Kezdőlap Hírek Isten gyöngédsége sebeinkben mutatkozik meg leginkább

Isten gyöngédsége sebeinkben mutatkozik meg leginkább

„Isten gyöngédsége sebeinkben mutatkozik meg leginkább”
Ferenc pápa Isten gyöngédségéről, mint meghatározó jegyről beszélt a csütörtök reggeli szentmisén, amelyet szokásához híven a vatikáni Szent Márta-ház kápolnájában mutatott be.

A mai olvasmány Izajás könyvéből (Iz 41,13-20) illetve a zsoltár (Zsolt 144,1 és 9.10-11.12-13ab) Isten gyöngédségét dicséri. Izajás úgy állítja elénk Istent, mint egy szerető apát, aki gyermekéhez finom hangon szól, hogy a lehető legjobban hasonlítson gyermeke hangjára. Mindenekelőtt pedig megnyugtatja őt és megsimogatja: „Ne félj, én megsegítelek.”

Olyan, mintha Isten altatót akarna énekelni nekünk. A mi Istenünk képes rá. Gyöngédsége apai és anyai. Sokszor mondta: Ha egy édesanya elfeledkezik fiáról, én nem fogok elfeledkezni rólad. A bensejében hordoz minket. Isten kicsinnyé lesz ebben a párbeszédben, hogy megértsük és bízzunk benne, hogy Pál bátorságával mondhassuk neki, aki megváltoztatja a szót és azt mondja: Apa, Abba… Apa. Ez Isten gyöngédsége – mondta homíliájában a pápa.

Igaz, hogy Isten olykor megver minket, Ő hatalmas, de gyengédségével odajön hozzánk és üdvözít minket. Ez misztérium és egyike a legszebb dolgoknak. A nagy Isten kicsinnyé lesz, és kicsinységében sem szűnik meg nagy lenni. Ebben a dialektikában a kicsi nagy lesz: ott van Isten gyöngédsége. A nagy kicsinnyé lesz, a kicsi pedig nagy. Karácsony segít nekünk, hogy ezt megértsük: abban a jászolban… Isten kicsiny.

Eszembe jut Szent Tamás egyik mondata a „Summa Theologiae” első részéből. Amikor az isteni mibenlétet, a legistenibb dolgot keresi, azt mondja: „Non coerceri a maximo contineri tamen a minimo divinum est”, vagyis ne ijedjünk meg a nagy dolgoktól, hanem számoljunk a kis dolgokkal. Ez az isteni, mind a kettő együtt.

Isten nemcsak segít nekünk, hanem örömet, nagy termést is ígér nekünk, hogy segítsen előre jutni. Isten nemcsak atya, hanem apa is – ismételte Ferenc pápa. Tegyük föl magunknak a kérdést: Képes vagyok-e így beszélni az Úrral vagy félek? Mindenki válaszoljon. Talán valaki azt mondja, az kérdezi: „Hol van Isten gyöngédségének a teológiai helye? Hol találjuk meg igazán Isten gyöngédségét? Milyen helyen nyilvánul meg leginkább Isten gyöngédsége?” – A sebekben. Az én sebeimben, a te sebeidben, amikor az én sebem az övével találkozik. Az ő sebeikben leltünk gyógyulásra.

Ferenc pápa utalt az irgalmas szamaritánus példabeszédére. Valaki lehajolt a rablók által összevert emberhez, ellátta sebeit és fizetett gyógyulásáért. Itt van tehát Isten gyengédségének a teológiai helye: a mi sebeinkben. A mai nap során gondoljuk végig az Úr felhívását: „Gyerünk, rajta: mutasd meg nekem a sebeidet. Be akarom gyógyítani őket”- zárta csütörtök reggeli homíliáját a Szentatya.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió