Európa társvédőszentje: Edith Stein

A zsidó származású filozófusnő karmelita apáca, végül a vészkorszak vértanúja lett.

Az élet igéje – 2014. augusztus

„Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozz, s neked is megbocsátják vétked.” (Sir 28,2)

Fizetve!

A sátán még most is kísértget, / A minap elém tett egy jegyzéket. / Melyben bűneim hosszú sorba, / Egyenként is fel voltak írva.

A plébánosok védőszentje

Azt a kevés időt, ami a gyóntatáson felül szabadon maradt, Vianney Szent János imádkozásra és önostorozásra fordította.

Ha háborgat néhány gondolat…

Isten lelke a béke lelke, és a legnagyobb szükségek idején, a fájdalomban is eltölt nyugalommal, alázattal, bizakodással. Ez irgalmasságának ajándéka.

Eucharisztia: megosztott kenyér

Gondolatok az evangéliumhoz (Mt 14,13–21) – 2014. augusztus 3., évközi 18. vasárnap

Az idő elröpül

Sok ember azzal tölti idejét, hogy vágyakozik valami után, amit könnyen elérhetne, ha nem töltené el idejét vágyakozással.

Krisztussal az örök életbe

Halálának reggelén még egyszer magához vette az Úr szent testét. Utána a pap kitette a cibóriumot a haldokló ágya mellé az asztalra és ott hagyta, míg a beteg vissza nem adta lelkét a Teremtőjének.

Akasztott ember gyónása

Loyolai Szent Ignác egyszer Barcelonában, 1524 körül a domonkos apácák zárdája felől jövet, a Belloc utcán átkelve kiáltásokat, hangos jajveszékelést hallott.

Imádság a nagyszülőkért

Úr Jézus, aki Szent Joachim és Szent Anna lánya, Szűz Mária által születtél e világra, tekints szeretettel a nagyszülőkre!

Gyermeket váró édesanya imádsága

Dicsőséges édesanya, Szent Anna, Isten az áldott állapotban levő anyák támaszául is rendelt téged. Bizalommal és állhatatosan kérlek ezért, könyörögj értem és a szívem alatt hordott gyermekemért!

Hírek egy országból, ahol még nem voltunk

Isten különlegesen nehéz útra hívta, mondhatni kényszerítette őket. Kívülálló számára Kriszta, János és a gyermekeik története tragikusnak tűnik, ők mégis hálát tudnak adni Istennek mindenért.

A szeretetet nem lehet megölni!

A szeretetet nem lehet megölni! Egy testet keresztre lehet feszíteni, de Istent, aki a Szeretet, nem lehet megölni. Az újra és újra testet ölt.

Tervezd újra az életed!

Isten elég hatalmas ahhoz, hogy új élettel ajándékozzon meg bennünket! ... Négyszáz évvel ezelőtt élt Szent Kamill, a szenvedélybetegek védőszentje. Egész fiatalon, apjával zsoldos katonaként szolgált, az ital, a szerencsejátékok rabjaként élt.

Úti imádság

Uram, Jézus, járj előttem,/ha lankadok, állj mögöttem,/Pajzsomként lebegj fölöttem,/jobbról, balról segíts engem.

Az Úr imádsága legyen a mi imádságunk is!

Az, hogy Istenhez mint Atyánkhoz szólunk, azt bizonyítja, hogy Jézus teljesen új kapcsolatba hozott bennünket Istennel, ugyanakkor e megszólítással kifejezzük azt a kapcsolatot, amit nekünk ajándékozott.

Reggeli ima

Uram, Te hívsz szolgálatodra ma reggel; én fölpattanok fekhelyemről és sietek beállni szent szolgálatodba. Tied vagyok, - mindenem a Tied... (Prohászka Ottokár püspök imádsága)

A gonoszság misztériuma

A gonoszság titka az, hogy nem egy cselekedetről van szó, hanem az ártó személy „életszándékáról”.

Isten országának csodálatos búzamezője

Gondolatok az evangéliumhoz (Mt 13,1–23) – 2014. július 13. Évközi 15. vasárnap.

Krisztus útnak indult

Öt tanítványom reggel útnak indult./Az ország útján sárban, verítékben,/szent gondolatban, én is velük léptem,/és csatakosan léptünk be a várba./A püspök őket börtönében várta./Öt tanítványom reggel útnak indult.