Kezdőlap A lelkiatya válaszol „Isten háza és a mennyország kapuja”

„Isten háza és a mennyország kapuja”

„Zajos templomok” cím alatt válaszoltam korábban egy levélre. Most az ottani viselkedésről szeretnék írni. Már amikor kívülről meglátom, meghatódás járja át szívemet: ez szent hely, Isten háza és a mennyország kapuja. Keresztvetéssel köszöntöm. Ha egy kis lehetőség adódik, bemegyek szentségimádásra. Majdnem biztos, hogy nyitva van, vagy az előteret elzáró rácsig be lehet jutni.

De most tételezzük fel, hogy harangszó hív minket szentmisére, méghozzá vasárnap. Jön a közösség, sokan ismerik is egymást. Ez a legszebb órája az egész hétnek. Belépek, ott látom a szenteltvizet. Mit kell vele tenni? Kicsit megnedvesített ujjammal keresztet vetek, közben gondolatban imádkozom: Moss meg engem izsóppal és megtisztulok. (Az izsóp gyógynövény, törpecserje. Az ószövetségben a leprást izsópcsomóval hintették meg. A művészetben a bűnbánat és az áldozat jelképe.) Szakítok a kinti élettel, egy másiknak adom át magam.

A következő tennivaló: megkeresem az örökmécs kicsiny piros lángját. Ez jelzi: ott rejtőzik az Úr Jézus az Oltáriszentségben. Ő a katolikus templom hűséges lakója, mindig vár rám. Térdhajtással köszöntöm. Imádlak, áldalak, szeretlek, boldogan jöttem el Hozzád. Megkeresem a padomat, most már csak az Övé vagyok. Ez az óra csodát tesz szegény lelkemmel, amit tönkre akar tenni a zaj, a rohanás, a körülnyaldosó bűn, a piszok. Itt olyan jó. Elsősorban csend van. Igaz, hogy a szentmise előtt imádkozzák a rózsafüzért, de az utolsó negyedórában mindenki elhallgat, magába száll. Szentmise közben is megszakítja a szertartást négyszer is a szent csend, ez talán még fontosabb, mint amikor együtt énekelünk, imádkozunk, avagy a pap egyedül fordul az Istenhez a mi nevünkben. Bár az átváltoztatás világrengető eseményét és a Miatyánkot súlyában kiemelném.

Előtte csendben összeszedjük gondolatainkat, míg megszólal a csengő. Felállunk, kezdetét veszi a legnagyobb misztérium. Jézussal egyesülünk. Először csak halljuk szavát, Igéjét, azután látjuk a szent színek alatt, végül Ő bennem és én Őbenne a szentáldozáskor.

Állandóan mélyülő folyamat ez. Mind jobban bele kell jönni. Egyik szentmise előkészíti a következőt, egyik szentáldozásban már ott rejlik a másik utáni heves vágy. Közben jönnek a csendek. Először a bűnbánatnál. Itt elvonulnak csendes sorban gyengeségeink. Én bűneim, én bűneim, én igen nagy bűneim. Másik csend a könyörgés előtt. A pap felszólít: imádkozzunk, könyörögjünk. Ő majd megmondja azt a szándékot, amit az Egyház elénk terjeszt, de mindenkinek külön-külön is van mit kérnie magának, családjának, ismerőseinek. Sokszor eszembe jut, hányan kérték, imádkozzam értük – nem könnyelműen ígértem meg, csak annyian vannak… Azután csendnek kell lenni a szentbeszéd végén. Amit hallunk az olvasmányokból, a pap ajkáról, annak legalább a legjellemzőbb részét meg kell jegyezni. Végül a legdrágább kincs a szentáldozás utáni. Elárulom titkomat: mostanában mindig azt ismételgetem Jézusomnak: szeress engem! Elmondom Neki, milyen jó volt, amikor még anyuka mondogatta: Imike! De ezekből a szent csendekből önként fakad a közös ima, lelkes ének. Fakad, mert mögötte van a lelkület, a háttér.

Ezek után hazafelé is alig tud megszólalni az ember, vagy nem tud másról beszélni, mint arról a sok lelki élményről, ami betöltötte a szentmise alatt. Aki hitetlenül jön el, csak kíváncsiságból, avagy a család kedvéért, azt is megfogja valami földöntúli öröm, érzi, hogy mást is kér a lélek, nemcsak a finom ebédet, a szórakozást. Olvasom a megtérők történetét, legtöbbel ez a lelki csoda a templom falai között és a szentmisén történt meg.

Végezetül kispapi életemből eszembe jut, hogy lelkiatyánk, P. Rozmán, azzal mérte le, hogy a kápolnában milyen a lelkiállapotunk: figyelte, ha belép a kápolna ajtaján, hány kispap fordul hátra. Az igazi közösség elmerül az imában, nem néz hátra.