Kezdőlap Hírek Mária-szobrok hordozóinak XIII. találkozója Vaskúton

Mária-szobrok hordozóinak XIII. találkozója Vaskúton

Fotó: Gaugesz József

2023. július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén, Flachné Kurucz Anita szervezésében tizenharmadik alkalommal rendezték meg a Vaskúti Vendégváró Vigasságokat (VVV), melynek keretében a Bács-Kiskun vármegyei Vaskút római katolikus egyházközsége Szentháromság-templomában sor került a Mária-szobrok hordozóinak hagyományos találkozójára.

Felső-Bácska települései, Bácsbokod, Csátalja, Drágszél, Dunafalva, Gara, Miske Nagybaracska, Nemesnádudvar, Sükösd és a házigazda Vaskút lányai és asszonyai, fiai és férfiai a különböző nemzetiségek népviseleteibe öltözve hozták el római katolikus templomaik szalagokkal és virágokkal ékesített, hordozható Mária-szobrait.

Jelentős katolikus ünnepeken régi hagyomány, hogy körmeneteken a népviseletbe öltözött fiatal Máriás-lányok énekelve, imádkozva, vállukon vitték templomuk Mária-szobrát, kérve Szűz Mária közbenjárását, hogy a Jóisten védje meg településüket minden bajtól, betegségtől, természeti csapástól.

Idén az ünnepi szentmisét Fekete Szabolcs és Szűcs Tibor plébános celebrálta. Fekete Szabolcs prédikációjában elismerően szólt a vallási hagyományok és értékek őrzéséről, ápolásáról, a Máriás- hagyományok és -értékek fiatalabb generációk számára történő továbbadásáról. Boldogságos Szűz Mária tisztelete és szeretete által a mindennapok során saját közösségekben hordozzák az emberi szeretetet. A szolidaritás, a kölcsönös segítségnyújtás, az összetartozás érzése nyújt vigaszt a mindennapok gondjainak, nehézségeinek megoldásában. Ezek az értékek számunkra hitet, lelkierőt és támaszt nyújtanak. Szűz Mária hite példaképül szolgál számunkra. A szentmisét követő körmeneten a szobrok hordozói és a hívek a Vaskúti Kraul Antal Ifjúsági Fúvószenekar zenei kíséretében, Huzsvay György és Vörös Csaba vezényletével, a templomteret megkerülve tértek vissza az áldásra. A körmenet és a Mária-énekek a hívek számára az összetartozás érzését erősítették. Alszegi Zoltán polgármester megköszönte a segítők, szervezők munkáját, és meghívta a jelenlévő híveket, a külföldi testvértelepülések jelenlévő polgármestereit a 2024.évben megrendezendő találkozóra. „Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátronánk nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk: Magyarországról, Édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról” Ezzel az énekkel zárult a XIII. Felső-bácskai Mária szobrok hordozóinak találkozója.

Gaugesz József