Kezdőlap Egyéb Miért dolgozunk?

Miért dolgozunk?

Versengő munkások

A Példabeszédek Könyvének 31. fejezetében olvashatunk a „dolgos asszonyról”. Természetesen ez a leírás korának női eszményét tükrözi, de a munka természetfeletti értékét emelik ki az alábbi részletek. Ezek szerint a derék asszony „egész nap dolgozik”. „Munkáját ügyes kézzel végzi, gondosan”, „méltó jutalmát jó munkája nyerje el”.

A kereszténység kezdeti szakaszában újra és újra hódított a hívők körében az a nézet, hogy nem érdemes dolgozni sem, hiszen olyan rövid az idő Krisztus Urunk második, dicsőséges eljöveteléig. Küszöbön áll az Úr végső napja.

A talentumokról szóló példabeszédet is – Szent Máténál – az Istentől kapott tehetségünk munkában való kamatoztatása szempontjából értékelhetjük. A haszontalan, lusta szolgától azt is elveszik, amije van. (Külön elmélkedés tárgya lehetne, hogy ez a haszontalan szolga azért veszíti el mindenét, mert nemcsak dolgozni nem szeret, hanem a talentumok kamatoztatásával járó kockázatot sem meri vállalni, örök példaképeként minden idők konzervatívjainak, akik úgy akarják megőrizni az igazságot, hogy az igehirdetés új hangját harcosan elutasítják.)

Kétségtelenül igaz, hogy a munkában kifejeződő erkölcsi értékek döntő jelentőségűek keresztény emberi életünkben: pontosság, lelkiismeretesség, kitartás, önzetlenség, nehéz körülmények közötti helytállás stb. Egy lépéssel tovább jutunk, ha munkánkat mint szeretetből fakadó embertársszolgálatot tekintjük. A szeretetből fakad minden tettünk, tehát nemcsak minket szolgál, hanem embertársainkat is.

De arra is gondoljunk, hogy munkánk anyagi eredménye – egy alkotás, gyártás eredménye – Isten szemében is érték. Szebbé, értékesebbé teszi az Isten által teremtett világot. A végső napon anyagvilágunk is részese lesz Krisztusban a megdicsőülésnek. Az anyagvilág nagy átalakulásának részese lesz minden művünk, mellyel szebbé, értékesebbé tettük a világot Istentől kapott talentumainkkal.

Miért dolgozunk? „Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld”, mely sóvárogva várja, hogy Krisztusban elnyerje a végső megdicsőülést.

Rosdy Pál