Kezdőlap Az év minden napjára Konfucius, Buddha és Krisztus

Konfucius, Buddha és Krisztus

Jézus él!
Egy kínai keresztény Krisztus megmentő hatalmáról a következő példázatot mondta:

Egy ember a verembe esett, és tehetetlenül feküdt a sárban. Odajött hozzá Konfucius, a kínai bölcs, és így szólt: „Szegény ember, sajnállak, de miért voltál ilyen ostoba, hogy a verembe estél? Ezután jobban vigyázz, hogy ilyen szerencsétlenség ne érjen.” Majd a buddhista pap jött hozzá, és így szólt: „Ha kétharmad részben vagy félig felemelkednél, ki tudnálak húzni.” Ám a szerencsétlen még csak feltápászkodni sem tudott. Végül arra jött Krisztus, s amint a jajgatását meghallotta, földre feküdt, kezét nyújtotta neki és kiemelte. Akkor így szólt hozzá: „Eredj, és több ne vétkezzél.”