Kezdőlap Hírek Magas állami kitüntetést kapott Marian Waligóra Czestochowa-i házfőnök

Magas állami kitüntetést kapott Marian Waligóra Czestochowa-i házfőnök

Marian atya a magyar érdemrend középkeresztjét kapta lelkiismereti szolgálata és a magyar–lengyel barátság elmélyítésében vállalt szerepe elismeréseként.

Magyarország Köztársasági Elnöke a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adományozta Marian Waligóra, a częstochowai Jasna Góra Pálos Kolostor házfőnöke részére a hazánkban és a határon túli magyarság körében végzett lelkipásztori szolgálata, valamint a magyar-lengyel barátság elmélyítésében és a czestochowai pálos kolostor magyar vonatkozású emlékeinek kutatásában, ápolásában vállalt szerepe elismeréseként. A magas állami kitüntetést a március 15-ei nemzeti ünnepünkön az Országház Kupolatermében tartott ünnepség keretében Áder János Magyarország köztársasági elnöke, Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke és Kövér László az Országgyűlés elnöke adta át.

A Magyar Pálos Rendet a kitüntetés átadásán P. Csóka János tartományfőnök, P. Bátor Botond, P. Balla Barnabás, valamint dr. Szentirmay Tamás hivatalvezető képviselte.

Az átadásról készült felvételt mediaklikk.hu oldalon tekinthetik meg. Marian Waligóra atya az 57.15 percnél veszi át a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést.

Marian Waligóra atya 1966-ban született. Általános iskolája elvégzése után a természet iránti szeretettől vezérelve erdészeti középiskolában folytatta a tanulmányait Zagnańskban, mert erdész szeretett volna lenni. A középiskola befejezését követően azonban megváltoztatta terveit, és a hivatás hangját követve 1987-ben a Pálos Rendbe lépett, ahol 1993-ban tett örökfogadalmat. 1994-ig a Pálos Rend Szemináriumában tanult Krakkóban. 1994-ben szentelték pappá Częstochowában, a Jasna Góra-i pálos kegyhelyen.

Marian atya

Marian Waligóra atya fiatal pálos szerzetesként magyarul is tanult, melyre alapvetően az indította, hogy a Pálos Rend gyökerei – a magyar alapítására tekintettel – Magyarországra nyúlnak, de már arra is gondolt, hogy így könnyebben tarthat majd kapcsolatot a magyarországi pálosokkal. Már ekkor komoly kapcsolatrendszert alakított ki olyan személyiségekkel, akiknek fontos szerepe volt a lengyel-magyar barátság alakításában.

Mindezek az előzmények szerepet játszottak abban, hogy pappá szentelése után újmisésként Magyarországra, a pécsi pálos kolostorba került, és ott végzett egy éven keresztül lelkipásztori szolgálatot, elmélyítve ezalatt a magyar nyelv, a történelem és kultúra ismeretét, szeretetét. A Pécsett töltött idő alatt komoly szerepe volt a helyi lengyel kisebbségi önkormányzat megalapításában, illetve az ott élő lengyelek lelkipásztori ellátásában.

Magyarországi tartózkodását követően a Pálos Rend központjába, a lengyelek nemzeti kegyhelyére, a częstochowai, a Jasna Góra-i pálos kolostorba helyezték, ahol tehetségére tekintettel hamar jelentős beosztásba került, a kegyhely helyettes vezetőjének nevezték ki, és ezt a szolgálatot látta el egészen 2014-ig, amikor előbb 2014-től a kolostor házfőnök-helyettese, majd még ugyanebben az évben a házfőnöke lett. A Pálos Rend központi, legfontosabb és legnagyobb kolostorának, egyúttal több, mint 100 pálos szerzetesnek vált így az elöljárójává, és ezzel ő a 97. a Jasna Góra-i házfőnökök sorában.

Minden beosztásában és szolgálatában nagyon fontosnak tartotta, és igen komolyan segítette, támogatta a magyar pálosok megerősödését.

