Kezdőlap A lelkiatya válaszol Más egyház tagjai is üdvözülhetnek?

Más egyház tagjai is üdvözülhetnek?

Tisztelt Lelkiatya! Akik elhagyják az Egyházat és áttérnek egy másik vallásba vagy szektába, üdvözülhetnek? Jézus Krisztus egy Egyházat alapított.

Kedves Levélíró! Valóban így van, ahogyan írta, hogy Jézus egyetlen egyházat alapított, és azért imádkozott az utolsó vacsorán, hogy a tanítványai egyek legyenek. Ezért újabb egyházakat alapítani, vagy az egyház egységét megbontani Jézus akarata ellen való dolog, vét az Ő szándéka ellen.
Aki tudatosan elhagyja Krisztus Egyházát, szintén vét az Ő igazsága és a kegyelmi eszközök teljessége ellen, amelyek a Katolikus Egyházban megvannak.
Természetesen a szakadások oka nem csak az elszakadó közösségek, hanem sok esetben a Katolikus Egyház hibái is voltak. Aki beleszületik egy, a Katolikus Egyháztól különböző felekezetbe, természetesen nem tehet erről.
„Isten minden embert üdvözíteni akar” (1Tim 2,4). Azokat is, akik tévedés áldozatai lettek. A hitünk nagy része közös (Isten szeretetében, a Szentháromságban, Jézus megváltói művében, az örök életben). Ez által a hit által, és a belőle fakadó jócselekedetek által, Isten kegyelméből azok is üdvözülhetnek, akik az egyház látható keretein kívül vannak.