Uram, bocsásd meg a mi vétkeinket!

Taníts meg, kérünk, megbocsátani azoknak is, akikkel kenyerünket megosztjuk, nehogy a szégyen csüggedése rajtunk erőt vegyen. Ments meg, Uram, minden gőgös moccanástól, a lenézéstől, méltatlankodástól és a képmutató jóságtól is.

Nagy figyelmeztetés – Nem prófécia, hanem eretnekség

Először az interneten, kéretlen e-mailekben érkeztek a „nagy figyelmeztetésről” szóló üzenetek. Aztán írásban is megjelentek az állítólagos ír látnoknő szavai, aki valódi nevét és arcát sohasem vállalta.

A vak gyűlölet hatalmas erővel tombol

Nézem a közel keleti eseményekről készült képeket, olvasom a beszámolókat és döbbenten állok az emberek mérhetetlen szenvedése előtt!

Imádság szeretetért

Adjad, Uram Isten, hogy ne csak jóakaróimat, / de teéretted ellenségimet is szeressem, / és a te szent Fiad példáját követvén, / imádkozzam tiszta szívvel gonosz akaróimért.

Néri Szent Fülöp imája

Ha te nem segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem tudlak. Magamban semmit sem bízom, Jézusom.

A stigmatizált Galgóczy Erzsébet

Az egyetlen ismert magyar stigmatizált a szolnoki Galgóczy Erzsébet (1905-62), akit csodatévő ereje messze földön ismertté tett.

Idős pár a pályaudvaron

A pályaudvaron egy idős bácsi a feleségét várja. Mikor a nénike megérkezik, megölelik egymást: – De jó, hogy végre megjöttél, úgy hiányoztál! – szól a bácsi.

Minden nap délben…

Egy fiatalember minden nap délben bekukkantott a templom ajtaján és pár másodperccel később már ment is tovább. Kockás inget és szakadt farmert viselt, mint a többi maga korabeli fiatal.

Szendvics

Egy építkezésen, amikor megszólalt a jelződuda, a munkások egy kupacba letelepedtek, hogy megebédeljenek. Sam minden alkalommal kinyitotta az ételhordóját és panaszkodni kezdett...

Csak a lelkiismeret…

Csak lelkiismereted tud büntetni, csak ez a titkos hang mondhatja: „Vétkeztél.” Vagy: „Jól van.” A többi köd, füst, semmiség.

Imádság házastársunkért

Akarom, hogy annak a boldogságnak a fénye ragyogja be hajlékunkat, életünket, amelyet ez az áldozatos, mindent vállaló szeretet adhat meg nekünk.

Szent István király

Az 1000. év karácsonyán kenték föl és koronázták királlyá Istvánt Esztergomban. A pápától kapott előjogra támaszkodva birodalmának szilárd egyházi szervezetet adott: tíz egyházkerületet alapított.

Az ifjú és az angyal

Él egy régi történet egy fiatalemberről, akinél hogy, hogy nem, de egy éjjel megjelent egy angyal és csodálatos dolgokról mesélt neki, amelyek az életben várnak rá.

Európa társvédőszentje: Edith Stein

A zsidó származású filozófusnő karmelita apáca, végül a vészkorszak vértanúja lett.

Az élet igéje – 2014. augusztus

„Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozz, s neked is megbocsátják vétked.” (Sir 28,2)

Fizetve!

A sátán még most is kísértget, / A minap elém tett egy jegyzéket. / Melyben bűneim hosszú sorba, / Egyenként is fel voltak írva.

A plébánosok védőszentje

Azt a kevés időt, ami a gyóntatáson felül szabadon maradt, Vianney Szent János imádkozásra és önostorozásra fordította.

Ha háborgat néhány gondolat…

Isten lelke a béke lelke, és a legnagyobb szükségek idején, a fájdalomban is eltölt nyugalommal, alázattal, bizakodással. Ez irgalmasságának ajándéka.

Eucharisztia: megosztott kenyér

Gondolatok az evangéliumhoz (Mt 14,13–21) – 2014. augusztus 3., évközi 18. vasárnap

Az idő elröpül

Sok ember azzal tölti idejét, hogy vágyakozik valami után, amit könnyen elérhetne, ha nem töltené el idejét vágyakozással.