Kezdőlap Az év minden napjára Ima igazságosságért

Ima igazságosságért

Ima igazságosságért

Neveld lelkemet, Uram, isteni igazságérzetre!
Szeressem az igazságot, akár kedvező számomra, akár kedvezőtlen. Ne engedd, hogy rokonszenvek vagy ellenszenvek, elfogultságok vagy félelmek eltántorítsanak tőle.
Add, hogy megadjam minden embertársamnak, akár kicsinynek, akár hatalmasnak, mindazt, ami emberségüknek jár.
És irtózzam olyanokat tenni, amiket magamnak sem szeretnék. Irtsd ki belőlem a követelőzés lelkét, a jogtalan igények hajszolását is.
Szüntesd meg bennem a hatalmaskodást, a tekintéllyel való visszaélést és a jogtiprást. Mert minderre kísértve vagyunk.
De alázattal kérlek, önts belém tapintatot és megnyílottságot embertársaim felé, hogy felfedezzem bajaikat és gyötrelmeiket, életük kínzó kérdéseit. És akadályozd meg, hogy pöffeszkedő szó, kíméletlen követelőzés és hajthatatlan magatartás üssön tanyát lelkemben.
De állj mindig előttem, ki mondottad: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű” (Mt 11, 29)
Higgyek az egyszerű jóság szavában, mely legyőzi az önzés és gőg sziklavárait.