Kezdőlap A lelkiatya válaszol Konfirmáció vagy bérmálkozás?

Konfirmáció vagy bérmálkozás?

Katolikusnak kereszteltek, de szüleim nem voltak vallásgyakorlók. Mivel más szentséget nem vettem fel, ebben az esetben a katolikus felekezet elhagyásának számít-e, ha konfirmálok (erre ui. van lehetőségem, bérmálni és elsőáldozni nincs).

Kedves Levélíró! Nagyon örülök annak, hogy megkeresztelték, és hogy fontos az Ön számára a Krisztusba vetetett hit, az ennek megfelelő élet. Ezért is kéri a további szentségek felvételét.

A keresztség a különböző felekezetekben közös. Egymás keresztségét kölcsönösen elfogadjuk. A keresztség által Krisztus egyetlen egyházának válunk a tagjaivá, melyet sajnos a történelem folyamán a szakadások sok darabra szakítottak szét.

Ha valaki konfirmál, akkor automatikusan reformátussá (vagy evangélikussá) válik, vagyis elhagyja a katolikus egyházat.

Nagyon szívesen találkoznék személyesen is magával, hogy beszélhessünk arról, miért gondolja, hogy nem lehet elsőáldozó, miért nem részesülhet Krisztus valóságos Testében és Vérében, melyről Ő maga mondta: „Ha nem eszitek az Emberfia testét, nem lesz élet bennetek… Az én testem valóban étel, a vérem valóban ital… Engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, így aki engem eszik, általam él…” (Jn 6,53-57) Mi távolította el a katolikus egyháztól, mi az, amit nehezen tud elfogadni benne?

Ha nem tudunk személyesen beszélni erről, akkor bátran írja meg, hátha tudok válaszolni a nehézségeire.