Marian Waligóra atya különös figyelmet szentel a magyar zarándokoknak, mindig hívja, várja, és nagy szeretettel fogadja őket Częstochowában, Jasna Górán, mely azon túl, hogy Lengyelország nemzeti kegyhelye – ahogy emlegetni szokták „Lengyelország szíve” –, egyúttal a világ egyik legjelentősebb zarándokhelye is, melyet minden évben emberek milliói keresnek fel; közöttük egyre növekvő számban magyarok is. Kiemelkedően sokat tett azért az egyedülálló kezdeményezésért, hogy a lengyel-magyar barátságot is kifejező zarándokvonat induljon Budapestről Częstochowába. E jelentős, ebben az évben már hatodik alkalommal megvalósuló zarándoklat keretében évente közel 1000 magyar zarándokol el lelki megújulást keresve erre a kegyhelyre, közöttük több alkalommal állami vezetőink is.

Különös figyelemmel és szeretettel veszi körül a Magyarországról érkező állami vezetőket, delegációkat és főpapokat is, mindent megtéve a kedves vendéglátásukért, és mindig maradandó emléket adva számukra is a kegyhely lelki kincsestárából merítve.

A magyar zarándokok iránt megnyilvánuló figyelmének fontos jeleként nagyon sokat tett azért, hogy az odalátogató magyarok az anyanyelvükön kapjanak ismertetést, tájékoztatást a kegyhellyel kapcsolatban, így arról irányításával különböző kiadványok, könyvek, leporellók és CD-ék is készültek magyar nyelven. De ugyanilyen fontos, hogy lelkiismeretesen ápolja e magyar pálos szerzetesek által alapított pálos kolostor magyar vonatkozású emlékeit, kapcsolódási pontjait.

Marian Waligóra atya rendszeresen ad nyilatkozatokat magyar nyelven a Vatikáni Rádiónak, illetve a hazai médiáknak is, egyúttal nagy odafigyeléssel segíti minden alkalommal a magyar médiumok częstochowai munkáját, felvételeit, mindezekkel folyamatosan erősítve a lengyel nemzeti kegyhely magyar kapcsolatait is.

A gyakori meghívásoknak eleget téve rendszeresen látogat Magyarországra, ahol szerteágazó lelkipásztori tevékenységeket fejt ki, ünnepi, búcsúi szentmiséket mutat be, lelkigyakorlatokat tart, részt vesz, illetve közreműködik magyarországi lengyel vonatkozású eseményeken. Sokat tesz a nagy lengyel pápa, Szent II. János Pál pápa emlékének méltó magyarországi megőrzéséért és tiszteletének erősítéséért.

Marian Waligóra atya komoly mértékben támogatja a magyar vonatkozású tudományos kutatásokat a częstochowai, Jasna Góra-i pálos kolostor rendkívül értékes levéltári és könyvtári gyűjteményében, ennek keretében különösen is a magyar kutatók częstochowai munkáját. Sokat tesz e tudományos munkák eredményeinek a feldolgozásáért, és fontos szerepe van a pálos rendtörténettel – így legtöbbször magyar vonatkozásokkal is – foglalkozó különböző tudományos konferenciák szervezésében és lebonyolításában.

Marian Waligóra atya személyes tapasztalatai alapján ismeri és szívén viseli a külhoni magyarság sorsát. Több alkalommal járta végig a határainkon túli magyar helyeket, és mindenhol igyekezett támogatni azokat, fontos tanújelét adva ezzel annak, hogy a barátság nemcsak a határok közé szorított államok, hanem valóban e két keresztény nép között áll fent. Az idei esztendőben Marian Waligóra atya lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szentmiséjének a szónoka.

Marian Waligóra atya nagyon sokat tett és tesz a lengyel–magyar barátság elmélyítéséért. A tevékenységének is köszönhető, a két nép barátságát szépen kifejező és jelképező események a lengyel és a magyar nemzet lelki egymásra találását hordozzák magukban. Ennek a jelentősége pedig lényegesen túlmutat a szoros értelemben vett hitéleti tevékenységen, mert az összességében szolgálja a lengyel és a magyar nép baráti kapcsolatának elmélyítését, s annak élővé válását, mind az egyének, mind a közösségek, mind pedig az állam szintjén.

Forrás: Magyar Pálos Rend

Fotó: Szentirmay Piroska