Kezdőlap A lelkiatya válaszol A Jézus Szíve- és az Isteni Irgalmasság-tisztelet

A Jézus Szíve- és az Isteni Irgalmasság-tisztelet

Tanulmányozom a Jézus szentséges Szívéről szóló könyvecskét. Azt befejezve előveszem a Fausztina nővértől származó imafüzetet az Isteni Irgalmasságról. Nem tudom eldönteni, miért kellett két különféle tanítást közreadni, amikor én egynek látom őket. Kérem, hogy értelmezze nekem mindkettő lényegét, hogy segítségével világosan tudjak látni!

Kérésének könnyű eleget tenni. Először is tanulmányozzuk a Jézus Szíve-tisztelet lényegét, azután nézzük, hogy mit mond az Isteni Irgalmasság üzenete. A kettőt összehasonlítva azonnal kitűnik, miért oly fontos Fausztina nővér szerepe.

Alacoque Szent Margitnak (1673-ban) megmutatta az Úr Jézus Szívét, amelyet töviskoszorú és szívseb ékesített, jelezve, mennyire fáj neki az emberiség sok bűne, hűtlensége. „Ez a hálátlanság jobban fáj, mint kínszenvedésem. Oly kegyetlenül mindent hidegen, durván visszautasítottak. Kárpótolj hálátlanságukért.” Csak akkor értjük meg a Szent Szív fájdalmát, ha figyelmesen elolvassuk Prohászka püspök sorait: „Keveseknek súgtad oda: Akinek füle van, hallja meg! De a te hangodat nem oltja ki, hanem hatalmasítja a köréje növő tér és idő. S ma is, mintha arcunkhoz simuló ajkad suttogását hallanák. Ó, mert téged megfiatalít az idő és növeszt a távolság. Ez azt is jelenti, hogy nemcsak a saját szavai mindig jelenvalók, hanem az emberek, minden egyesé és minden időé. A megsértett Szív könyörög viszontszeretetért, hálát, engesztelést vár és akar tőletek.”

Ez a hang szólal meg (Jézusé!) a Jelenések könyvében: „Kifogásom van ellened, az, hogy elhagytad első szeretetedet! Emlékezz: Honnan estél ki. Tarts bűnbánatot! Különben fellépek ellened.” (Jel 2,4)

Az Isteni Irgalmasság képén nincs ott a megsebzett Szív. Csak áldó keze, és két hatalmas fénysugár tör elő a ruha nyílásán, az egyik piros, a másik halványkék. Utóbbi a vizet jelenti, mely a lelket tisztítja meg, a piros a vért, amely a lélek élete. Aláírás: Jézusom, bízom benned.

Ennek az új szemléletnek legfontosabb mondanivalója: Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, hanem inkább meg akarom gyógyítani, és irgalmas Szívemhez szorítani. Természetesen mindez együtt jár azzal, hogy bízunk a Jóistenben, és mi is irgalmasak vagyunk felebarátainkkal szemben. A Naplóban így olvassuk: Leányom, neked kell kitűnnöd irgalmam iránti bizalmaddal. Én az irgalmasság cselekedeteit kívánom tőled. Ennek a lelkületnek a lényegét fejezi ki az Isteni Irgalmasság rózsafüzére. A kis szemekre mondjuk: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk, és az egész világnak! A Jézus Szíve-tiszteletet egy szóval tudom jellemezni: engesztelés. A Fausztina nővér által elindított lelki mozgalmat: irgalom. Jézus Szívéről eszembe jut az első péntek, a nagykilenced, a falakra kitett Jézus Szíve-képek. Prohászka imája: Hiszek a szent Szívben és szeretetében, hiszek a híveknek szent közösségében, hiszek a szeretet végső győzelmében.

Az Isteni Irgalomról eszembe jut az Úr Jézus képe a két sugárral és az aláírással: Jézusom, bízom benned! – az Irgalmasság rózsafüzére, a húsvét utáni 2. vasárnap, az Irgalmasság vasárnapja. De legfőképp az, hogy végtelenül bízni kell az Úr Jézus végtelen irgalmában, segítésében, egyúttal hallani kell a szigorú figyelmeztetést: szívtelen, kegyetlen, lelketlen emberektől elzárkózik, semmi köze hozzá.