Ne hidd, hogy elegendő...

Az olvasás – áttüzesedés nélkül, a szemlélődés – áhítat nélkül, a kutatás – csodálkozás nélkül...

A szentté válás útja

A valóban jámbor ember az imádság embere, aki örül, ha Istennel társaloghat. Mindig megőrzi szellemi szabadságát, nem nyugtalankodik vagy aggódik saját maga miatt. Egyszerűséggel és Istenbe vetett bizalommal járja a maga útját.

Jócselekedetek

A milliomos meghal és erélyesen kopogtat a mennyország kapuján. Szent Péter kinyitja az ajtót és megkérdezi: Mit akarsz?

A ghánai labdarúgó-válogatott imája

Urunk, segíts minket sportszerűen játszani. Add, hogy játékunk tetszésre találjon előtted.

Hogyan beszélhetsz sikertelenül Jézusról?

Semmiképpen se mutasd ki lelkesedésedet vagy fájdalmadat, hiszen azt gondolhatnák, te magad is elhiszed, amiről beszélsz.

Pio atya imája a Szűzanyához

Mária, az emberré lett Igének Anyja és a mi Édesanyánk! Íme, lábad elé borulunk ennek az új napnak reggelén, és átvesszük Tőled Urunk nagy ajándékát.

Gyónni

Gyónni kellemetlen. Sok katolikus valahova a tudata peremére száműzi a gyónást. Ünnepek közeledtével nagyot nyög és rászánja magát, hogy aztán minél hamarabb visszatérjen a „rendes” kerékvágásba, ahol nincsenek ilyen kényelmetlen dolgok.

Jézus ígéretei Szent Szíve tisztelőinek

Szívem mindenható szeretete megadja a végső töredelem kegyelmét mindazoknak, akik kilenc egymás után következő hónap első péntekén megáldoznak. Nem halnak meg kegyelmem nélkül, sem a nekik szükséges szentségek vétele nélkül.

A vértanúság lehetősége

A mindenáron való túlélésre törekvés kifordítja az embert önmagából, megfosztja méltóságától. A mindhalálig vállalt meg nem alkuvás viszont halhatatlan értéket ad az emberségnek.

Az Eucharisztia: hitünk titka

A zsinat tanítása szerint az eucharisztikus liturgia egyrészt „az Úrban szent templomává és a Szentlélekben Isten hajlékává építi az Egyház tagjait, amíg el nem jutnak a krisztusi nagykorúságra, másrészt csodálatos erőt ad nekik ahhoz, hogy Krisztusról tanúságot tegyenek”.

Már csak magadat látod

– Ha szükségem van valamire, és egy szegény emberhez fordulok – mesélte valaki a rabbinak –, barátságosan fogad, és amennyire tud, segít. Ha egy gazdaghoz megyek, szóba sem áll velem. Mondd, miért ilyen furcsa ez a világ?

Jézus panasza

Ti mesternek hívtok – és nem kérdeztek engem. / Útnak neveztek – és nem jártok rajtam.

Az Oltáriszentség csodája

A VIII. században, egy pontosan nem ismert dátumú napon, a közép-itáliai Lanciano Szent Legontianus és Domitianus templomában egy bazilita szerzetes misézett. Az átváltoztatás után hirtelen kétely támadt benne afelől, hogy a kenyér és bor ténylegesen Krisztus testévé és vérévé lényegült át. Ekkor az ostya látható módon hússá, a bor láthatóan vérré változott át a kezében.

Az ötvös tüze

Az egyik egyházközség asszonyai együtt tanulmányozták a Bibliát. Amikor elérkeztek Malakiás könyvéhez, a harmadik fejezetben találkoztak egy verssel, amely ezt mondja: „leül az ötvös és megtisztítja az ezüstöt”.

Aki elveszítette önmagát

A Titanic katasztrófájával kapcsolatban sok valótlan és sok valós történetet feljegyeztek. Most egy megtörtént esetből következik egy részlet.

Lábnyomok

Egyszer valaki azt álmodta, hogy az Úrral együtt menetelt az úton, ezalatt életének egyes jelenetei villantak fel előtte az égbolton.

Mégis!

Oriol Szent József 1650. november 23-án született Barcelonában és ugyanott halt meg 1702 március 22-én. Barcelona S. Maria del Pino nevű apátsági templomának világi papja volt. Megkapta a gyógyítás adományát. Az alábbi esetet több tanú egybehangzó vallomása igazolja. A gyógyulást a Dóm vezetője, mint tanú, a 68 éves Francisco Tagell y Pi a következőképpen meséli el.

A Szentháromság

A szeretet az a szem, amellyel megláthatjuk, megtapasztalhatjuk a láthatatlan Istent, aki Szeretet, három személy szeretetközössége.

A Szentháromság egysége

Az Atya ugyanis mindent az Ige által a Szentlélekben cselekszik, s ily módon megmarad a Szentháromság egysége.

Áldott légy!

Nemzeti bűnünk az istenkáromlás. Más népek is használnak szitkozódó formulákat, de nem Isten gyalázásával – vagy legalábbis sokkal ritkábban. Az alábbi imádság Isten dicsőítése. Ilyen és hasonló módon érdemes imádkozni a káromkodás szellemi ellensúlyozására, és a káromlás gonosz lelkének visszaszorítására.