Szent Patrik-áldás

Az Úr legyen előtted, / hogy a jó utat mutassa neked. / Az Úr legyen melletted, / hogy téged karjába zárjon és megvédjen.

Imádság az új esztendőre

Mária, reménység Anyja, légy velünk! Taníts minket, hogy az élő Istent hirdessük, segíts tanúskodnunk Jézusról, az egyetlen Üdvözítőről...

Valaki értem imádkozott

Mikor a bűntől meggyötörten / A lelkem terheket hordozott, / Egyszer csak könnyebb lett a terhem, / Valaki értem imádkozott.

A vadász

Egy fiatal indián vadkacsákra vadászott a folyó partján. Fegyvernek csak egy parittyát vitt magával. Összegyűjtött pár kavicsot az ártérben, és teljes erejéből dobálni kezdte azokat...

Az imádság nagy erő

Az imádságnak akkora ereje van, hogy meg tudja változtatni az ember lelkületét, a szív keserűségét édessé teszi...

A lakatlan szigeten

Egyszer történt egy hajótörés, amit csak egy ember élt túl. Őt a víz egy lakatlan sziget partjára vetette. Azért imádkozott nap mint nap, hogy jöjjön és mentse meg valaki...

Miért fontos, hogy az apák templomba járjanak?

Egy svájci felmérés megdöbbentő eredménye: családban egyedül az apa vallási gyakorlata az, ami meghatározza, hogy a gyerekek a jövőben járnak-e templomba vagy sem.

Sohase beszélj arról…

hogy mi mindenért vagy felelõs, / hogy milyen sok kötelesség nehezedik rád, / hogy mások mennyi nehézséget okoznak neked...

Karácsonyi himnusz

Ó népek Megváltója, jöjj, / hadd lássuk a Szűz Gyermekét! / Egész világ, ámulva nézz: / Istenhez méltó születés. (...)

A bejegyzés

Erdő Péter bíboros vezércikke a Keresztény Élet hetilap karácsonyi számában.

Bölcsesség

Fiatal koromban forradalmi eszméket vallottam magaménak, és Istenhez csak így imádkoztam: „Uram, adj erőt, hogy megváltoztassam a világot!”

Rövid imádság

Betegeket látogatott meg a püspök egy nagyvárosi kórházban. Az egyik ágyon öreg katona feküdt...

„Nincs rá pénzünk!”

Ahogyan a torna erősíti a testet, úgy erősíti a mértéktartás és lemondás a lelket.

Jóindulat

Ha azt hiszed, hogy ma jóindulatú voltál, mert nem léptél a lábára senkinek, mert felebarátod fejéről nem ütötted le a kalapot, mert nem terjesztettél másokról hazug híreket, mert nem gorombáskodtál lakótársaiddal: tévedsz. Csak éppen rosszindulatú nem voltál.

Adventi várakozásunk…

Soha nem láttam azelőtt. Magam sem tudom, miért szólítottam meg a pályaudvaron. Talán azért, mert – Köln felé indulva – még volt elég időm a vonat indulásáig. Vagy inkább azért, mert vak volt, s láttam, hogy nem tudja, merre kell mennie a nagy tumultusban...

Pio atya jótanácsa

Isten lelke a béke lelke, és a legnagyobb szükségek idején, a fájdalomban is eltölt nyugalommal, alázattal, bizakodással. Ez irgalmasságának ajándéka.

Szeretlek olyannak, amilyen vagy!

Jézus ma azt mondja nekünk: „Én szeretlek, úgy, ahogy vagy, szeretlek bűnösen, mosdatlan kézzel, nem várok arra, hogy megtisztulj.

A bárány

A bárányka alig jött a világra, észrevette, hogy az állatok között ő a leggyengébb...

Teréz anya reggeli imája

Eljöttem hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a napot.

„Megtalált” forintok

Ahogy egyik nap jöttem hazafelé a munkából, a néni ajtaján megpillantottam egy táblát, amin a következő felirat állt: „Elvesztettem kétezer forintot. Aki megtalálja, legyen szíves, hozza vissza...