Kezdőlap A lelkiatya válaszol Hogyan keressem Isten országát?

Hogyan keressem Isten országát?

Kedves Lelkiatya! Az utóbbi időben egyre többször olvasom a Szentírást, hogy az életemnek utat mutasson. Sokat gondolkodom ezen az igerészen: „Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és mindezt megkapjátok hozzá.” Az isteni gondviselést naponta megtapasztalom, nem is félek a holnaptól és attól sem, hogy a Mennyei Atya nem fog gondoskodni rólam és a családomról. De hogyan keressem Isten országát és annak igazságát?

Kedves Levélíró! Nagyon köszönöm a kérdését. Örülök annak, hogy olvassa a Bibliát, és keresi benne Isten Önnek szóló üzenetét.

Jézus mondatában az „igazság” azt jelenti, hogy valaki igaz ember, Isten akarata szerint él. Ebben az értelemben mondta Jézus: „Ha a ti igazságotok (= igaz voltotok, életszentségetek) nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem mentek be Isten országába!” (Mt 5,20) Keresni Isten országát tehát ezt is jelenti: teljes erővel vágyni arra, törekedni arra, hogy Isten akarata, az Ő rólam és a világról való álma, szeretet-terve szerint éljek.

Jézus arra hív, hogy először is ismerjük fel, fogadjuk be Isten végtelen szeretetét. Ismerjük fel, hogy kitárt karokkal vár minket is, mint az atya a tékozló fiút. Ismerjük fel, hogy 10 000 talentumnyi adósságunkat engedte el. Ismerjük fel, hogy Egyetlen Fiát adta értünk! Fogadjuk be a szeretetét!

Tegye ezt az imádság, a bűnbánat szentsége, a szentmise, a bibliaolvasás által! Engedje, hogy Isten fénye, kegyelme betöltse a szívét!

Ezután érezni fogja, hogy Isten kegyelme indítja Önt a szeretet gyakorlására családtagjai, ismerősei, ellenségei, vagy a szegények, szenvedők, rászorulók irányában. Indítani fogja Önt arra is, hogy másoknak is hirdesse, adja át az élete nagy kincsét, Jézust.