Hamvazószerda – a nagyböjti idő kezdete

A mai nappal, az Egyház életében új időszak kezdődik: a nagyböjt. Bár a böjti fegyelem külső formájában gyökeresen megváltozott, de lelki tartalmában megkívánja a bűnbánatot, az őszinte megtérést és a kiengesztelődést. Magunkra vesszük a mulandóság külső jelét, hamut szórunk fejünkre, hogy lélekben teljesen megújuljunk.

A hálaadás imája

Mindenért, amit adtál, / hálát adok Neked, Istenem! / Mindenért, amit elvettél / hálát adok Neked, Istenem! / Mindenért, amit segítségeddel megtehettem, / hálát adok Neked, Istenem!

Öt mondat, ami jobb, ha nem hangzik el!

Érdemes elgondolkodni azon, milyen veszélyes jelei lehetnek egy zsákutcába került kapcsolatnak. Az alábbiakban példákat hozunk arra, amikor egy pár tagjait nem a szeretet, hanem a hatalomért folyó harc vezérli.

Az erdélyi egyház egyik legtöbbet szenvedett papja

Godó Mihály atya volt az erdélyi jezsuita rendtartomány, az üldözött erdélyi Magyar Katolikus Egyház egyik legtöbbet szenvedett papja. Kétszer ítélték szabadságvesztésre, és összesen 12 évet töltött börtönben, ebből 8 évet egy szűk, betonteknős magánzárkában, melyben időnkét vizet töltöttek és büntetésként abban kellett állnia.

Zrínyi Miklós imája

Véghetetlen irgalmú szentséges Isten, / Az, ki engem segítesz minden ügyemben, / Te vagy énnékem győzhetetlen fegyverem, / Pajzsom, kűfalom, minden reménségem.

Szent Skolasztika szűz

Szent Skolasztika, Szent Benedek nővére az umbriai Nursiában (ma Norcia) született 480 körül. Fivérével együtt Istennek szentelte életét, és követte testvérét Montecassinóba, ahol 547 körül halt meg.

Akarom

Akarom: fontos ne legyek magamnak. / A végtelen falban legyek egy tégla, / Lépcső, min felhalad valaki más, / Ekevas, mely mélyen a földbe ás, / Ám a kalász nem az ő érdeme.

Kalkuttai Teréz anya: Mégis...

Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet, / mégis tégy jót!

Kalkuttai Teréz anya: Adni

Adni kell, adni, mindent odaadni: / Munkát, erőt, életet, / Pénzt,ruhát és kenyeret.

Pofonok

„Aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is!” (Mt 5,39). – Azt akarná Jézus, hogy meghunyászkodó férgek legyünk? Vajon a másik arc odatartásának mi a reális jelentése?

Imádság a keresztények egységéért

Add, hogy mindnyájan egy akolban legyünk / az egy pásztornak gondviselése alatt, / és téged minden visszavonás, / gyűlölség és egymás rágalmazása nélkül dicsérjünk.

A Sátán konferenciát tartott

A Sátán konferenciája után a démonok buzgón indultak teljesíteni a megbízatásukat, hogy a keresztények minél kevesebb időt hagyjanak Istenre és a családjaikra szerte a világon.

8 dolog, amivel a keresztényeknek fel kéne tűnniük

Nem kell sem hithősnek, sem főállású misszionáriusnak lennünk ahhoz, hogy a következő jellemvonások megnyilvánuljanak az életünkben.

Luigi Variara, a leprások apostola

Kivívta mindenki tiszteletét és csodálatát, amikor a betegek által használt trombitát a szájába vette, még csak nem is törölte le a hangszert, nem törődve a gyilkos kórral.

Kegyelem

S akkor – magától – megnyílik az ég, / Mely nem tárult ki átokra, imára, / Erő, akarat, kétségbeesés, / Bűnbánat – hasztalanul ostromolták. (...)

Csak Istenben bizakodjunk

Uram, segíts ki engem a bajból, mert semmit sem ér az emberek segítsége. / Hányszor nem találtam hűséget ott, ahol nagyon számítottam reá...

A legnagyobb bolond

Egyszer a király olyan ezüst bolondpálcát adott bolondjának, amelynek végén arany harangocska hintázott. Majd ezt mondta neki: „Ha egyszer találkozol olyan emberrel, aki még nálad is nagyobb bolond, add tovább neki ezt a pálcát.”

Mit lát a gyerek?

Egyszer egy jól kereső apa úgy döntött, elviszi vidékre hétéves kisfiát azzal a céllal, hogy megmutassa neki, milyen szegény emberek is vannak, és hogy a gyermek meglássa a dolgok értékét, és felfogja azt, hogy milyen szerencsés családban él.

Az ingaóra

Egy bölcs a dolgozószobájában tartott egy hatalmas ingaórát, amely minden órában ünnepélyes lassúsággal, de ugyanakkor nagy dörgések közepette szólalt meg.

Ne félj!

Ember, ne félj a rossztól! / Arkangyal áll a poszton, / Van, aki hallja hangod: / Szabadíts a gonosztól. (...)