Szabad- kőművesség

Az Egyház negatívan ítéli meg a szabadkőművesség egyesületeit, melynek alapelvei tanaival összeegyeztethetetlenek, ezért megtiltja híveinek, hogy ilyen szervezetekbe belépjenek. Azok a hívők tehát, akik szabadkőműves szervezetek tagjai, a súlyos bűn állapotában vannak.

Jöjj Szentlélek

Jöjj Szentlélek, szállj közénk, / hozz a mennyből tiszta fényt, / amit nem tud adni más! / Üres a szív nélküled, jöjj és oszd ki kincsedet, / jöjj szívünkbe, ragyogás!

Szigu, a kis szeretet

Szigu egy hatéves kínai kislány volt. Kedvessége és jó szíve miatt szülei Szigunak, azaz „Kis Szeretet”-nek nevezték. Szigu mindennap elment a templomba, ahol a missziós atya az elsőáldozásra készülőket tanította. Ezek már mind nagy, kilenc-tíz éves fiúk és lányok voltak.

Csíksomlyó és búcsúja

Az öregek és a gyermekek Somlyón maradtak imádkozni, a fegyvert fogható férfiak pedig hadrendbe állva, elindultak fel a Hargitára, a fejedelmi had fogadására. Megegyeztek a Somlyón maradottakkal: a toronyból figyeljék a Hargitáról lejövő utat. Ha győznek, zöld ágat lengetve vonulnak majd hazafelé. Ha nem így jönnek, akkor idejében meneküljön mindenki, amerre lát.

Az öröm Tízparancsolata

1. Minden reggel hűségesen kérd Istentől az örömöt. – 2. Mosolyogj, és tanúsíts nyugalmat kellemetlen helyzetben is. – 3. Szívből ismételgesd: „Isten, aki szeret engem, mindig jelen van.”

A tisztítóhely

A „tisztítótűz” kifejezést a németektől vettük át, akik maguk is helytelenítik ezt az elnevezést. Latinul purgatóriumnak hívják. Ez a szó jobban fedi az Egyház tanítását. A tűz fogalma már sok valótlan elképzelésnek, torzításnak lett forrása.

A nagy titok

Úgy járni végig életutunkat, hogy ne kopjunk el. Erre az olyan ember képes, aki nem az embereket és a tényeket listázza fel, hanem minden élményét önmagára vetíti vissza, és a dolgok végső okát Istennel való belső kapcsolatában keresi.

A törött cserépedény

Kínában egy vízhordozó embernek volt két nagy cserépedénye. Annak a botnak egy-egy végén lógtak, amit a nyakában hordott. Az egyik edényen volt egy repedés, míg a másik tökéletes volt, és mindig egy teljes adag vizet szállított.

A Jézus Szíve tisztelet története

A Jézus Szíve tisztelet az újabb kor egyik legelterjedtebb és legkedveltebb áhítata, amely a társadalom erkölcsi megújulásával kapcsolatos vallási mozgalom.

A szentmise értéke

Egyetlen szentmise, melyet életedben hallgattál, többet használ neked, mint számos, melyet halálod után hallgatnak érted mások. Sok veszélytől és szerencsétlenségtől szabadulsz meg, amit különben nem kerülhetnél ki.

Nem nehéz, Atyám…

A XX. század húszas éveiben Flanagan atyának, az ír származású chicagói plébánosnak volt bátorsága szembenézni a hajléktalan, csavargó, bűnözésbe kergetett gyermekek problémájával.

Nincs többé rákos sejt – tanúságtétel

A nyolcvanas évek végén Ákos bátyám felesége, Mária megtudta az orvosoktól, a Kékgolyóban, hogy inoperábilis mellrákja van. Meglehetősen le is szidták, hogy miért ment későn.

A bíboros üzen

Kemény az éj a véres cella mélyén. / A Sátán áll őrt kint az éjszakán / S akit őriz, annak nincsen társa / Csak a világot vádoló magány.

Tertullianus az imáról

Az imádság lelki áldozat, amely a korábbi áldozatokat eltörölte. Minek nekem megannyi véres áldozatotok? – úgymond az Úr. Elegem volt már a kosokból készült égőáldozataitokból és a hizlalt borjak hájából. A bikák és bakok vérét nem kívánom (Iz 1,11). Ki kívánja ezeket kezetekből? (Vö. Iz 1,12)

Igy is születhet egy papi hivatás...

Az Isten bőséggel ébreszt az emberi szivekben hivatást, csak az a baj, hogy sokszor azok, akiknek ezt észrevenni és ápolni feladatuk lenne, sokszor éppen ők azok, kik ezt a tüzet kioltják