Felajánló ima a világért

Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, / gyógyítsd meg gyöngeségünket, / űzz el tőlünk minden rosszat, / add, hogy a föld minden lakója / megtapasztalja irgalmasságodat...

Pilinszky János: Imádságért

Add, hogy imámban ne kérjek semmit, / de annál inkább hallhassalak és hallgassalak téged.

„Fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért”

„Ya rabbi Yasu!” – kiáltotta egyszerre a 21 narancsruhába öltöztetett kopt keresztény, amikor az IS fekete ruhás hóhérai nekiálltak lefejezni őket a líbiai tengerparton. „Ya rabbi!” arabul olyasmit jelent, hogy „Uram!”, vagy „Ó, uram”, esetleg „Segíts, uram!”

A böjt a test kiáltása Isten után

A böjt Isten jelenlétébe helyez. Megóv minket attól, hogy gyors pótkielégülésekkel eltakarjuk lelkünk ínségét. A böjt kiváló lehetőség a bűnök és a szenvedélyek elleni harcban, amelyben a cél a szív tisztasága.

Szent Bonaventura éneke Krisztus irgalmáról

Azért bizalommal teli / imádkozunk hozzád, Uram, / mert Te vagy az egyedüli / bűntelen és mocsoktalan; / gondolj reánk végnélküli / türelmedhez képest, Uram!

Szent Péter apostol székfoglalása

Szent Péter a tizenkét apostol egyike, Jézus tanítványa, Róma első püspöke. Eredeti nevén Simonnak nevezték, Jézus adta neki a Péter nevet, amely a kőszikla szóból ered: „Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt” (Mt 16,18). A IV. századtól kezdve ünneplik Szent Péter apostol székfogalalását, az Egyház egységének kifejezésére.

Istenarc

Egy istenarc van eltemetve bennem, / Tán lét-előtti létem emlék-képe! / Fölibe ezer réteg tornyosul, / De érzem ezer rétegen alul, / Csak nem tudom, mikép került a mélybe.

Ferenc pápa levele nagyböjtre

A felebarát és Isten iránti közömbösség valós kísértés nekünk, keresztényeknek is. Minden nagyböjtben szükségünk van arra, hogy újra meghalljuk a próféták kiáltását, akik felemelik hangjukat és felráznak minket.

Hamvazószerda – a nagyböjti idő kezdete

A mai nappal, az Egyház életében új időszak kezdődik: a nagyböjt. Bár a böjti fegyelem külső formájában gyökeresen megváltozott, de lelki tartalmában megkívánja a bűnbánatot, az őszinte megtérést és a kiengesztelődést. Magunkra vesszük a mulandóság külső jelét, hamut szórunk fejünkre, hogy lélekben teljesen megújuljunk.

A hálaadás imája

Mindenért, amit adtál, / hálát adok Neked, Istenem! / Mindenért, amit elvettél / hálát adok Neked, Istenem! / Mindenért, amit segítségeddel megtehettem, / hálát adok Neked, Istenem!

Öt mondat, ami jobb, ha nem hangzik el!

Érdemes elgondolkodni azon, milyen veszélyes jelei lehetnek egy zsákutcába került kapcsolatnak. Az alábbiakban példákat hozunk arra, amikor egy pár tagjait nem a szeretet, hanem a hatalomért folyó harc vezérli.

Az erdélyi egyház egyik legtöbbet szenvedett papja

Godó Mihály atya volt az erdélyi jezsuita rendtartomány, az üldözött erdélyi Magyar Katolikus Egyház egyik legtöbbet szenvedett papja. Kétszer ítélték szabadságvesztésre, és összesen 12 évet töltött börtönben, ebből 8 évet egy szűk, betonteknős magánzárkában, melyben időnkét vizet töltöttek és büntetésként abban kellett állnia.

Zrínyi Miklós imája

Véghetetlen irgalmú szentséges Isten, / Az, ki engem segítesz minden ügyemben, / Te vagy énnékem győzhetetlen fegyverem, / Pajzsom, kűfalom, minden reménségem.

Szent Skolasztika szűz

Szent Skolasztika, Szent Benedek nővére az umbriai Nursiában (ma Norcia) született 480 körül. Fivérével együtt Istennek szentelte életét, és követte testvérét Montecassinóba, ahol 547 körül halt meg.

Akarom

Akarom: fontos ne legyek magamnak. / A végtelen falban legyek egy tégla, / Lépcső, min felhalad valaki más, / Ekevas, mely mélyen a földbe ás, / Ám a kalász nem az ő érdeme.

Kalkuttai Teréz anya: Mégis...

Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet, / mégis tégy jót!

Kalkuttai Teréz anya: Adni

Adni kell, adni, mindent odaadni: / Munkát, erőt, életet, / Pénzt,ruhát és kenyeret.

Pofonok

„Aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is!” (Mt 5,39). – Azt akarná Jézus, hogy meghunyászkodó férgek legyünk? Vajon a másik arc odatartásának mi a reális jelentése?

Imádság a keresztények egységéért

Add, hogy mindnyájan egy akolban legyünk / az egy pásztornak gondviselése alatt, / és téged minden visszavonás, / gyűlölség és egymás rágalmazása nélkül dicsérjünk.

A Sátán konferenciát tartott

A Sátán konferenciája után a démonok buzgón indultak teljesíteni a megbízatásukat, hogy a keresztények minél kevesebb időt hagyjanak Istenre és a családjaikra szerte a világon.