Kezdőlap Hírek Ismét kapható Fausztina nővér Naplója

Ismét kapható Fausztina nővér Naplója

Szent Fausztina nővér Naplója az egyik legkeresettebb katolikus kiadvány. A könyv legújabb – bővített és javított – kiadása nemrég látott napvilágot a Szent Gellért Kiadó gondozásában, s többek között kiadónk webáruházában (www.szentmaximilian.hu) is megvásárolható. Az újabb kiadás kapcsán közöljük Seregély István egri érsek, az MKPK akkori elnökének 1998-ban írt értékes, buzdító sorait, melyekkel a Napló olvasóit köszöntötte.

„Köszöntöm az Olvasót. – Maria Faustyna Kowalska nővér Naplója a különböző fordítások jóvoltából szélesedő körben válik ismertté a világon. Boldoggá avatásának ügyében éppen öt évvel ezelőtt fejeződött be a huszonnyolc éven át tartó hivatalos vizsgálat. A Szentatya, a Hittani és a Szenttéavatási Kongregáció hivatalos állásfoglalása és a sokasodó jelek nyomán bíborosok, püspökök, papok és a hívek növekvő tábora ismeri el a Napló értékeit, s tanúskodik a nyomában fakadó lelki gyümölcsökről. (…)

II. János Pál pápa 1993. április 18-án, húsvét második vasárnapján avatta boldoggá Faustyna Kowalska lengyel nővért, az Irgalmasság Anyja Nővérei Kongregációjának tagját. A Szentatya többek között így méltatta az új boldog érdemeit és küldetését:

»Köszöntelek téged, Fausztina nővér. Mától az Egyház boldognak hisz téged, különösképpen is lengyel és litván földön. Ó, Fausztina, mennyire csodálatraméltó volt a te utad! Vajon lehet nem gondolni arra, hogy éppen téged – a mazowiecki lengyel nép szegény és egyszerű leányát – választott ki Krisztus, hogy eszükbe juttassa az embereknek az Isten Irgalmasságának nagy titkát… Ez a titok prófétai kiáltássá lett a világhoz, Európához…

Magasztaljuk Istent nagy műveiért, melyeket a nővér lelkében végbevitt, és állandóan végbevisz az emberi lelkekben, melyek a boldog nővér tanúságának és szózatának köszönhetően fedezik fel az Isten Irgalmasságának végtelen mélységeit.«

A Szenttéavatási Kongregáció dekrétuma röviden tájékoztat Maria Faustyna Kowalska életútjáról, hősiesen gyakorolt erényeiről, türelemmel viselt súlyos betegségéről. Ezt követően a dokumentum ismerteti Maureen Cahill asszonynak Faustyna Kowalska nővér közbenjárására történt csodálatos gyógyulását, amelyről a Szenttéavatási Kongregáció orvosi tanácsa 1992. május 12-én így nyilatkozott: a gyógyulás »rendkívül gyors, tökéletes és maradandó, tudományunk alapján megmagyarázhatatlan«. (…)

Andrzej M. Deskur bíboros e könyvben is közzétett előszavában pedig így fogalmaz: »Amikor Faustyna Kowalska nővér Naplójának jelen kiadását az olvasók figyelmébe ajánlom, annak biztos tudatában teszem ezt, hogy a katolikus misztika egy olyan dokumentumáról írok, mely különleges értéket képvisel nemcsak a lengyel, de az egyetemes Egyház számára is.«

Szívesen és abban a reményben ajánlom tehát Testvéreimnek a Napló olvasását, hogy az Isten magyar népünk körében is nagy dolgokat művel általa, s ily módon hasznos eszköze lesz az evangelizációnak. Az egyszerű, mindössze két és fél osztályt végzett nővér szavai, gondolatainak mélysége Isten akaratából nem csupán olvasási élményt nyújt, de az Isteni Irgalmasság üzenete új lendületet adhat keresztényi életünknek. Mint láttuk, a legilletékesebb egyházi vezetők is tanúsítják ezt. Induljon hát útjára hazánkban is, és szívből kívánom, teremjen gazdag gyümölcsöket magyar földön.

Ajánlásomat a Szentatya szavaival zárom: »Az Egyház soha, egyetlen történeti korszakban – különösen egy olyan időszakban, mint a mi korunk – sem feledkezhet meg arról, hogy könyörögve imádkozzék Isten irgalmáért a rossz sok fajtája ellen, amelyek szorongatják és fenyegetik az emberi nemet. Ez egyébként a Jézus Krisztusban élő Egyház elsődleges joga és kötelessége: joga és kötelessége Isten és az emberek iránt. Minél inkább eltávolodik az ember Istentől és az irgalom misztériumától… az Egyháznak annál inkább joga és kötelessége, hogy ’hathatós kiáltással’ forduljon az isteni irgalomhoz. Ez a hathatós kiáltás különösen is sajátja korunk Egyházának…«” (Dives in misericordia 96)”