Kezdőlap A lelkiatya válaszol Gyónás nélkül halt meg a férjem

Gyónás nélkül halt meg a férjem

Kedves Lelkiatya! Férjem nyolcvanéves korában hunyt el hosszú betegség után. Súlyos lábszárfekély akadályozta a mozgásában. Emiatt az utolsó évben már nem járt templomba, de a kötelező vasár- és ünnepnapi szentmiséket a televízión közvetített misékkel pótoltuk. Húsvét előtt gyónt utoljára, karácsonykor már nem tudott elmenni a templomba, és papot sem hívtunk. Bíztunk benne, hogy még felépül, hiszen más szervi baja nem volt. Sajnos nagyon rohamosan leépült, és szinte észrevétlenül ment el. Gyónás nélkül. Nagyon nyomja a lelkemet ez a mulasztás. Sokat imádkozom a lelki üdvéért, sajnos mást nem tehetek. Van valami, ami lelki nyugalmat adhatna nekem?

Kedves Levélíró Testvérem! Isten kegyelme nem csak a szentségeken keresztül árad, hanem sok más úton is. Így jut el az ő megbocsátó, megtisztító kegyelme sok olyan emberhez, aki önhibáján kívül nem ismerhette meg őt, aki valamilyen más vallás híveként kereste és imádta Istent és követte a lelkiismerete hangját. Erre tanít a Szentírás, amikor azt mondja: „Isten azt akarja, hogy minden embert üdvözüljön” (1Tim 2,4). Jézus ezért mondta a bűnbánó latornak: „Még ma velem leszel a paradicsomban!” (Lk 23,43) Ugyanezt tanítja a II. Vatikáni Zsinat is: „Akik ugyanis Krisztus evangéliumát és az ő Egyházát önhibájukon kívül nem ismerik, de őszinte szívvel keresik Istent, és a kegyelem hatására teljesítik a lelkiismeretük szavában fölismert akaratát, elnyerhetik az örök üdvösséget. Az isteni Gondviselés azoktól sem tagadja meg az üdvösséghez szükséges segítséget, akik önhibájukon kívül nem jutottak el Isten kifejezett ismeretére, de – nem az isteni kegyelem nélkül – iparkodnak becsületesen élni…” (LG 16; vö. GS 22).

A férje jószándékú, istenkereső ember volt. Isten megtalálta a módját annak, hogy a kegyelmével megtisztítsa, magához emelje őt. Ha néhány bűn terhelte őt a halálakor, a tisztulás állapotába kerülve megtisztul ezekből, és azután Isten boldogító szeretetébe és békéjébe jut el.

Imádkozzon érte! Ajánljon fel érte szentmisét! Bízzon Istenben, akinek az irgalma, szeretete sokkal nagyobb minden emberi szeretetnél és irgalomnál!