Kezdőlap A lelkiatya válaszol Melyik a helyes megfogalmazás a Bibliában?

Melyik a helyes megfogalmazás a Bibliában?

Tisztelt Lelkiatya! Olvasom a Bibliát és épp János evangéliumának első fejezeténél járok. Olvasás közben szembe tűnt valami. A Károli-féli Biblia így ír: „Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.” De több más fordítású Biblia ezt írja: „Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Isten nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van.” Most akkor melyik a helyes megfogalmazás?

Kedves Levélíró! Nagyon jó a kérdése, örülök neki! Örülök annak is, hogy olvassa a Bibliát, Isten élő Igéjét, mégpedig alaposan, minden szót megfigyelve.

A János-evangélium eredeti szövegében a szóban forgó mondat így hangzik: „az Egyszülött Isten (monogenész Theosz) aki az Atya keblén van, Ő nyilatkoztatta ki.” A mondat azt jelenti, hogy Jézus, akiben maga az Isten, a Második Isteni személy öltött testet, Ő tárja fel nekünk Isten titkát. Mivel ez a megfogalmazás („Egyszülött Isten”) annyira megdöbbentő, egyes kódexmásolók leegyszerűsítették a mondatot, és ezt írták: „Egyszülött Fiú” (monogenész Hüiosz). A mondat értelme így is ugyanaz, csak a megfogalmazás radikalitása tűnik el belőle. Mivel a protestáns bibliafordítások, így a Károli Biblia is a késői, rosszabb minőségű kódexek alapján készült, ezért ott ezt a későbbi, nem eredeti változatot olvassuk: „Egyszülött Fiú”. Ezzel szemben a katolikus bibliafordítások, így a Káldi is a régebbi, Kr. u. 200 táján készült latin szöveget (vetus latina, és az ezt követő vulgata) veszik alapul, ezért itt az eredeti változatot olvashatjuk: „Egyszülött Isten”.