Minden nap délben…

Egy fiatalember minden nap délben bekukkantott a templom ajtaján és pár másodperccel később már ment is tovább. Kockás inget és szakadt farmert viselt, mint a többi maga korabeli fiatal.

Szendvics

Egy építkezésen, amikor megszólalt a jelződuda, a munkások egy kupacba letelepedtek, hogy megebédeljenek. Sam minden alkalommal kinyitotta az ételhordóját és panaszkodni kezdett...

Csak a lelkiismeret…

Csak lelkiismereted tud büntetni, csak ez a titkos hang mondhatja: „Vétkeztél.” Vagy: „Jól van.” A többi köd, füst, semmiség.

Imádság házastársunkért

Akarom, hogy annak a boldogságnak a fénye ragyogja be hajlékunkat, életünket, amelyet ez az áldozatos, mindent vállaló szeretet adhat meg nekünk.

Szent István király

Az 1000. év karácsonyán kenték föl és koronázták királlyá Istvánt Esztergomban. A pápától kapott előjogra támaszkodva birodalmának szilárd egyházi szervezetet adott: tíz egyházkerületet alapított.

Az ifjú és az angyal

Él egy régi történet egy fiatalemberről, akinél hogy, hogy nem, de egy éjjel megjelent egy angyal és csodálatos dolgokról mesélt neki, amelyek az életben várnak rá.

Európa társvédőszentje: Edith Stein

A zsidó származású filozófusnő karmelita apáca, végül a vészkorszak vértanúja lett.

Az élet igéje – 2014. augusztus

„Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozz, s neked is megbocsátják vétked.” (Sir 28,2)

Fizetve!

A sátán még most is kísértget, / A minap elém tett egy jegyzéket. / Melyben bűneim hosszú sorba, / Egyenként is fel voltak írva.

A plébánosok védőszentje

Azt a kevés időt, ami a gyóntatáson felül szabadon maradt, Vianney Szent János imádkozásra és önostorozásra fordította.

Ha háborgat néhány gondolat…

Isten lelke a béke lelke, és a legnagyobb szükségek idején, a fájdalomban is eltölt nyugalommal, alázattal, bizakodással. Ez irgalmasságának ajándéka.

Eucharisztia: megosztott kenyér

Gondolatok az evangéliumhoz (Mt 14,13–21) – 2014. augusztus 3., évközi 18. vasárnap

Az idő elröpül

Sok ember azzal tölti idejét, hogy vágyakozik valami után, amit könnyen elérhetne, ha nem töltené el idejét vágyakozással.

Krisztussal az örök életbe

Halálának reggelén még egyszer magához vette az Úr szent testét. Utána a pap kitette a cibóriumot a haldokló ágya mellé az asztalra és ott hagyta, míg a beteg vissza nem adta lelkét a Teremtőjének.

Akasztott ember gyónása

Loyolai Szent Ignác egyszer Barcelonában, 1524 körül a domonkos apácák zárdája felől jövet, a Belloc utcán átkelve kiáltásokat, hangos jajveszékelést hallott.

Imádság a nagyszülőkért

Úr Jézus, aki Szent Joachim és Szent Anna lánya, Szűz Mária által születtél e világra, tekints szeretettel a nagyszülőkre!

Gyermeket váró édesanya imádsága

Dicsőséges édesanya, Szent Anna, Isten az áldott állapotban levő anyák támaszául is rendelt téged. Bizalommal és állhatatosan kérlek ezért, könyörögj értem és a szívem alatt hordott gyermekemért!

Hírek egy országból, ahol még nem voltunk

Isten különlegesen nehéz útra hívta, mondhatni kényszerítette őket. Kívülálló számára Kriszta, János és a gyermekeik története tragikusnak tűnik, ők mégis hálát tudnak adni Istennek mindenért.

A szeretetet nem lehet megölni!

A szeretetet nem lehet megölni! Egy testet keresztre lehet feszíteni, de Istent, aki a Szeretet, nem lehet megölni. Az újra és újra testet ölt.

Tervezd újra az életed!

Isten elég hatalmas ahhoz, hogy új élettel ajándékozzon meg bennünket! ... Négyszáz évvel ezelőtt élt Szent Kamill, a szenvedélybetegek védőszentje. Egész fiatalon, apjával zsoldos katonaként szolgált, az ital, a szerencsejátékok rabjaként élt.