Kezdőlap Egyéb Lankadatlan lendülettel Zalában – Tódor Szabolcs

Lankadatlan lendülettel Zalában – Tódor Szabolcs

Tódor Szabolcs, a búcsúszentlászlói ferences kegytemplom esperes-plébánosa 1986. február 26-án született Gyergyószentmiklóson, kétgyermekes ditrói családban. Az általános iskolát szülőfalujában, a középiskolát a gyulafehérvári teológiai líceumban végezte. Hittudományi tanulmányait is Gyulafehérváron kezdte meg, majd Veszprémben folytatta és fejezte be, pappá is ott szentelte 2013. június 14- én Márfi Gyula érsek.

Kápláni szolgálatát Keszthelyen kezdte, ahol kispapként is többször megfordult, öt éven át ott töltötte a gyakorlati időt. Négy évig volt a Magyarok Nagyasszonya-plébánia segédlelkésze. „Újra és újra megtapasztaltam, hogy a keszthelyi, a zalai népnek a szeretete rendkívüli” – jegyezte meg többször, idézve egyik kollégája szavait is, miszerint „Zala megye a jóság földje”. A hívek elsősorban humoráról, közvetlenségéről és az egyházi zene iránti szeretetéről ismerték meg a fiatal atyát. A Fő téri, valamint a Szent Család-templom mellett Cserszegtomajon és alkalmanként a környékbeli településeken is misézett. A hívekkel és a ministránsokkal egyaránt igen jó kapcsolatot ápolt. Elköszönő szentmiséjén zsúfolásig telt a templom; kórus, diákok, tanárok, ministránsok búcsúztatták. A város nevében Ruzsics Ferenc polgármester kifejezte: fáj nekik a búcsúzás, de el kell fogadniuk Márfi Gyula érsek úr döntését az áthelyezésről.

Az áthelyezés pedig a neves kegyhely, Búcsúszentlászló Szent László-plébániájára és annak öt filiájára – Kisbucsa, Nemeshetés, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Pölöske – szólt 2017. augusztus 16-tól. Szabolcs atya hálát adott a Jóistennek a Keszthelyen eltöltött évekért, és örült, hogy Zalában maradhatott. Új szolgálati helyén is azt a célt tűzte ki, hogy megismerve az ottani embereket, velük is jó közösséget alakítson ki.

Érkezését követően rögtön kinevezték a búcsúszentlászlói Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Széchenyi István Tagiskolájának lelki igazgatójává, 2018-ban pedig feladatköre helyettes esperesi megbízatással is kiegészült. 2019-ben a hivatásgondozási és ministránsreferensi teendőket is rábízták, ugyancsak 2019- től – augusztus 25-től – oldallagosan a Nagykapornaki Plébánia és a Nagykapornaki Idősek Otthona lelkipásztora lett.

Érkezésekor a búcsúszentlászlói templomot meglehetősen elhanyagolt állapotban találta – a korábbi beázások miatt a mennyezeti vakolat is omlott; felettesei nyomban meg is bízták azzal, hogy tegye rendbe Zala megye legnagyobb búcsújáróhelyét a helyi közösség segítségével és közreműködésével.

A plébánia három településén 2019-ben kezdődtek meg a nagyszabású felújítások. Azóta állami támogatásból, az önkormányzat segítségével és hozzájárulásával, hívek és vállalkozók adományaiból megvalósult a kegytemplom, az előtte álló Szentháromság-szobor, a kálvária, a plébánia és a kegykápolna teljes felújítása, mi több, egy szabadtéri tábori oltárt is építettek a búcsúk alkalmával odasereglő zarándokok ezreinek. „Azt tapasztalom, hogy a jó ügy mellé szívesen odaállnak a hívek. A zalai ember fontosnak tartja, hogy a temploma rendben legyen. Ezt bizonyítja az is, hogy hétről hétre a saját kertjükből származó virágokkal díszítik Isten házát, és Búcsúszentlászlón közel negyven asszony vállalta, hogy csoportokba szerveződve hétről hétre takarítja a kegytemplomot” – magyarázza Szabolcs atya.

Nemeshetésen is megújult a templom, és Kisbucsán is újjászületett a kápolna. A Szentséges Üdvözítő-templom műemléképületét is felújították Nagykapornakon.

Pölöske Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-templomának és plébániaépületének a felújítása is megvalósult. Utóbbi átadásakor Nagy Bálint, a térség országgyűlési képviselője, az Építési és Beruházási Minisztérium beruházásokért felelős államtitkára úgy fogalmazott: „A vidéki életben különösen fontos a közösségépítés, és egy faluban a közösségi funkciókat ellátó plébánia épülete és udvara nagy érték. Különösen olyan emberközpontú és vendégszerető plébános vezetése alatt, mint főtisztelendő Tódor Szabolcs atya…”

Aki, miközben az éppen zajló munkálatok helyszínén egyeztet, telefonál, szervez, menedzsel, felügyeli a munkát, több mint négyezer hívő lelkipásztoraként kilenc településen szolgál. Évente negyven körüli a keresztelések száma, és legalább húsz fiatal párt esket. Fáradhatatlan és lelkes papi szolgálatteljesítése mellett nem mellesleg tanít is, mert, mint mondja, „a gyermekekkel való kapcsolat nagyon fontos”. Mintegy félszáz ministránsát a kehidai fürdőbe éppúgy elviszi, mint a veszprémi egyházmegyei ministránstalálkozóra. Gondoskodása nyomán a búcsúkon meseország, dodzsem és körhinta, a plébánián csocsóasztal és egyéb játékokra való alkalmatosságok várják a legifjabbakat. A felnőtteknek rendszeresen szervez zarándoklatokat szerte az országban és a világban. Ausztria, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szlovénia… Medjugorje és Csíksomlyó csupán néhány a felkeresett helyszínek közül. Bledbe például három busszal utaztak. Szabolcs atya a plébánia Facebook-oldalát is elindította, és készül a honlapjuk is.

Az elmúlt 100 évben Ditró 33 papot adott az Egyháznak. A jelenleg élő 23 közül 11 Erdélyben, 1 Németországban, 6 Magyarországon szolgál, 5 pedig nyugdíjas. A gyergyószéki település méltán lehet büszke fiaira – köztük a tízéves papi jubileumát ünneplő Tódor Szabolcs atyára. Életében, szolgálatában kísérje továbbra is a Jóisten áldása!

Varga Gabriella