Kezdőlap A lelkiatya válaszol Hogyan térhetnék át katolikus hitre?

Hogyan térhetnék át katolikus hitre?

Eger Vörös keresztje

Kedves Lelkiatya! Körülbelül két éve járok templomba, úgy érzem, Isten velem van. A legjobb döntésem abban az időszakban az volt, hogy konfirmáltam. Annyira szép volt, hogy a mai napig szívesen gondolok rá vissza. Viszont nemrég voltam egy katolikus szentmisén, és nagyon tetszett. Megfordult már a fejemben, hogy ha áttérnék a katolikus hitre. Ez pontosan mivel járna?

Kedves Levélíró! Nagy örömmel olvastam a levelét, sugárzik belőle a nyitott, tiszta, derűs szív öröme, jósága. A katolikus egyház az, amit Krisztus 2000 évvel ezelőtt alapított, és amelyik megőrizte a maga teljességében azt a sok kincset, amit Ő a tanítványaira, az egyház közösségére hagyott. Ezek közül a legnagyobb az Eucharisztia, az Ő Testének és Vérének titka, amelyekben valóságosan köztünk maradt, amelyek által egyesülhetünk Vele. Így tanított: „Az én testem valóban étel… Aki engem eszik, általam él… Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van.” (János evangéliuma 6. fejezet).

A katolikus egyházba való belépés alapvetően nagyon egyszerű, és ebben minden pap szívesen fog segíteni. A keresztséget nem kell megismételni, mert a különböző felekezetek keresztségét a Katolikus Egyház elfogadja, érvényesnek tartja. A keresztségét csak igazolnia kell a keresztlevelével. Szükség van egy rövid oktatásra, arra, hogy ismerje a hit legfőbb igazságait (persze a konfirmáció kapcsán ennek a nagy részét ön már jól tudja). A szertartást, amelynek során belép így nevezzük: Befogadás a Katolikus Egyház teljes közösségébe. A szertartáson elég, ha az atya és ön vesz részt, de ha szeretné, lehet másokat is meghívni. A szertartás folyamán semmit sem kell megtagadni az eddigi hitéből, hanem elmondja a Nícea-Konstantinápolyi ősi hitvallást egy kiegészítő mondattal: hiszem mindazt, amit a Katolikus Egyház mint Istentől kinyilatkoztatott tanítást hirdet. Ez a mondat a szentségekre (bűnbánat szentsége, házasság szentsége, Eucharisztia, betegek szentsége, papság szentsége), az elhunytakért való imádságra, a szentek tiszteletének helyes voltára vonatkozik. A hitvallás után kap egy ünnepélyes áldást, és ezzel a Katolikus Egyház teljes jogú tagjává vált. Ettől kezdve gyónhat és áldozhat, magához veheti Krisztus Testét.

Ha Isten erre indítja, akkor sok erőt, sok áldást kívánok ehhez a lépéshez, amellyel még közelebb kerül Őhozzá!