Kezdőlap A lelkiatya válaszol Miért járjak templomba?

Miért járjak templomba?

Tisztelt Lelkiatya! Miért járjak templomba? A pap úgyis olyat mond, amivel én nem értek egyet. Volt már, hogy felháborított, amit mondott, mert egy igét teljesen másképp értelmezett, mint ahogyan én. Minden pap és minden ember értelmezheti máshogy az igét. Mi van, ha én mások véleményével nem értek egyet? Református oldalról kérdezem, mert tudom, a katolikusoknál meg van szabva, mit lehet mondani és mit nem.

Kedves Levélíró testvérem! Jézus azt mondta a tanítványainak: „Aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket megvet, engem vet meg.” (Lk 10,16) Az embernek nemcsak a Biblia írott szavára van szüksége, hanem az élő igehirdetésre is. Magát azt a tényt is, hogy mely könyvek tartoznak a Bibliába és melyek nem, ezt az Isten népe, az élő egyház döntötte el. Az élő igehirdetésen keresztül tud szólni Krisztus itt és most, tudja táplálni a hitünket.

A katolikus egyháznak nagy kincse az, hogy az igehirdető nem egyszerűen a maga véleményét, a maga igemagyarázatát kell, hogy hirdesse, hanem az egyház kétezer éves hitét, tanítását. Azt a tanítást, amelyet a Szentlélek vezetésével fogalmaz meg és vall az egyház, Jézus ígérete szerint: „A Szentlélek elvezet titeket a teljes igazságra… megtanít titeket mindenre.” (Jn 14,26; 16,13)

Természetesen az igehirdető is gyarló, véges ember, akinek megvannak a maga korlátai. Nyugodtan keressen olyan lelkipásztort, akiről úgy érzi, hogy a bibliamagyarázatával igazi hasznára van a lelkének. Ez persze nem mindig azt jelenti, hogy az a számunkra jó lelkipásztor, aki a fülünket csiklandoztató, számunkra hízelgő tanítást ad. Sokszor a kemény beszéd inkább van a javunkra, mint a behízelgő.

Amikor zavarja a lelkipásztorának az igehirdetése, mindig gondoljon arra, hogy nem könnyű küldetés Isten igéjét hitelesen magyarázni. Próbálja irgalommal megérteni az ő gyöngeségeit, és mindenekelőtt imádkozzon érte!