Boldog Batthyány-Strattmann László napi imája

Men­­nyei Atyám, / áldj meg min­den hoz­zám for­du­ló / és kór­há­zam­ban fek­vő be­te­get.

A Szent Kereszt felmagasztalása

A Szent Keresztet Szent Ilona találta meg a 4. században: a legendás történet szerint Nagy Konstantin császár édesanyja kiásatta a kereszteket a Kálvária földjéből.

Szabadulásunk útja

Gondolatok az evangéliumhoz (Jn 3,13–17) – A Szent Kereszt felmagasztalása.

Ima a családokért

Add meg, hogy kegyelmed vezérelje / a házastársak gondolatait és cselekedeteit / családjuk és a világ minden családjának javára.

Egy élet a kezedben

Ha a gyerekek kritizálva élnek, megtanulják, milyen megbélyegzettnek lenni. / Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, megtanulnak veszekedni. / Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, megtanulnak szégyenlősnek lenni.

Az élet himnusza

Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan! / Az élet szép - csodáld meg! / Az élet boldogság - ízleld! / Az élet álom – tedd valósággá!

Boldog Kalkuttai Teréz anya élete

Teréz anya 1910. augusztus 27-én született, Agnes Gonxha Bojaxhiu néven, albán szülőktől, Üszküb városában (ma Skopje, a Macedón Köztársaság fővárosa).

Uram, bocsásd meg a mi vétkeinket!

Taníts meg, kérünk, megbocsátani azoknak is, akikkel kenyerünket megosztjuk, nehogy a szégyen csüggedése rajtunk erőt vegyen. Ments meg, Uram, minden gőgös moccanástól, a lenézéstől, méltatlankodástól és a képmutató jóságtól is.

Nagy figyelmeztetés – Nem prófécia, hanem eretnekség

Először az interneten, kéretlen e-mailekben érkeztek a „nagy figyelmeztetésről” szóló üzenetek. Aztán írásban is megjelentek az állítólagos ír látnoknő szavai, aki valódi nevét és arcát sohasem vállalta.

A vak gyűlölet hatalmas erővel tombol

Nézem a közel keleti eseményekről készült képeket, olvasom a beszámolókat és döbbenten állok az emberek mérhetetlen szenvedése előtt!

Imádság szeretetért

Adjad, Uram Isten, hogy ne csak jóakaróimat, / de teéretted ellenségimet is szeressem, / és a te szent Fiad példáját követvén, / imádkozzam tiszta szívvel gonosz akaróimért.

Néri Szent Fülöp imája

Ha te nem segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem tudlak. Magamban semmit sem bízom, Jézusom.

A stigmatizált Galgóczy Erzsébet

Az egyetlen ismert magyar stigmatizált a szolnoki Galgóczy Erzsébet (1905-62), akit csodatévő ereje messze földön ismertté tett.

Idős pár a pályaudvaron

A pályaudvaron egy idős bácsi a feleségét várja. Mikor a nénike megérkezik, megölelik egymást: – De jó, hogy végre megjöttél, úgy hiányoztál! – szól a bácsi.

Minden nap délben…

Egy fiatalember minden nap délben bekukkantott a templom ajtaján és pár másodperccel később már ment is tovább. Kockás inget és szakadt farmert viselt, mint a többi maga korabeli fiatal.

Szendvics

Egy építkezésen, amikor megszólalt a jelződuda, a munkások egy kupacba letelepedtek, hogy megebédeljenek. Sam minden alkalommal kinyitotta az ételhordóját és panaszkodni kezdett...

Csak a lelkiismeret…

Csak lelkiismereted tud büntetni, csak ez a titkos hang mondhatja: „Vétkeztél.” Vagy: „Jól van.” A többi köd, füst, semmiség.

Imádság házastársunkért

Akarom, hogy annak a boldogságnak a fénye ragyogja be hajlékunkat, életünket, amelyet ez az áldozatos, mindent vállaló szeretet adhat meg nekünk.

Szent István király

Az 1000. év karácsonyán kenték föl és koronázták királlyá Istvánt Esztergomban. A pápától kapott előjogra támaszkodva birodalmának szilárd egyházi szervezetet adott: tíz egyházkerületet alapított.

Az ifjú és az angyal

Él egy régi történet egy fiatalemberről, akinél hogy, hogy nem, de egy éjjel megjelent egy angyal és csodálatos dolgokról mesélt neki, amelyek az életben várnak rá.