Kezdőlap Egyéb Isten nélkül nem lehet jövőt építeni – Gál Hunor

Isten nélkül nem lehet jövőt építeni – Gál Hunor

Gál Hunor latin és örmény rítusú gyergyószentmiklósi plébános 1987. november 10-én született a Hargita megyei Szépvízen, ötgyermekes családban. Nővére és két bátyja mellett van egy ikertestvére is. Szüleik úgy nevelték gyermekeiket, hogy ahová a Gondviselés állítja őket, ott meg tudják állni a helyüket.

Az általános iskolát szülőfalujában végezte. Amikor plébánosa, Bara Ferenc jóvoltából tudomást szerzett a gyulafehérvári kisszeminárium létezéséről, úgy érezte, ott szeretné folytatni tanulmányait, hogy majd kántor lehessen. Ebben családja és plébánosa egyaránt támogatta. „Elhagyva a nagycsaládi otthont, idegen, de befogadásra nyitott, nagyobb közösségbe csöppentem. A tanárok, osztály- és iskolatársak kezdettől fogva segítségemre voltak a hiányosságok pótlásában” – írta egy helyütt. Tizenegyedik osztályos diák volt, amikor a nagyböjti lelkigyakorlat során, amit Sebestyén Péter akkori erdőszentgyörgyi plébános tartott, megerősödött benne a gondolat, hogy érettségi után a teológián folytatja tanulmányait.

A szemináriumi élet az ismeretek mellett igazi barátságokkal is megajándékozta. „Nemegyszer éreztem az Úr kegyelmét, hogy egyre jobban és szorosabban elköteleződjem mellette, az Ő szolgálatára, bár ez nem mindig volt egyszerű és könnyű. Ebben sokat segített többek között a gyakorlati pasztorális év, amelynek első felét a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánián, a második felét pedig a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébánián töltöttem, és amelynek élményei, szép tapasztalatai megerősítettek hivatásomban” – mondja Gál Hunor atya.

2014. június 29-én szentelték pappá a gyulafehérvári székesegyházban. Papi jelmondatát János apostol leveléből vette: „Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsított irántunk az Atya!” (1Jn 3,1). Segédlelkészként egy évet Gyergyócsomafalván töltött, majd rábízták a gyergyószentmiklósi örmény szertartású plébánia vezetését. „Önálló lettem, ami nagy felelősséggel jár. Nem volt ismeretlen számomra a város egyik legszebb barokk temploma, az örmény templom, a rítus annál inkább. Vizsgát kellett tennem ahhoz, hogy birítusú pap lehessek, vagyis hogy latin és örmény rítusban is végezhessek szertartást és az örmény rítus szerint is kiszolgáltathassam a szentségeket, mint a keresztség vagy a bérmálás” – nyilatkozta egy interjúban. Az örmény közösséget így jellemzi: rendkívül színes, barátságos és nyitott. „Az én feladatom az, hogy megéljék az Istennel való találkozás örömét” – teszi hozzá.

Örmény liturgia nem létezik kórus nélkül, közösség és lelkipásztora ebben is egymásra talált. Hunor atya számára is fontos az egyházi zene, amely közösséget formál. „Amíg az emberek énekelnek, egymásra figyelnek: szólam a szólamra, minden kórustag a karmesterre. A szép zene Istenhez is közelebb visz. A kórusok régi egyházi énekeikkel és újabb dalaikkal folytonosságot teremtenek hagyomány és új, múlt és jövő között. A tiszta énekre, a tiszta hangra nagy szükség van kívül-belül zajos és hangzavaros világunkban” – fogalmazott egyik szentbeszédében.

A közösségépítéssel párhuzamosan rögtön kitűzte célul a templom harangjainak és színes üvegablakainak felújítását, a tér rendezését és más felújításokat, fejlesztéseket. Közben a kezdetektől fogva besegített a Szent Miklós-plébánián, szentmiséket, hittanórákat tartott. A helyi Fogarasy Mihály Műszaki Gimnáziumban és a Salamon Ernő Gimnáziumban is tanítja a vallást. Szívesen foglalkozik a fiatalokkal, szervez programokat számukra és tevékenykedik értük, mert „bennük van a jövő”. Segíteni is szeretne nekik, hiszen, mint mondja, sok esetben bajok vannak a családokban, a gyermekek pedig magukkal hozzák az otthon szerzett lelki sebeiket. A tanulás sokszor nem a lustaság miatt megy nehezen, hanem mert magukkal cipelik ezeket a sérüléseket – tapasztalja Gál Hunor atya. Ő egyébként sokat beszélget a felnőttekkel is. Fontosnak tartja, hogy a pap időt szánjon a híveire, ne csak az egyházi eseményeken találkozzon velük.

Mindemellett kétévnyi munkával Múltba rejtett örökségFejezetek Szépvíz történelmi örökségéből címmel könyvet írt szülőfalujáról, gazdag képanyaggal tárva fel annak múltját. „A szülőfalum iránti tisztelet jelképeként szerettem volna magam után hagyni ezt a kötetet. Mert a szó elszáll, de az írás megmarad, és a múltunk megismerése mindannyiunknak kötelessége” – magyarázta a kötet bemutatóján. Egyik társával együtt Márton Áron fényképhagyatékát is feldolgozta. Két hónapon keresztül szabadidejében mindennap a képeket rendszerezte, és alapos válogatás után húszperces vetítettképes összeállítást is készített az anyagból. Egy életút kirakós kockái – így nevezi az 1230 fotót, amely bemutatja a nagy püspököt és az egyszerű embert.

Főpásztora 2017 őszétől Háromkút csángó települést is rábízta. A kis közösségben rövid idő alatt megújult a templom, új harang és orgona hirdeti a csángók őszinte hitét és összetartását.Hunor atya itt, a szórványvidéken tapasztalta meg leginkább, hogy Isten nélkül nem lehet jövőt építeni.

Erőfeszítésének és sok jó szándékú tevékeny embernek köszönhetően sikerült 2019-ben a Gyergyó híres zarándokhelyén található, 1758-ban épült örmény Szent Anna-kápolnát is teljesen megújítani és eddig ismeretlen történetét feltárni. Jelenleg az örmény templom teljes körű külső rehabilitációja is folyik.

Főpásztora 2020-ban, addigi megbízatásainak megtartása mellett, a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia kisegítő lelkészének is kinevezte, egy évvel később pedig ebből felmentve a Munkás Szent József-plébánia plébánosi szolgálatát is rábízta. Itt újabb közösségszervező és építőmunka várt rá.

Hunor atya 2020 őszétől a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem katolikus vallástudományok doktori iskolájának növendéke.

Következetesen a jól megélt papságra törekszik. Azon fáradozik, hogy a hívek nyitottak legyenek Isten felé, mert csak Őrá bízhatjuk az ismeretlen jövőt.

Varga Gabriella

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág pap papok Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene élet életbölcsességek életút