Kezdőlap Kiemelt Gyergyóditrótól Clevelandig és Keszthelyig – Mezei András

Gyergyóditrótól Clevelandig és Keszthelyig – Mezei András

Mezei András

Mezei András atya a Veszprémi Főegyházmegyében szolgál a keszthelyi Kis Szent Teréz karmelita bazilika plébánosaként, valamint oldallagosan Cserszegtomaj, Vállus és Várvölgy filiák lelkipásztoraként, s e mellett kórházlelkészi feladatot is ellát. Útja azonban messziről és nemes kitérőkkel vezetett mostani állomáshelyére.

Erdélyben, Gyergyóditróban született. Bár a diktatúra idején Romániában is a templomok falai közé kényszerült az egyház, idézi, náluk Székelyföldön azért mégis aránylag szépen meg tudták élni a hitüket az emberek a beszorítottságban is. A gyerekeknek a plébánián tartották meg a hittanórákat, de elsőáldozásra, bérmálkozásra olykor több mint százan is felkészültek. Három testvérével együtt olyan környezet vette őket körül otthon, ahol a Jóisten jelenlétét mindennap megtapasztalhatták. Különösen a szent életű nagymamák voltak nagy hatással a gyerekekre, sok-sok áldozatot hoztak a megélhetésért, a családért, mondja. Édesanyja otthon dolgozott és a kollektívben (téeszben), édesapja pedig hét közben az erdőn, a fakitermelésben kereste a kenyeret a családnak, de vasárnap mindig ott volt a szentmisén.

Akkoriban Ditróban négy-öt mise is volt vasárnap a község templomaiban, emlékezik. Ditró „káplános hely”, sok-sok pap ott kezdte meg szolgálatát, s a fiatalokkal is elsősorban ők foglalkoztak a hittanórákon s a cserkészetben. Ministrált is a szertartásokon, s diáktársaival minden évben eljártak Csíksomlyóra a búcsúba a rendszerváltás után. Életre szóló kegyelmi ajándékokat kapott ott, s a mai napig, ha hazalátogat, mindig betér a Szűzanyához.

Azt szoktam mondani, hogy ’biztosítást kötöttem a Szűzanyával’, hogy gondot viseljen rám, fogja szorosabban a kezemet, hogy a sok hatás közepette ne vesszek el – vallja.

Ifjúként először édesapja nyomán faipari szakmát tanult ő is, asztalosnak készült, mivel Erdélyben a sok erdő jó munkalehetőséget ígért az ott lakóknak. A katonaság után aztán vendéglátóipari, idegenforgalmi és kereskedelmi szakmában is képesítést szerzett. De igazából még nem találta a helyét, hivatását, feladatát a világban.

Budapesten kezdett dolgozni a vendéglátóiparban, s ekkoriban ébredt rá hivatására. Lakóhelyéhez közel volt a Szent István-bazilika, s az akkori plébánossal, Szabó Géza kanonok úrral hamarosan mély lelki kapcsolatba került, gyónásai amolyan lelki beszélgetésekké nőttek, s tulajdonképpen az atya fedezte fel benne a papi hivatás csíráit, Később ő lett a mentora is, amikor már eldöntötte, hogy pap szeretne lenni, s az ő ajánlásával került Veszprémbe is. Márfi Gyula érsek úr nagy szeretettel, a maga szelíd közvetlenségével fogadta őt, idézi. A Boldog Gizella Papi Szemináriumban kezdte meg tanulmányait, s 2008-ban szentelték pappá. Elsőként Keszthelyre, a Magyarok Nagyasszonya Főplébániára kapott kápláni kinevezést Léber Mihály atya mellé, akit betegsége miatt később Tál Zoltán atya váltott plébánosként. 2013-ban aztán megkapta első plébánosi kinevezését Csabrendekre és filiáiba. Mellette két iskolában tanított hittant is, Csabrendeken és Keszthelyen. Nagyon fontos volt számára kezdettől az ifjúság gondozása, vallja, mindig szép számban voltak ministránsai, sokat kirándultak, sporteseményeket, táborokat szervezett nekik. Egy alkalommal Gyimesbe is elvitte őket táborozni. De szervezett a hívek közösségének kirándulásokat Kőszegre, Pécsre, Máriagyűdre és Csíksomlyóra többször is.

A 2010-es években a médiát bejárta a hívek nélkül maradt magyar templomok sorsa Amerikában, a templombezárások tragikus híre, idézi. Amerikában sem az állam, sem a püspökségek nem tartanak fenn templomokat, hanem az a hívek közösségének feladata. Clevelandben három magyar katolikus templom maradt meg: Szent Erzsébet-, Szent Margit- és a nyugat oldali Szent Imre-templom, ez utóbbi volt a legaktívabb. Richard Lennon püspök azt mondta, a három templomból egyet hagy meg, egyezzenek meg a hívek, melyik legyen az. Mivel nem tudtak megegyezni, ezért elrendelte, hogy a Szent Erzsébet-templom maradjon nyitva, mert az volt ott az első magyar alapítású katolikus templom. 2010-ben az egyházmegye a Szent Imre-templomot megszüntette. Az egyházközség a törvényben előírt határidőn belül folyamodott az illetékes vatikáni hivatalhoz, amely 2012 tavaszán érvénytelennek nyilvánította a Szent Imre-templom bezáratását, s novemberben ünnepi szentmisében a plébánia újra életre kelt. Azonban nem sokkal ezután Siklódi Sándor, a templom plébánosaelhunyt, s halála után a hívek magyar pap nélkül maradtak. Ekkor a lelkes hívek több magyar püspök ajtaján kopogtak annak reményében, hogy kapnak majd papot.

Márfi érsek úr volt igen érzékeny és nyitott a kinti magyarság sorsa iránt, ezért elengedte András atyát 2015 nyarán a clevelandi magyarok lelki gondozására.

Tengerentúli szolgálatának fő feladata az volt, hogy a lelki köteléket segítse életben tartani az anyaországgal. Emlékezetesek számára a cserkésztáborok, a zarándoklatok, a közösségi lelki és kulturális programok, a Szent István-napi fesztiválok, amelyeken színes programokkal, szentmisével, kenyérszenteléssel ünnepeltek. A diákok néptáncokat adtak elő élő magyar népzenei kísérettel, és az ünneplőket magyar ételekkel vendégelték meg.

Azonban a pandémia ’elragadta’ Amerikát is, kiürültek a templomok, s András atya is nehezen viselte a ’szolgálat nélküli szolgálatot’ az online térben. Egyre inkább úgy érezte, otthon, magyar testvérei között hasznosabb tudna lenni, s mikor az új veszprémi érsek, Udvardy György megkérdezte, nem akar-e hazajönni, igent mondott. Útja visszavezetett Keszthelyre, de ezúttal a Kis Szent Teréz karmelita templom plébánosaként. A közösség lelki-szellemi gondozására itt is nagy figyelmet fordít, liturgikus szolgálatok, ifjúsági táborok, zarándoklatok, zenei és gasztronómiai programok szervezésével.

Toldi Éva

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág pap papok Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene élet életbölcsességek életút