Kezdőlap A lelkiatya válaszol Isten nem akarja a rosszat

Isten nem akarja a rosszat

Sokszor hallom, ahogyan a papok imádkozzák nagybetegek gyógyulásáért: „A testi betegségek és csapások ostorai atyai kezedből származnak, mivel akaratod nélkül hajunk szála sem eshetik le.” Az egész szöveg ellen tiltakozik bennem valami. Minden rossz az Istentől származik? Hogy van ez az egész imádság? Igaz ez? Ne haragudjon, hogy ilyesmit kérdezek, de jó lenne tisztán látni.

Levele vétele után alaposan megnéztem az evangéliumokat, és kezdtem csodálkozni: sehol nincs ilyen kijelentése Jézusnak, hogy az Atya akarata nélkül hajunk szála sem esik a földre. Hajunk száláról szó van a következő helyeken: Mt 10,29; Lk 12,6; Lk 21,18. Mindenütt bátorítja az Úr Jézus tanítványait, hogy ne féljenek: „Atyátok tudta nélkül egy veréb sem esik le a földre. Nektek minden szál hajatokat számon tartják”.

Egészen más, hogy én akarok valamit, vagy tudok valamiről. Isten nem akarhatja, hogy bíróság előtt faggassák apostolait és azután megöljék. Ezt azért lehet megtenni, mert emberek vagyunk és emberi mivoltunkhoz hozzátartozik a szabad akarat. Képes az ember szent és gonosznál gonoszabb lenni. Módjában áll kínozni és ölni. Ez az emberi méltóság és aljasság. Az a vigasztaló, hogy az Atya szemmel tartja övéit, tud róluk, nem felejti el őket. Erre való a párhuzam: ha a legjelentéktelenebbekre és a legkisebbekre, mint a veréb és a hajszál is, gondja van, mennyivel inkább szívén viseli a tanítványokat, minket is.

Visszatérve most már a betegekre, ha végignéznénk a kórházi betegágyakat, nagyon sokan kimutathatóan nem Isten akaratából, hanem mások, vagy saját maguk bűnéből kerültek oda. A szarajevói halottak és sebesültek talán Isten akarata? Isten ments! De tud róluk és számon tartja őket. Az a sok magyar, aki oly korán megvénül, megbetegszik és meghal, mert rendetlen életet él, minden jó szándékú figyelmeztetés ellenére, talán az Isten akarata? Szó sincs róla.

Látni kell, hogy Isten akarata ellenére történik a világban sok dolog. „Ott hömpölyög az emberi történelemben a bűn, a szenvedés és a halál szennyes folyama. Nem más ez a történelem, mint az Istennel szembeni engedetlenség, gyűlölet, erőszak, bosszú láncolata. Az élő, igazságos és jóságos Isten nem hagyja jóvá, nem nézi semleges szemlélőként ezt az ocsmány áradatot. Istenben ott ég a bűn elleni szenvedélyes harag!” – olvastam valahol.

Egy ilyen nyomorult világban nagyon fontos az Isten szerető gondviselésébe vetett bizalom. Ez erőt ad a legnehezebb dolgok elviselésére is. Mi tudjuk, hogy ebben a siralom völgyében is megvan a helye mindennek Isten tervében. Itt már egyet kell érteni a kifogásolt ima szövegével, amikor arról szól, hogy a betegség megjobbítja az embert, lelkét az égiek felé fordítja, a másvilágra való tekintetben fontos szerepe van Isten tervében.

Ez tehát a csodálatos: a szabad akaratú ember gonoszságában és ostobaságában tönkreteszi ezt a világot, felebarátainak az életét – siralmas, amit az ember művel! –, az Isten pedig képes arra, hogy ebben a reménytelen helyzetben segítsen. Az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Jézus meg meri mondani apostolainak: nem vész el egy hajszál sem a fejetekről! – holott vértanúk lesznek. Ezek Isten titokzatos útjai, ahogyan segíti barátait. E pár sorral, remélem sikerült rendbe rakni gondolatait. Vigyázat: Isten tudja, de nem akarja!

*

Isten végtelenül okos, hatalmas, a maga módján ravasz is, igazságos, teljesen mások az útjai, mint a miénk. Megadta a szabad akaratot, de a bűnből is valahogy jó jön elő. Ezért nyugodtan kell nézni, ahogy ugrálnak a bolondok!