Kezdőlap A lelkiatya válaszol Hogyan térhetek át katolikus hitre?

Hogyan térhetek át katolikus hitre?

Napelemes templom óvja a környezetet Békéscsabán
A kép illusztráció.

Kedves Lelkiatya! Reformátusként kereszteltek, de a katolikus vallás mindig jobban tetszett, mert szebb, és mert mindig katolikus templomba és hittanórákra jártam. Mi a menete annak, hogy áttérjek a katolikus hitre?

Kedves Levélíró testvérem! Nagy örömmel töltött el mindaz, amit a levelében leírt. Örülök, hogy Isten megérintette a szívét, és hogy érzi a katolikus egyházban meglevő kincseket, értékeket.

A református egyház keresztségét teljes mértékben elfogadja a katolikus egyház. A keresztség közös a keresztény egyházakban. Ezért a kereszteléssel még nem is dől el, hogy valaki református, katolikus, vagy evangélikus lesz-e. Ez csak akkor dől el, amikor valaki elsőáldozó lesz, vagy konfirmál. Ha még nem konfirmált, akkor egészen egyszerűen lehet elsőáldozó, és bérmálkozhat is a katolikus egyházban. Ezzel automatikusan a katolikus egyház teljes értékű tagjává is lesz. Az elsőáldozás és bérmálás előtt részt kell vennie egy felkészítésen (hittanos vagy katekumen csoportban), el kell járnia Szentmisére, és meg kell gyónnia (egy szabadon választott gyóntató atyánál). Ha ebben bármilyen segítségre, tanácsra van szüksége, bátran keressen meg.

Ha már konfirmált, akkor is jelentkezzen a helyi papnál, aki meg fogja jelölni, hogy milyen felkészülésre, katekumenátusra van szüksége. Ennek befejeztével elvégzik a „Befogadás a Katolikus Egyház teljes közösségébe” elnevezésű szertartást, amely a Nícea-Konstantinápolyi (Kr. u. 381-ből származó, és a Református Egyház által is elfogadott) hiszekegy elmondásából áll egy kiegészítő mondattal: „Hiszem mindazt, amit a Katolikus Egyház, mint Istentől kinyilatkoztatott tanítást hirdet és vall.” Ez a mondat nem az összes katolikus hagyományt és szokást jelenti, hanem csak azokat a legfontosabb tanításokat, amelyek az isteni kinyilatkoztatás részei (pl. Krisztus valóságos jelenléte az Eukharisztiában, a házasság és a bűnbánat szentsége, a szentek tiszteletének és az elhunytakért való imádságnak helyes volta).

Kívánok sok kegyelmet és belső örömet, békét, bátorságot az út megtételéhez!