internetes elérhetőségét!

További felvilágosítás kérhető a 70/931–7808-as számon Olajos Istvántól.

A vetélkedő feladatlapjai ITT érhetőek el.