Kezdőlap Hírek Ferenc pápa: Teremtsünk békét a lelkünkben, a családban és a világban

Ferenc pápa: Teremtsünk békét a lelkünkben, a családban és a világban

Ferenc pápa: Teremtsünk békét a lelkünkben, a családban és a világban
Advent idején, karácsonyra készülve lelkünket is tegyük rendbe. Igyekezzünk békét teremteni családunkban és a világban ahelyett, hogy háborúznánk. Erről elmélkedett kedden reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén a Szentatya.

Amikor békét teremtünk, követjük Isten példáját: alázatosak vagyunk, nem beszéljük ki a többieket és nem sebezzük meg őket. Ferenc pápa homíliáját a mai napi liturgikus szövegekre építette, melyek Izajás próféta könyvéből (Iz 11,1-10) és Lukács evangéliumából (Lk 10,21-24) valók. Izajásnál egy ígéretet hallunk az eljövendő Messiásról. Az Úr békét hoz, minden megnyugszik. Szép, kissé bukolikus jelenetet ír le a próféta: „Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a gödölyével. Együtt legelészik majd a borjú és az oroszlán, egy kisgyermek is terelgetheti őket”. Ez azt jelenti, hogy Jézus elhozza a békét, ami képes átalakítani a világot és a történelmet. Ezért hívják a Béke fejedelmének, mert eljön és ezt a békét kínálja nekünk – magyarázta a Szentatya.

Advent idején a Béke fejedelmének érkezésére készülünk. Ez a béketeremtés ideje elsősorban magunkban. Sokszor mi magunk sem vagyunk békében, hanem szorongunk, aggódunk, reménytelenek vagyunk. Az Úr pedig azt kérdi tőlünk: „Milyen ma a lelked? Békében van?” Ha nem, akkor kérjük a Béke fejedelmét, hogy békítse meg lelkünket, hogy felkészüljön a vele való találkozásra. Mi mások lelkét szoktuk nézni, de nézzük inkább a sajátunkat – buzdított a pápa. Aztán, ha a saját lelkünk rendben van, akkor teremtsünk békét otthon, a családban. Annyi sok szomorúság, harc, háborúskodás és olykor széthúzás van a családokban. Vizsgáljuk meg a mi családunkat, hogy ott béke vagy háború uralkodik, hogy egymás ellen vagyunk-e, hogy széthúzunk, hogy hidak vannak köztünk, vagy falak választanak szét minket.

A család után a világban is teremtsünk békét – folytatta gondolatmenetét a pápa. A világban több a háború, mint a béke, sok a háborúskodás, a széthúzás, a gyűlölet, a kizsákmányolás. Nincs béke. Mit tehetek én azért, hogy segítsek békét teremteni a világban? „De atyám, a világ oly messze van!” De én mit teszek azért, hogy béke legyen a lakónegyedben, az iskolában, a munkahelyen? Keresem az ürügyet, hogy háborúskodjak, gyűlölködjek, kibeszéljem a másikat? Mert ez a háború! Szelíd vagyok? Igyekszem hidakat építeni? Nem ítélkezem? – sorolta a kérdéseket Ferenc pápa, majd a gyerekekről szólt. Kérdezzük meg őket is: „Mit csinálsz az iskolában? Amikor egy társad nem tetszik neked, kicsit utálatos vagy gyenge, akkor kiközösíted és bántod vagy békét teremtesz? Próbálsz békülni? Megbocsátasz mindent?” Legyünk a béke kézművesei advent idején, készülve az Úr eljövetelére, aki a Béke fejedelme.

A béke mindig halad előre, soha nem áll meg, termékeny. A lélektől indul, aztán oda tér vissza, miután bejárta a békítés útját – fejtette ki a pápa. Amikor békét teremtünk, kicsit úgy teszünk, mint Isten, aki békét akart köztünk és megbocsátott nekünk. Elküldte saját Fiát, hogy békét tegyen, hogy a Béke fejedelme legyen. Mondhatná valaki: „De atyám, én nem tanultam, hogyan kell békét teremteni, nem vagyok művelt ember, nem tudom, fiatal vagyok, nem tudom, hogy kell…” Jézus az evangéliumban elmondja, hogy kell viselkednünk: „Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki.” Te nem tanultál, nem vagy tudós… Légy kicsiny, légy alázatos, szolgáld a többieket. Légy kicsiny és az Úr megadja majd neked a képességet, hogy rájöjj, a béketeremtés módjára, és erőt is ad hozzá.

Az Úr készítse föl szívünket a Béke fejedelmének születésére
advent időszakában imádkozzunk a béketeremtésért, hogy békében éljünk a lelkünkben, a családban, a lakónegyedben. És valahányszor azt látjuk, hogy fölüti a fejét egy kis háború lehetősége – akár otthon, akár az iskolában, a munkahelyen -, álljunk meg és igyekezzünk békét teremteni. Soha ne sebezzük meg a másikat! Soha! „Atyám, hogy kezdjek neki ennek, hogy ne sebezzek más másokat?” Úgy, hogy nem mondasz róla rosszat a háta mögött, ne lődd ki az első ágyúgolyót. Ha mi mindannyian csak ennyit tennénk – nem beszélnénk ki másokat -, akkor a béke előrehaladna. Az Úr készítse föl szívünket a Béke fejedelmének születésére, karácsonyra! Mi is tegyük meg a mi részünket a béketeremtésben: szívünkben, lelkünkben, családunkban, az iskolában, a lakónegyedben, a munkahelyen. Legyünk a béke emberei! – zárta kedd reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió