Kezdőlap A lelkiatya válaszol Helyes istenképpel rendelkezem?

Helyes istenképpel rendelkezem?

Wass Albert: Látható az Isten

Kedves Lelkiatya! Honnan tudhatom azt, hogy megfelelő istenképpel rendelkezem? Egyáltalán mikor mondjuk azt, hogy valakinek torz az istenképe?

Kedves Levélíró! Nagyon fontos és nem egykönnyen megválaszolható kérdést tett fel.

Sok ember van, akinek a hitről szóló ismeretei igen kezdetlegesek, csak a gyermekkori hittanórákra és innen-onnan esetlegesen elkapott információkra alapozódnak. Igen sokan önkéntelenül is rávetítik a szüleikről, különösen az édesapjukról bennük élő képet a Mennyei Atyára is.

A helyes Isten-kép nagyon fontos ahhoz, hogy egy igazi, bizalomteli, mély, hiteles istenkapcsolatunk lehessen. Abban is óriási szerepe van az Isten-képnek, hogy hogyan alakítjuk az életünket, hiszen mi is Isten képmásai vagyunk, és az életünk egyik legfontosabb feladata, hogy egyre hitelesebb képmásaivá váljunk, hogy egyre hasonlóbbá legyünk Őhozzá.

A leghitesebb istenképünk akkor lesz, ha Jézusra nézünk, hiszen Isten Őbenne tárta fel Önmagát, mutatta mag az arcát, a szívét. „Aki engem látott, látta az Atyát”, mondta Jézus. Nézzen gyakran a betlehemi jászolra és a keresztre, hogy megsejtse Isten alázatát és a végsőkig elmenő önátadását.

Nagy szeretettel javaslom az istenkép alakításához, finomításához Székely János: Én vagyok az út című könyvének „Milyen az Isten?” fejezetét is (53-67. oldal).