Kezdőlap Az év minden napjára Fiatal anya imája

Fiatal anya imája

Fiatal anya imája

A kicsikért, akiket nekem adtál, hálát adok, Uram, neked,
a húsomból, s véremből valók valamennyien.
Köszönöm, hogy mosolyuk átmelegíti a szívemet,
s parányi kezük arcomat megsimogatja szelíden.
Köszönöm, hogy jegyességünk első napja óta oly szép e szerelem,
s esküvőnk óta oly gyümölcsöző.
Köszönöm, hogy napjainkat beragyogja a kegyelem,
s hogy a szívünk egymás iránti szeretete napról napra egyre nő.
Ó, légy áldott, amiért megosztottad velünk teremtő munkádat,
s nem nézted lelkünk bűneit.
Légy áldott angyalkáimért, akikre jóságod kiárad,
s akik szépek, mint Te, s tiszták, mint Te,
hisz a Te gyermekeid ők.

(Egy francia imakönyvből fordította: Ölbey Irén)