Kezdőlap Hírek Ferenc pápa: Ne érdekből kövessük Jézust

Ferenc pápa: Ne érdekből kövessük Jézust

Ferenc pápa: Ne érdekből kövessük Jézust
A Szent Márta-házban hétfőn reggel tartott szentmise homíliájában Ferenc pápa néhány kérdést vetett fel: Érdekből követem Jézust vagy hittel? Mit tett Jézus az én életemben? Hogyan válaszolok a szeretetére? A pápa óva int tehát bennünket attól, hogy „érdekből” kövessük Jézust, a csodáiért és arra buzdít, hogy keressük őt hittel és hallgassunk az ő Szavára. Éppen ezért fel kell frissítenünk annak az emlékét, amit az Úr az életünkben művelt, hogy aztán szeretettel válaszolhassunk rá.

A csodálatos kenyérszaporításról szóló napi evangélium szövegéből indult ki a pápa elmélkedése során, melyet János evangélista mond el (Jn 6,22.29). A kenyerek és a halak megszaporításának csodája láttán a tömeg királlyá akarja tenni Jézust. A tömeg nemcsak azért kereste őt, hogy hallja a tanítását, hanem saját érdekéből is, hogy lássa a csodáit, amiket művelt. Jézus erre visszavonul és amikor rátalálnak, szemrehányást tesz nekik:  „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem azért kerestek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok”. Ferenc pápa megjegyezte és pontosította, hogy itt két szempont találkozik egyszerre: egyfelől keresték Jézust, mert hallani akarták a szavát, mely a szívükig hatolt a hit által, másfelől pedig érdek mozgatta őket. Talán jó emberek voltak, de egy kicsit „haszonleső”, részrehajló hittel. Jézus szemükre veti a kicsinyhitűségüket.

Ferenc pápa több hasonló evangéliumi példát is hozott a saját érdeket szem előtt tartó hit megvilágítására. Először is a gerázai megszállottra utalt, akinek gonosz lelkeit az Úr a sertésekbe küldte, azok meg vízbe fúlva, nagy veszteséget jelentettek a gazdájának. A tömeg, látván ezt, arra kéri Jézust, hogy menjen el tőlük. Egy másik példa a tíz leprás meggyógyítása. Közülük csak egy tér vissza, hogy hálát adjon a gyógyulásáért, miközben a többiek megfeledkeznek Jézusról. Éppen ezért az Úr arra int bennünket, hogy ne veszendő eledelért fáradozzunk, hanem ami megmarad az örök életre, ez pedig az Isten Igéje és az Isten szeretete.

Ezzel szemben azonban van egy másik magatartás, mégpedig Istváné, aki az első olvasmány szövege szerint (ApCsel 6,8-15) világosan beszélt, olyannyira, hogy „nem tudtak ellenállni a bölcsességnek és a Léleknek, amely által szólt”. Jézust követte anélkül, hogy számolt volna a következményekkel, ily módon: ez jó nekem, az pedig nem. István azonban nem számolt saját érdekeivel. Szeretett. És követte Jézust, magabiztosan és így is végezte. Megrágalmazva tőrbe csalták, rászedték és végül megkövezték. De ő tanúságot tett Jézusról.

Mindkét esetben, akár a tömeg, akár István diakónus, követik Jézust, de ezt más és más módon teszik. Az egyik az életét adja oda, a másik pedig saját érdekből cselekszik – hangsúlyozta a pápa. Felhívása arra indít bennünket, hogy nézzük meg, mi hogyan követjük őt. Azt tanácsolja, hogy „frissítsük fel az emlékezetünket” és kérdezzük meg, hogy mi is tett Jézus, nem úgy általánosságban, hanem egészen konkrétan, az én saját életemben. Ott pedig egy sereg olyan dolgot találunk, amit Jézus ingyen tett meg értünk, mert szeret minket, mindnyájunkat. Ha pedig látod, hogy mi mindent tett értem az Úr, akkor egy másik kérdést teszek fel magamnak: Nekem magamnak mit kell tennem Jézusért?  Így, ezzel a két kérdéssel, talán sikerül megtisztítanunk magunkat mindenféle érdektől, mely megterheli a hitet. Amikor látom mindazt, amit Jézus adott, szívének nagylelkűségét, akkor menj és mondd neki: Óh, Uram, neked adok mindent! Többé már nem csinálsz hibákat, nem követsz el ilyen bűnöket, mert az egész életed megváltozik. A hittel teli megtérés útja ebben áll: Te odaadtad a szeretetedet és ezért én is neked adom az én szeretetemet!  

Homíliája végén Ferenc pápa szokásához híven összegegezte mondanivalóját és újból feltette a hit tisztaságát segítő két kérdést. Ez egy hasznos teszt arról, hogy miként követjük Jézust: érdekből vagy nem?  Frissítsük fel az emlékezetünket, s tegyük fel a két kérdést: Mit tett Jézus értem, szeretetből, az én életemben? És ezt látva, mit kell nekem tennem Jézusért, hogyan válaszolok az ő szeretetére? Így végül képesek leszünk megtisztítani a hitünket minden érdektől. Ebben segítsen az Úr mindnyájunkat! – kérte befejezésül homíliája végén Ferenc pápa.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió