Kezdőlap A lelkiatya válaszol Halálra ítélten

Halálra ítélten

Rosszindulatú daganat eszi a tüdőmet. Az orvosok egy évet adtak. Csupán 50 éves vagyok. Eddig is elég gorombán bántam a családommal, hogy viselnek el betegen és idegesen? Mit tegyek? Törjek, zúzzak, veszekedjek? Többet igyak, mint eddig? Talán legjobb lenne az öngyilkosságot választani, hiszen félek a szenvedéstől!

Legszívesebben megfognám a kezét, és némán ülnék ön mellett, hogy érezze, mennyire együtt érzek nyomorúságában. De hála Istennek, van mit írni is!

Hagyjon a szívében egy icipici helyet a reménynek, hogy meggyógyul. Ez nagy vigasztalást ad. Miben reménykedjen? Abban, hogy az orvosok is tévedhetnek. Nem ők az élet és a halál urai! Van olyan, hogy titokzatos módon az egész folyamat megfordul, és egyszer csak nincs daganat. Továbbá, már csodákról is hallottam. Az is lehet, hogy közben feltalálnak valami új gyógyszert vagy gyógymódot. Szóval, ne adjuk fel oly könnyen!

De tegyük fel: egy éve van hátra. Akkor nem az a feladata, hogy ezt a maradék időt össze-vissza kaszabolja ostobaságokkal, hanem módja nyílik arra, hogy ezt az utolsó évét csodaszéppé tegye! Meglátja: lelke mélyéből a kínlódásban olyan drágagyöngyök tűnnek elő, amit nem sejtett sem ön, sem a családja. Az a tudat, hogy kevés ideje van hátra, annyi jóságot, kedvességet, szeretetet hoz ki önből, hogy nem ismer magára. Felesége és gyermekei számára csak ez az idő marad meg, mint legdrágább emlék, amiért érdemes volt élni!

Eddigi életéből sok minden kimaradt. Valószínű, lelkével nem nagyon törődött. Talán nem is rosszindulatból, de az élet terhe, a sok munka lekötötte minden erejét. Most, hogy leszázalékolták, és pihennie kell, tessék Istenhez fordulni. Ebben a lelkiállapotban ez könnyen fog menni. Meglátja, a lelkiélet nem ismert mélységeit és magasságait járja be, amiről eddig sejtése sem volt. Imádkozik, részt vesz a szentmisén, gyón, áldozik, így lassan összeédesedik azzal az Istennel, aki már előre, szépen meghívja magához. Nemcsak a család, hanem a Jóisten is csak ezt az 51. évet veszi figyelembe.

Ne féljen! Egyáltalán nem biztos, hogy szenvedni fog. Lehet, hogy szépen, simán átkerül a másik partra. Ha pedig meg kell kínlódni: velünk az Isten, aki jobban megvigasztal és megerősít, mint mi azt előre gondoljuk.

Mi vár önre? A legszebb és legértelmesebb év, amit a legérdekesebb leélni.

Gyógyulást kívánok! Ha pedig a Jóisten másként határozott, sok kegyelmet ahhoz, hogy a hátralevő idejét jól használja fel.

*

A hit olyan természetfeletti légkör, amely minden dologban és teremtményben megláttatja velem az Istent, amely a kellemetlen és fájdalmas eseményeket, a csalódásokat, a megaláztatásokat, a mindenféle szenvedéseket, halálomat is olyan mindenható kéz szeretetének bizonyításaként állítja elém, amely megmenteni és megszentelni akar.

(Blandine nővér)

*

Urunk, Istenünk, te itt vagy, jelenléted beburkol és áthat minket, mint a levegő, amelyet belélegzünk, amely nélkül nem tudunk élni. Nyisd meg fülünket, hogy halljuk és megértsük, amit ma mondani akarsz nekünk. Ajándékozz nekünk hívő szívet, hogy imádságunk tessék neked és életünk megállhasson előtted. Ezt kérjük tőled Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amen.