Kezdőlap A lelkiatya válaszol Mi szükséges a felnőtt keresztséghez?

Mi szükséges a felnőtt keresztséghez?

Varga Gyöngyi: Keresztelési áldás

Tisztelt Lelkiatya! A szüleim gyermekkoromban nem kereszteltettek meg engem, mert hitüket vesztették. Mindketten meg vannak keresztelve, és bérmálkoztak is. Középkorú vagyok, és úgy érzem, Jézus vonz magához, nagyon szeretnék megkeresztelkedni, de elég ritkán jut el hozzánk pap, hogy megkérdezhetném, mik a feltételek ahhoz, hogy valaki felnőtt korában megkeresztelkedhessen. Hallottam olyan szóbeszédet, hogy visszamenőleg kell fizetni egyházadót.

Felajánlották nekem egy szabad keresztény gyülekezetben a bemerítkezést, de nem tudom, hogy Isten áldása van-e ezen a dolgon. A Vatikán mit gondol az ilyen gyülekezetekről?

Kedves Levélíró! Nagyon örülök, hogy vágyik a hitre, a keresztségre, Isten szeretetének teljes befogadására. A felnőtt keresztség előtt részt kell venni egy felkészítő oktatáson. Jelentkezzen erre a helyi plébános atyánál vagy a hitoktatónál. Semmifajta egyházi adót nem kell befizetni. Örülünk, ha jön, nagyon nagy szeretettel fogadjuk! Igyekszünk befogadó keresztény közösséget is felkínálni, ahol tovább mélyítheti a hitét, ahol tud (velünk együtt) másokon segíteni, ahol együtt éljük meg a hit örömét és a testvéri szeretetet.

A katolikus egyház meggyőződése, hogy az egyházat maga Jézus alapította 2000 évvel ezelőtt, nem emberek hozták létre, hanem odafentről született, és 2000 év óta a Szentlélek segítségével őrzi a rábízott lelki kincset. Az később keletkezett kisebb és nagyobb egyházak nem kis mértékben emberi alkotások, amelyek esetében egy-egy nagy tanító (Martin Luther; John Wesley; Németh Sándor stb.) gondolatai, bibliaértelmezése szerint alakul ki egy-egy egyházi közösség hitvallása és élete. Ezért helyesebb, ha a Krisztus által létrehozott, 2000 éve létező egyházhoz jön, ott kéri a keresztséget, ott keresi a helyes emberi és hitben való életre szóló útmutatást és isteni segítséget.

Kívánom, hogy a keresztsége igazi, megrendítő és boldogító találkozás legyen Istennel!